White Papers

Som en av världens största HR-partner har vi samlat en hel del information som vi tror du som arbetsgivare finner givande.

HR-direktören Elham Binai tar ett foto

Att pre- och onboarda på distans

På grund av Covid-19 är det många människor som just nu börjar sina nya arbeten med att jobba hemifrån. Vad behöver du som ansvarig chef tänka på när du ska onboarda din nya medarbetare på distans?

Person håller en jordglob med sol i bakgrunden

Så har dessa 12 länder hanterat Covid-19

The Adecco Group har jämfört tolv länders förmåga att hantera de ekonomiska konsekvenser som pandemin för med sig. Korttidsarbete och stimulanspaket har till exempel visat sig ha stor betydelse för att minska den ekonomiska påverkan.

Tre glada kollegor framför en dator i kontorsmiljö

Från anställd till ambassadör

Engagerade anställda kan öka både företagets lönsamhet men även sitt eget välmående. Här får du verktyg och inspiration som du kan använda för att göra fler anställda till ambassadörer.

En ensam medarbetare på kontoret.

Att leda på distans

Just nu arbetar många människor hemifrån på grund av covid-19. Att arbeta hemifrån har flera fördelar men ställer också nya krav på dig som chef. Vad behöver du tänka på när du ska leda på distans?

En medarbetare jobbar hemifrån

Webinar: Att hantera oro som chef och ledare

Att som chef tvingas ta svåra beslut i en pressad situation och samtidigt hantera sin egen och andras oro är extremt svårt. Det är viktigt att veta hur du ska hantera den stress som uppstår av ökade krav och diffusa riktlinjer.

En av Adeccos konsulter filosoferar

Det växande kompetensgapet

Enligt OECD förväntas hälften av alla jobb bli påverkade av automatiseringen. Detta leder till att det skapas ett stort kompetensgap när anställda kämpar för att passa in i förändrade arbetsbeskrivningar.

Medarbetare arbetar med ett projekt

Entreprenöriell talang

Det har blivit allt viktigare att hitta rätt talanger på marknaden, här får du tips på hur du attraherar rätt talang men också hur du behåller och utvecklar den inom bolaget.

Torben Sneve och lisa Henning

VD för en månad

Initiativet VD för en månad möjliggör varje år för en driven talang att prova på jobbet som VD. Initiativet gick traditionsenligt av stapeln i mars 2019 och våren kantades av tester och intervjuer.

Adecco
Adecco Group