White Papers

Som en av världens största HR-partner har vi samlat en hel del information som vi tror du som arbetsgivare finner givande.

En av Adeccos konsulter filosoferar

Webinar: Att hantera oro som chef och ledare

Att som chef tvingas ta svåra beslut i en pressad situation och samtidigt hantera sin egen och andras oro är extremt svårt. Det är viktigt att veta hur du ska hantera den stress som uppstår av ökade krav och diffusa riktlinjer.

En av Adeccos konsulter filosoferar

Det växande kompetensgapet

Enligt OECD förväntas hälften av alla jobb bli påverkade av automatiseringen. Detta leder till att det skapas ett stort kompetensgap när anställda kämpar för att passa in i förändrade arbetsbeskrivningar.

Torben Sneve och lisa Henning

VD för en månad

Initiativet VD för en månad möjliggör varje år för en driven talang att prova på jobbet som VD. Initiativet gick traditionsenligt av stapeln i mars 2019 och våren kantades av tester och intervjuer.

Adecco
Adecco Group