Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Att rekrytera nya medarbetare kan vara kostsamt både när det kommer till tid och pengar. Ofta ägnar man timmar åt att gå igenom inkomna ansökningar och hålla intervjuer, men hur ser du till att välja den mest lämpade personen för jobbet?

Det är inte ovanligt att man förlitar sig på traditionella rekryteringsprocesser eller den egna magkänslan, vilket kan leda till dyra felrekryteringar. Lyckligtvis så kan du med en kompetensbaserad rekryteringsprocess öka sannolikheten för att lyckas med rekryteringen och välja den kandidat med störst chans att lyckas i rollen.

Vad innebär en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

En traditionell rekryteringsprocess fokuserar på att identifiera kopplingar mellan en kandidats kvalifikationer och arbetsbeskrivningen. Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen syftar till att identifiera och matcha befintliga kompetenser, kunskaper och färdigheter, med en tydligt definierad lista på krav som anges i arbetsbeskrivningen.

En väl genomtänkt arbetsbeskrivning skapas utifrån en grundlig behovsanalys. Den kompetensbaserade arbetsbeskrivningen säkerställer att den tilltänkta tjänsten definieras utifrån vilken kompetens och erfarenhet som behövs för att uppnå önskat resultat.

När ni bestämt vilken kompetens och erfarenhet som krävs för rollen är nästa steg att ta fram anpassade intervjufrågor och tester. Dessa syftar till att utvärdera hur kandidater använder sig av befintlig kompetens och erfarenhet. De bör också förmedla en tydlig bild av vad som kommer krävas i den nya tjänsten och här får kandidaterna även chans att berätta om sin erfarenhet av att utföra liknande uppgifter.

Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen är strukturerad vilket möjliggör för en professionell och objektiv bedömning. De senaste åren har denna process blivit allt mer populär eftersom den avser att behandla alla kandidater lika och ger de sökande möjlighet att lyfta fram sina kompetenser.

Fördelar med att använda en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

Ökad kandidatnöjdhet – Det är viktigt att kandidaten får rätt förväntning och en tydlig uppfattning av vad som kommer krävas i den nya tjänsten. Detta kan du säkerställa genom att förmedla en arbetsbeskrivning med tydliga kompetenskrav i kombination med skräddarsydda intervjuer och tester. Detta minskar risken för besvikna kandidater längre fram i processen samtidigt som det strukturerade arbetssättet förmedlar känslan av att man som kandidat bedöms utifrån sin kompetens och inget annat.

Främjar mångfald – Även om struktur är en av huvudingredienserna i en kompetensbaserad rekrytering är det också viktigt med en anpassningsbar process. Strukturerade intervjuer och tester hjälper dig fokusera mer på kandidatens faktiska kompetens vilket leder till minskad risk för diskriminering. När diskrimineringen minskar kommer det sakta men säkert leda till ökad mångfald inom organisationen, vilket kommer med många positiva aspekter.

Fokus på resultat – En kandidats utbildningsnivå och antal års erfarenhet är inte nödvändigtvis en indikation på dennes förmåga att leverera. I en kompetensbaserad rekryteringsprocess bedöms kandidaterna baserat på resultat av tidigare erfarenheter och på vilka befintliga kompetenser som kan vara till hjälp för att uppnå önskat resultat i framtiden.

Få koll på kompetensbehoven med en tydlig kravprofil – Genom att kartlägga teamets kompetenser och mål fokuserar du på verksamhetens övergripande behov. Med en tydlig kravprofil kan du sedan anpassa frågorna utefter de kompetenser som krävs för att uppnå önskat resultat. På detta sätt blir frågorna kopplade direkt till verksamhetens och teamets behov. Det ska också nämnas att en tydlig kravprofil hjälper till att sätta förväntan inom teamet och kan vara ett effektivt hjälpmedel för att se över kompetensbehov framåt.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare, och våra rekryteringsprocesser måste göra detsamma. Det finns ingen anledning att slösa tid på att anställa baserat på intuition. Att anställa den mest lämpade kandidaten bör baseras på en grundlig behovsanalys där du säkerställer att dina specifika affärsbehov uppnås.

Vill du veta mer om hur du kommer igång med en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan du läsa denna artikel. Är du nyfiken på hur vi på Adecco jobbar med kompetensbaserad rekrytering kan du läsa intervjun med vår rekryterare Sara Högberg här.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group