Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Outsourcing

Vi hjälper dig fokusera på kärnverksamheten

Företagare? Vi svarar inom 2 timmar!*

Fördelarna med Outsourcing

Fokus på kärnverksamhet

Det ska bara fungera! Stödtjänster är tidskrävande, därför avlastar vi er och säkerställer operationell kontinuitet medan ni fokuserar på kärnverksamheten.

Kostnadskontroll

Med Adeccos outsourcing-modell ansvar vi för kostnaden för leverans. Som kund får du en förutsägbar ekonomi med fasta priser.

Kvalitet

Rätt kvalitet till rätt kostnad. Adecco arbetar med kontinuerlig utveckling och innovation för tjänsterna. Vi är specialiserade att leverera stödtjänster till ditt bolag och jobbar med kontinuerlig utveckling.

Ansvar

Vi reducerar såväl ditt arbetsgivaransvar, regelefterlevnad samt funktionsansvar som det ekonomiska ansvaret. Du kan lämna över till oss, din verksamhet är i våra trygga händer!

Kontakta experterna!

Våra fokusområden

Arbetsplatsservice

Arbetsplatsens roll har förändrats radikalt de senaste 20 åren, exempelvis har receptionsarbetet gått från att tidigare hantera växel och välkomna kunder till att numera arbeta med leasingavtal. FM-frågor, introducera nya medarbetare, kvalitetssäkra arbetsplatsen och mycket mer. Vi tar helhetsansvar för din arbetsplatsservice genom upprättande av tjänstebeskrivningar samt säkerställer att den drivs kontinuerligt för att ditt företag ska fungera.

läs mer

Våra fokusområden

Logistik

Snabbare produktcykler för produktionsprocesser med högre grad av digitalisering samt elektrifiering kräver kompetensväxling hos våra kunder. Det ställer i sin tur krav på oss som leverantör att ta ett större ansvar kring att stödfunktionerna i produktionen fungerar. Vi specialiserar oss på den produktionsnära logistiken samt produktionssupporten med flertalet tjänster som skräddarsys efter ert behov och insikter.

läs mer

Arbetsplatsservice

Adecco Outsourcing ger företag möjlighet att dra nytta av specialistkunskap. Vi är experter inom området och kan erbjuda högkvalitativa tjänster och lösningar. Detta resulterar i bättre resultat och fokus på kärnverksamheten, du kan som kund lämna över till Adecco vad gäller helheten kring uppdraget. Outsourcing av arbetsplatsservice har blivit allt vanligare i dagens globala affärsvärld.

Flexibilitet och skalbarhet

Ett annat viktigt skäl till att företag väljer outsourcing är flexibilitet. De kan anpassa tjänsterna efter sina specifika behov och enkelt skala upp eller ner vid behov. Detta gör det möjligt för företag att vara mer smidiga och anpassningsbara i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Minskad arbetsbörda

Arbetsplatsservice som hanteras av Adecco avlastar den interna arbetsbördan för ert företag. Detta kan resultera i mindre stress och press på den interna personalen och en bättre arbetsmiljö. Var och en får fokusera på rätt sak.

Riskhantering

Genom att outsourca arbetsplatsservice kan företag minska vissa operativa risker. Externa leverantörer tar på sig ansvar för att upprätthålla hög standard och efterleva branschregler, vilket minskar de juridiska och efterlevnadsmässiga bekymren för företaget.

Vanliga frågor

Vad är outsourcing av arbetsplatsservice?

Varför outsourcar organisationer arbetsplatsservice?

Vilka typer av arbetsplatsservice kan outsourcas?

Hur väljer jag rätt outsourcingleverantör för min arbetsplatsservice?

Vilka fördelar kan man få genom outsourcing av arbetsplatsservice?

Finns det några risker med att outsourca arbetsplatsservice?

Hur kan outsourcing av arbetsplatsservice förbättra medarbetares tillfredsställelse?

Vad är den vanliga avtalstiden för outsourcing av arbetsplatsservice?

Kan jag anpassa de tjänster jag outsourcar efter mina specifika behov?

Vad bör jag överväga när jag övergår till en outsourcad modell för arbetsplatsservice?

 Vi har tidigare samarbetat med Adecco och kände väl till deras arbetsprocesser och kompetens. Samarbetet fungerade väl och en bidragande orsak till det är framför allt deras lyhördhet, flexibilitet och skalbarhet samt förmåga att uppfatta vårt behov. 

Erika Magnusson, Human Resources Manager, Critical Care på Getinge 

Produktionslogistik

Adecco outsourcing är inte en universallösning och kräver noggrann planering och styrning. Produktionslogistik Outsourcing kan vara en värdefull strategi för att förbättra effektiviteten, minska kostnader och öka konkurrenskraften. Genom att samarbeta med Adecco kan företag dra nytta av specialiserad kunskap och avancerad teknik för att optimera sin produktionskedja och möta de ständigt växande kraven på dagens marknad.

Kostnadsbesparingar

En av de mest uppenbara fördelarna med produktionslogistik outsourcing är potentialen att sänka kostnader. Genom att utnyttja den externa expertisens resurser och erfarenhet kan företag minska investeringar i infrastruktur, teknik och arbetskraft.

Effektivitet och expertis

Externa leverantörer inom produktionslogistik är specialiserade på sina områden och kan erbjuda avancerade och effektiva lösningar. De har ofta tillgång till den senaste tekniken och bästa praxis inom logistik och kan därmed optimera företagets produktionskedja för att minska ledtider, förbättra orderhantering och produktionskedja.

Riskhantering

Produktionslogistik outsourcing kan hjälpa företag att hantera risker och osäkerheter i sin försörjningskedja. Genom att låta externa leverantörer hantera delar av processen kan företagen minska risken för störningar och kriser.

Vanliga frågor

Vad är outsourcing av logistik?

Varför överväger företag att outsourca sin logistik?

Vilka specifika logistikfunktioner kan outsourcas?

Hur väljer jag rätt logistikoutsourcingleverantör?

Vilka fördelar finns med outsourcing av logistik?

Vilka är de potentiella riskerna med logistikoutsourcing?

Hur kan outsourcing av logistik förbättra kundservicen?

Vad är den vanliga avtalstiden för outsourcing av logistik?

Kan jag anpassa de logistiktjänster jag outsourcar?

Vad bör jag tänka på när jag övergår till en outsourcad logistikmodell?

Våra övriga tjänster

Kanske söker du något annat än det vi beskriver här? Adecco är en av världens främsta företag inom HR och erbjuder en mängd olika tjänster för företag i olika branscher. Våran expertis och erfarenhet i att hjälpa företag att hantera arbetskraftsrelaterade utmaningar har gjort oss till en pålitlig partner för organisationer världen över.

Rekrytering

När du behöver tillsätta långsiktigt och säkerställa rätt person på rätt plats.

Bemanning

Hyr in den kompetens du behöver när du behöver den.

Extrapersonal

Vid tillfälliga toppar, semestertider eller sjuk personal.

Sommarvikariat

Vi hjälper dig hitta vikarier inför sommaren.

Industry & Onsite

Vid större lösningar finns våra duktiga konsultchefer ute på ert företag hos konsulterna.

Annonseringstjänster

Nå fler kandidater med våra skräddarsydda annonspaket.

läs mer om våra tjänster

Kontakta oss!

Behöver ditt företag nya medarbetare? Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Behöver du personal?

Vi svarar inom 2 timmar! *

Ange ditt behov:


*Gäller vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag.

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Detta formulär riktar sig endast mot företag.

GDPR Villkor

Genom att du trycker på skicka-knappen nedan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för försäljningsändamål.

Om kontakten leder till försäljning kan dina personuppgifter komma att behandlas för att fullgöra kundavtalet. Gallring av dessa personuppgifter sker enligt av Adecco fastställd rutin när ändamålen(t) upphör eller får anses upphöra.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande sker enklast genom att du kontaktar oss på gdpr@adecco.se

Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Ett återkallande påverkar inte heller Adeccos möjlighet att behandla dina personuppgifter för att fullgöra kundavtalet.

Tillbaka

Tack för er förfrågan!

Vi hör av oss till er så fort vi kan.