Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Skapa framgångsrika team som lättare kan möta förändringar på marknaden

Adeccogänget

En agil organisation kan lättare anpassa sig till en snabbrörlig marknad

Vår omvärld förändras allt snabbare vilket påverkar arbetsmarknaden i stort men också hur vi bygger våra team och organisationer. Att arbeta agilt handlar om att anpassa sig efter marknaden och göra saker snabbare och med färre avbrott längs vägen.

Det som utmärker agila organisationer är att de är kund- och intressentcentrerade. När kundens behov förändras så har den agila organisationen förmåga att anpassa sig och kan på detta sätt möta förändringar på marknaden.

Många framåtblickande företag har de senaste decennierna gått från traditionella, långsamma hierarkier till smidiga arbetsmodeller där beslut kan fattas snabbare. Den globala pandemin har påskyndat detta vilket tvingat många företag att intensifiera sina ansträngningar för att bli mer flexibla.

Här får du veta mer om hur du skapar effektiva och flexibla team och en agil arbetsmiljö som hjälper dig och ditt team möta framtidens utmaningar.

Ladda ner ditt white paper här

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Adecco
Adecco Group