Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Sara om kompetensbaserad rekrytering och trender och utmaningar på dagens arbetsmarknad

Sara Höglund är Senior Talent Agent på Adecco och har sedan sin start i bolaget 2016 jobbat i ett flertal olika roller kopplat till rekrytering. Under åren har Sara matchat många kandidater till positioner där de både utvecklas och bidrar med värde till det rekryterande företaget.

Här berättar Sara om sin roll, om trender och utmaningar på dagens arbetsmarknad och om varför kompetensbaserad rekrytering är så viktigt.

En gedigen rekryteringsprocess för både kund och kandidat

Sara beskriver rollen som Senior Talent Agent som en 360 konsultroll där hon projektleder rekryteringsprocessen tillsammans med uppdragsgivare från början till slut. Det innebär bland annat en kandidatkartläggning, strategi att identifiera vart målgruppen finns, digital annonsering, uppsökande bearbetning av kvalificerade kandidater samt redogörelse för hur kandidaten matchar Adeccos kompetenskrav.

– Jag ansvarar för att tryggt, säkert och med rättvisa verktyg kvalitetssäkra att vi har en kandidat som matchar behovet och en kandidat som kommer att kunna prestera under givna förutsättningar, samt skapa ett mervärde för kundens verksamhet.

Men det är inte bara rekryterande företag som ska vara tillfredsställda. Att kandidaten har en god upplevelse genomgående under hela processen är minst lika viktig, menar Sara.

– Min roll innebär ett gediget ansvar att leverera den bäst tänkbara kandidaten och den bäst tänkbara rekryteringsprocessen för kandidaten att delta i.

Anställa baserat på kompetensprofil och inte magkänsla

Genom att använda sig av kompetensbaserad rekrytering säkerställer Sara att den kandidat som har störst chans att lyckas i rollen är den som får tjänsten. Sara lyfter ett exempel där hon tillsatte en ekonom på ett företag där rekryterande chefer var lite försiktiga då kandidaten inte uppvisade den extroverta personlighet de var vana att arbeta med.

Här valde Sara att lyfta fram den kompetensprofil de satt upp tillsammans och diskuterade fram vilka kompetenser som var avgörande för kandidaten för att maximera chanserna för denne att prestera. Hon berättar att känslan var underbar när rekryterande chef beslutade sig för att anställa kandidaten utifrån kompetens, och inte grundade beslutet på magkänsla.

– Det är otroligt viktigt att vi hela tiden påminner oss varför vi väljer att rekrytera utifrån kompetens och inte andra parametrar. Vi behöver alla ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa lika rätt, lika värde och vara medvetna om hur våra fördomar vid varje enskilt rekryteringstillfälle spelar in.

En kompetensbaserad rekryteringsprocess

En kompetensbaserad rekryteringsprocess fokuserar på individens förmåga att utföra en uppgift. Under intervjuprocessen ska fokus ligga på vilka kompetenser en kandidat besitter och på de egenskaper som krävs för att lyckas i rollen. Detta matchas sedan gentemot den uppsatta kravprofilen som togs fram i början av processen. Sara berättar att det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet och själva urvalet av kandidater. Annars finns det risk att påverkas av omedvetna fördomar.

– Trots att vi som jobbar med rekrytering är utbildade, behöver vi ständigt påminna oss om att vi kan påverkas av omedvetna fördomar. Våra kompetensbaserade urvalsmetoder hjälper oss rekrytera fördomsfritt.

Adecco använder sig bland annat av de forskningsbaserade personlighets- och kapacitetstesterna MAP och Matrigma som hjälpmedel för att kvalitetssäkra urvalet av kandidater.

Trender och utmaningar på dagens arbetsmarknad

Vi frågade Sara om vilka trender och utmaningar hon ser på dagens arbetsmarknad. En hög efterfrågan på kompetenser och få roller som av kandidaten anses tillräckligt attraktiva blir ett av svaren. Sara menar att företag generellt behöver bli duktigare på att motivera varför kandidaten skall se just deras lediga tjänst som sitt nästa steg i karriären.

– Kandidaterna efterfrågar en digital och användarvänlig rekryteringsprocess som uppfattas innehållsrik och som ger information om exempelvis förmåner. Det behöver paketeras på ett lättsmält sätt då kandidater idag spenderar minimalt med tid att läsa erbjudandet.

En trend är det digitala mötet mellan människor och hur enkelt och smidigt det är att nå ut till potentiella kandidater. En tillgänglighet och enkelhet att utnyttja, säger Sara. En annan utmaning är att det går väldigt fort framåt samtidigt som rekryteringsprocessen fortfarande är ett hantverk och tidskrävande. Där behöver rekryteringsföretag som Adecco förenkla sina steg och skapa ett starkare förtroende för AI, berättar Sara vidare.

Varför välja Adecco?

På frågan om varför man som kund ska välja att rekrytera med Adecco svarar Sara att Adeccos värderingsgrund är en stor anledning till att hon själv trivs så bra och fortfarande är kvar på företaget efter 7 år.

– Vi står för det arbetet vi gör och vi vill ständigt göra det ännu bättre. Vi är också medvetna om fel och brister och vi vill därför vara med och delta i det aktiva arbetet att göra rekryteringssverige ännu bättre på alla sätt.

Sara avslutar med att säga att rekrytering skall vara roligt. Med Adecco blir det både användarvänligt och träffsäkert!

Läs mer om rekrytering här.

Skribent
Adecco

Behöver du personal?

Vi svarar inom 2 timmar! *

Ange ditt behov:


*Gäller vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag.

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Detta formulär riktar sig endast mot företag.

GDPR Villkor

Genom att du trycker på skicka-knappen nedan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för försäljningsändamål.

Om kontakten leder till försäljning kan dina personuppgifter komma att behandlas för att fullgöra kundavtalet. Gallring av dessa personuppgifter sker enligt av Adecco fastställd rutin när ändamålen(t) upphör eller får anses upphöra.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande sker enklast genom att du kontaktar oss på gdpr@adecco.se

Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Ett återkallande påverkar inte heller Adeccos möjlighet att behandla dina personuppgifter för att fullgöra kundavtalet.

Tillbaka

Tack för er förfrågan!

Vi hör av oss till er så fort vi kan.

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden