Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Så har dessa 12 länder hanterat Covid-19

Detta white paper syftar till att jämföra hur olika länder hanterat Covid-19 samt se till de ekonomiska aspekterna kopplat till detta.

Person håller en jordglob med sol i bakgrunden

Sverige är bland de mest framgångsrika när det gäller minskad ekonomisk påverkan

Adecco Groups har jämfört tolv länders förmåga att hantera arbetsmarknaden och de ekonomiska konsekvenser som pandemin för med sig.

Kartläggningen grundar sig på makro-ekonomiska indikatorer, tid och omfattning av ”lockdown” samt statliga stödåtgärder riktade till företag och arbetare.

Eftersom de 12 länder som granskats haft olika utgångslägen såväl som olika exponering av den faktiska pandemin finns en viss risk med att jämföra effektivitet av åtgärder. Med det sagt så pekar dagens data på att Schweiz, Sverige och Tyskland är de länder som är mest framgångsrika när det gäller att mildra den ekonomiska påverkan av Covid-19.

I detta white paper får du:

Preview

Person håller en jordglob med sol i bakgrunden
  • Jämförelse av utfall baserat på 12 länders hantering av Covid-19
  • Ekonomiska konsekvenser och prognoser (baserat på dagens data)
  • Specifika åtgärder och dess effektivitet
Ladda ner ditt white paper här

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Adecco
Adecco Group