Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Sara Höglund om kompetensbaserad rekrytering

Sara Höglund är rekryteringskonsulten som brinner för att skapa enkelhet i kommunikation med både kunder och kandidater. På Adecco har hon jobbat sedan 2016 och på denna tid lyckats matcha många kandidater till roller där de utvecklas och bidrar med värde till det rekryterande företaget.

Här berättar Sara om hur en kompetensbaserad process kan optimera chanserna för en lyckad rekrytering.

En öppen och okomplicerad dialog

Sara trivs när hon får knyta nya kontakter och hennes förmåga att bjuda in till en öppen och okomplicerad dialog med kunder och kandidater uppskattas hos alla parter. Hon lyfter också fram att en lyckad affär är beroende av ett välfungerande samarbete.

– Jag driver ett samarbete just nu där rekryterande chefer är lyhörda, genuint intresserade och ärliga vilket underlättade under kravprofilstagningen. Det är en underbar känsla när man hittar den där perfekta matchen mellan kandidat och kund.

Sara fortsätter med att lyfta hur viktigt det är att skapa ett genuint förtroende då det möjliggör för alla parter att fokusera på sitt område.

– Trots att vi är många involverade har vi fått rekommendationer av kandidater som, även om de inte gått vidare, gärna fortsätter vara sökande till företaget. Detta är tack vare ett seriöst och professionellt samarbete mellan Adecco och det rekryterande företaget.

Anställde baserat på kompetensprofil och inte magkänsla

Alla som någon gång jobbat med rekrytering vet nog hur det är när man hittar den där perfekta matchen med kandidat och kund. Sara berättar om den härliga känslan som uppstår och att det blir som en bekräftelse på att hon är på rätt ställe.

Nyligen tillsatte hon en ekonom på ett företag där rekryterande chefer var lite försiktiga då kandidaten inte uppvisade den extroverta personlighet de var vana att arbeta med.

Här valde Sara att lyfta fram den kompetensprofil de satt upp tillsammans och diskuterade fram vilka kompetenser som var avgörande för kandidaten för att maximera chanserna för denne att prestera. Hon berättar att känslan var underbar när rekryterande chef beslutade sig för att anställa kandidaten utifrån kompetens, och inte grundade beslutet på magkänsla.

En kompetensbaserad rekryteringsprocess

En kompetensbaserad rekryteringsprocess fokuserar på individens förmåga att utföra en uppgift. Under intervjuprocessen ska fokus ligga på vilka kompetenser en kandidat besitter och på de egenskaper som krävs för att lyckas i rollen. Detta matchas sedan gentemot den uppsatta kravprofilen som togs fram i början av processen.

Sara berättar att det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet och själva urvalet av kandidater. Annars finns det risk att påverkas av omedvetna fördomar.

– Trots att vi rekryteringskonsulter är utbildade, behöver vi ständigt påminna oss om att vi kan påverkas av omedvetna fördomar. Våra kompetensbaserade urvalsmetoder hjälper mig rekrytera fördomsfritt.

Adecco använder de forskningsbaserade personlighets- och kapacitetstesterna MAP och Matrigma som hjälpmedel för att kvalitetssäkra urvalet av kandidater.

Varför välja Adecco?

Vi frågade Sara vad det är som gör att kunder väljer att rekrytera med just henne och med Adecco. Vad är det som skiljer Adecco från konkurrenterna när det kommer till rekrytering?

– Under sittande möte är jag konsultativ och vägleder ofta genom att ge förslag på alternativa lösningar om det behövs. Företag anlitar oftast Adecco då vi har en god lokal förankring både när det kommer till nätverk av kandidater, effektivitet och seriositet.

Sara avslutar med att lyfta att målet med varje rekrytering är att matcha företag med kandidater där båda parter trivs och utvecklas.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group