Koncernledning

Ledningsgruppen för Adecco Group Sverige

Malin Persson

Malin Persson

Chief Executive Officer

Roken Cilgin

Roken Cilgin

Sales & Commercial Director

Viktoria Fahlin

Viktoria Fahlin

Director Modis

Arnold Sjölund

Arnold Sjölund

Head of Badenoch + Clark Sweden

Björn Dalhov

Björn Dalhov

Acting General Staffing
Area Manager South

Mari Nilsson

Mari Nilsson

Acting General Staffing
Area Manager North

Marcus Wallin

Marcus Wallin

Regional Operations Manager
Region South

Adecco
Adecco Group