Om Adecco

Information med anledning av Corona COVID -19

Adecco Group Sverige vidtar alla nödvändiga steg och försiktighetsåtgärder för att säkerställa hälsa, lugn och stöd för alla som har en relation till Adecco Group, kunder, medarbetare och bemanningskollegor.


Några av de åtgärder vi vidtar är:

• Löpande övervakning av myndigheters bedömningar av situationen för att säkerställa efterlevnad av hälso- och säkerhetsåtgärder, idag och löpande.

• Uppdatering av arbetssätt där vi koncernen i största möjliga utsträckning använder oss av digitala mötesformer som ersättning för fysiska möten. Detta gör vi för att säkerställa en så hög kontinuitet som möjligt i våra pågående och kommande samarbeten utan att riskera att bidra till smittspridning.


I tillägg till ovan har Adecco Group i Sverige utsett en särskild beredskapsgrupp bestående av chefer från ledning och nyckelkompetenser i syfte att snabbt skapa förutsättningar att kunna agera i det fall situationen i Sverige förändras.

Till dig som är konsult hos oss hittar du information på Indecco.

Adecco Sverige

Varje dag gör vi skillnad. För företag, organisationer och individer. Vi ser dagligen våra konsulter och kandidater komma ut i jobb hos våra kunder. Det är anledningen till varför vi går till jobbet varje dag. Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringsslösningar som interimslösningar och outsourcing fördelat på 31 kontor runtom i hela landet. Vår vision är att vara kundens och medarbetarens självklara val. Naturligtvis är vi ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag.
Adecco Group

Adecco är en del av det multinationella företaget Adecco Group, tillsammans med ett stort antal företag inom HR, på flera marknader runt om i världen. I Sverige ingår förutom Adecco, även Modis och Badenoch + Clark.

Gemensamt för koncernens samtliga varumärken är kärnvärderingarna och ledorden passion, entreprenörskap, ansvar, laganda och kundfokus.

Adecco Group är en av världens ledande leverantörer av HR-lösningar och en av världens största rekryterings- och bemanningsföretag.

Med runt 32 000 anställda på 5 100 kontor, i fler än 60 länder världen över och omkring 700 000 uthyrda konsulter på uppdrag varje dag, är Adecco Group även en av världens största arbetsgivare.

Koncernen bildades 1996, efter fusionen av det schweiziska företaget Adia och det franska företaget Ecco.

Adecco Group är idag ett Fortune Global 500-bolag listat på SIX Swiss Exchange. Fortune Global är en lista över världens 500 största bolag.

Auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag

Vi är auktoriserade inom rekrytering och bemanning av Kompetensföretagen. Det innebär att vi uppfyller de villkor och krav på affärsmässighet som går i linje med auktoriseringen.

Auktoriseringen är en garanti på att vi följer Svensk lagstiftning och Kompetensföretagens etiska regler.


Läs mer om auktoriseringen på Kompetensföretagen

Leverantör till Kammarkollegiet

Adecco är stolt leverantör till Kammarkollegiet inom ramavtalen för bemanning av kontorspersonal samt rekrytering av kontorspersonal och chefer i hela Sverige. Ramavtalen kan användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kammarkollegiet inrättades år 1539 och är Sveriges första myndighet.

Adecco
Adecco Group