Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

LADDA NER GUIDEN

Med ålderns rätt

Ta vara på människor med perspektiv

Med ålderns rätt

Talang har inget bäst före datum

Av Sveriges civilekonomer (alla åldrar) uppger 32 procent att de varit utsatta, eller haft känslan av att ha utsatts, för åldersdiskriminering i samband med att de sökt jobb. I åldersspannet 56-64 år är samma siffra 90%.

I en studie från WHO konstateras att ålderismen börjar märkas tidigt, framför allt i fråga om lön och förmåner. Även om det är personer över 50 som påverkas mest direkt av ålderismen så påverkas hela arbetsplatsen av attityden gentemot äldre. Att ha en personalpolicy som inkluderar och välkomnar alla åldersgrupper är viktigt för ett framgångsrikt och modernt företag. Men många arbetsgivare vet inte hur de ska komma dit.

I guiden tar vi bland annat upp:

  • Ålderism kan drabba alla åldersgrupper
  • Äldre utgör en stor och växande del av arbetskraften
  • Åtgärder för dig som vill skapa en åldersintegrerad arbetsplats
  • Hur våra rekryteringskonsulter kan hjälpa dig hitta talangerna
Ladda ner white paper här >>

Det finns kompetenta och talangfulla människor i alla åldrar som kan och vill ha jobb. Ladda ner guiden Med ålderns rätt, för dig som vill hitta och behålla de rätta personerna när du rekryterar, oberoende av ålder.

Ladda ner guiden här

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Copyright © Adecco Sweden