Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Tips inför ett lyckat medarbetarsamtal

Som anställd har du troligen haft ett medarbetarsamtal någon gång. Denna dialog kan göra stor skillnad för din utveckling och ligga till grund för lönesamtal eller en möjlig befordran. Här beskriver vi hur du kan använda dessa samtal till din fördel. Vad är egentligen ett medarbetarsamtal och hur gör du för att det ska bli så framgångsrikt som möjligt?

Michaela Bissman är konsultchef på Adecco i Arvika och har haft många medarbetarsamtal med anställda. Här delar hon med sig av sina tips inför ditt nästa medarbetarsamtal med chefen.

Vad är ett medarbetarsamtal och vad är syftet?

Michaela berättar att det är ett konstruktivt samtal där man både som chef och anställd får möjlighet att lämna feedback på varandras arbete. Det ska vara ett samtal om förbättringar som kan göras för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå ett gott resultat. Tillsammans sätts mål för framtiden och det är en möjlighet för den anställde att uttrycka var hen vill komma i sin karriär, samt hur det skulle kunna ske. Syftet är alltså utveckling för såväl individen som organisationen. Det är en process som sker i samarbete och i dialog mellan medarbetare och chef.

– Ett annat syfte är att skapa förtroende i relationen mellan medarbetare och chef. Du ska kunna uttrycka dig fritt om din arbetssituation, arbetsmiljö och önskad kompetensutveckling, berättar Michaela.

Hur ofta bör du ha medarbetarsamtal?

Du bör minst ha ett samtal om året och sedan kan det vara bra med en uppföljning en tid senare. Stäm av hur det går i arbetet mot de uppsatta målen eller andra punkter som dök upp under medarbetarsamtalet som känns viktiga.

Hur förbereder du dig på ett medarbetarsamtal?

Som med nästan allt i livet är förberedelser nyckeln till framgång. Det ger dig självförtroende inför ditt samtal och hjälper dig att få ut det mesta från det. Du bör i förväg reflektera över de frågor som kommer att komma under samtalet.

  • Hur ser du på din nuvarande och din framtida arbetssituation?
  • Vad har du själv för mål som du vill uppnå det kommande året och vad motiverar dig?
  • Hur ser din utveckling ut och har du rätt förutsättningar och stöd för att utvecklas?

Lista dina styrkor och din utvecklingspotential

Ditt medarbetarsamtal är en möjlighet att stämma av var du är i din roll och vad du behöver förbättra. Se över feedbacken från ditt senaste medarbetarsamtal och bedöm hur du har vuxit sedan dess. Ta även med feedback från kunder eller kollegor om du fått sådan. Försök att se på det objektivt och gör sedan en lista över dina styrkor och det du vill lära dig mer om. Du får då en klar uppfattning om vad du ska diskutera under samtalet.

Fastställ dina mål

Nästan garanterat är att varje medarbetarsamtal innebär en fråga om dina personliga utvecklingsmål. Kanske vill du gå en kurs eller utbildning, utveckla din ledarskapsförmåga eller ta nästa steg i din karriär? Det här är en fantastisk chans att få ut det mesta av ditt jobb, att lyfta det du vill göra i framtiden och få stöttning i att nå dina mål.

Ge konstruktiv feedback

Medarbetarsamtalet är inte enbart ett bra tillfälle för att få återkoppling utan också för att ge. Om du förbereder både positiv feedback och förslag på möjliga utvecklingsområden för din chef kan hen också bli bättre i sitt ledarskap.

Michaelas 5 tips inför ett framgångsrikt medarbetarsamtal

  1. Ta dig verkligen tid att reflektera över din arbetssituation inför samtalet.
  2. Lista dina styrkor och vad du skulle vilja lära dig mer om.
  3. Fundera på vad du själv har för mål med din karriär.
  4. Ge förslag på hur din chef kan stötta dig eller vad du behöver för att nå dina mål.
  5. Förbered feedback till din chef, både positiv och för framtida utvecklingsområden.

Imponera under medarbetarsamtalet

Nu när du har förberett dig kan du utmärka dig under själva samtalet. Hur gör du då det på bästa sätt?

Lyssna aktivt

En viktig del av ett framgångsrikt medarbetarsamtal är att båda parter verkligen är engagerade i processen. Observera noggrant vad din chef säger – både när det gäller det positiva och det negativa. Det kommer att märkas att du har lyssnat aktivt när du ställer relevanta följdfrågor och hänvisar till det din chef tidigare tagit upp.

Gå inte till försvar

När du hör negativ feedback är det naturligt att försvara sig. Men i stället för att omedelbart svara med olika ursäkter så kom ihåg att lyssna först. När din chef pratat klart kan du ställa uppföljningsfrågor. Om du i vissa fall kan förutsäga specifik feedback kan du på förhand planera hur du ska förklara en viss situation. Se det som en produktiv diskussion där du kan få värdefull information om hur du kan göra framöver.

Notera all feedback

Häng inte upp dig på positiv feedback och fastna inte heller i din besvikelse av negativ feedback. Det är viktigt att inte fokusera på bara en aspekt under medarbetarsamtalet då det lätt gör att du missar viktig information om hur du kan förbättra ditt arbete och din totala insats.

Stäm av med din chef

Medarbetarsamtalet ska kännas produktivt och som ett gemensamt arbete för förbättring. I slutet av samtalet bör du och din chef ha en tydlig förståelse för inte bara dina prestationer hittills utan även för framgång framöver. Redogör för sådant du behöver förtydliga, definiera dina mål och diskutera hur du kan utvecklas i framtiden.

Var öppen och ärlig

Då det senaste året har fört med sig många förändringar på arbetsplatsen är det nu särskilt viktigt att meddela din chef om du kämpar med något. Oavsett om det är ett arbetsplatsproblem eller en personlig fråga kan det påverka ditt arbete negativt. Genom att kommunicera med din chef kommer det att skapa en djupare förståelse er emellan och du kan få bättre hjälp och råd.

– Det är viktigt att komma ihåg att samtalet handlar om dig som medarbetare. Det ska handla om dina upplevelser, förväntningar och mål, säger Michaela.

Med hjälp av förberedelse inför ditt samtal kan du se till att ditt nästa medarbetarsamtal blir framgångsrikt och ger dig förutsättningar för att lyckas i ditt arbetsliv. En öppen och rak dialog under samtalet leder till en bättre relation mellan dig och din chef. Det bidrar till att ni bygger ömsesidig respekt och förståelse för varandra vilket i sin tur banar väg för din fortsatta karriär.

Är det dags att söka jobb eller vill du ha lite hjälp med hur du ska tänka innan du tackar ja till ett jobberbjudande? Läs gärna fler inlägg och ta del av andra karriärtips på vår blogg.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden