Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Så kommer du igång med en kompetensbaserad rekryteringsprocess

En kompetensbaserad rekryteringsprocess syftar till att identifiera och matcha en kandidats kompetens med en tydligt definierad lista på vad som efterfrågas till den aktuella tjänsten. Du kanske har kommit till slutsatsen att en kompetensbaserad rekryteringsprocess ökar dina chanser att hitta den bästa kandidaten, men vad blir nästa steg?

Identifiera kompetenskrav med en behovsanalys

Första steget är att göra en grundlig behovsanalys. Detta för att säkerställa så att jobbannonsen förmedlar rätt kompetenskrav för den roll som eftersöks. När du gör din behovsanalys kan det vara bra att ta hänsyn till följande:

  • Vilka resultat vill du uppnå? Vilka uppgifter och aktiviteter behövs för att uppnå dessa?
  • Finns det särskilda kompetenser som krävs för att uppnå önskat resultat och att framgångsrikt utföra uppgifter?
  • Vilka beteenden indikerar befintliga kompetenser och finns det en historia av att använda dessa för att uppnå önskade resultat?

Även om det första steget i denna rekryteringsprocess kan kräva mer tid och resurser än en traditionell rekryteringsprocess, har det potential att spara både tid och pengar då risken för dyra felrekryteringar minskar.

Det är också värt att nämna att när behovsanalysen har genomförts, där nödvändiga kompetenser identifierats, skapas det en kompetensinventering som ett direkt resultat. Denna inventering kan hjälpa rekryterare identifiera nödvändiga kompetenser hos nya kandidater men även befintliga anställda, som potentiellt kan spara tid och pengar för företaget. Om kompetensen inte finns internt så blir nästa steg att använda behovsanalysen för att skapa en kompetensbaserad arbetsbeskrivning.

Så skapar du en kompetensbaserad arbetsbeskrivning

Traditionella arbetsbeskrivningar beskriver vanligtvis de arbetsuppgifter, uppgifter och ansvar som förväntas i den roll som eftersöks. En kompetensbaserad arbetsbeskrivning går ett steg längre och beskriver vilka kompetenser, färdigheter och kunskaper som behövs för att lyckas i rollen. Kompetenser varierar beroende på tjänst, men några exempel på kompetenser kan vara följande:

  • Initiativ - medarbetaren tar ansvar när det behövs utan att bli ombedd att göra det.
  • Problemlösningsförmåga - medarbetaren kan identifiera och analysera problem i syfte att tillhandahålla effektiva och snabba lösningar.
  • Detaljorienterad - medarbetaren är noggrann och samvetsgrann i sitt arbete.
  • Samarbetsförmåga - medarbetaren kan arbeta bra ihop med andra.

Att ta fram kompetensbaserade intervjufrågor

En av de vanligaste formerna av kompetensbaserade intervjufrågor är att tillhandahålla ett hypotetiskt scenario och fråga hur kandidaten skulle bete sig i den situationen. Detta kan ge exempel på befintliga beteendeattribut och visa hur relevant kompetens kan användas. Flera intervjuer kan genomföras med målet att hitta relevant kompetens hos kandidaterna.

Många kunniga inom HR har beskrivit den kompetensbaserade rekryteringsprocessen som mer effektiv och rättvis än andra processer. Även om övergången till ett kompetensbaserat tillvägagångssätt kräver mer tid och ansträngning, så överväger ofta fördelarna de initiala kostnaderna

På Adecco vet vi värdet av en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi har flertalet specialister på området som gärna hjälper dig med hela eller delar av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. Vill du läsa mer om hur vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering kan du läsa denna intervju med vår rekryterare Sara Höglund.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden