Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

2021-04-04

Johanna Hallander om hur klimatomställningen påverkar våra jobb och karriärer

Johanna Hallander

När vi går över till fossilfritt och en cirkulär ekonomi som tär mindre på jordens resurser blir det naturligt att vissa jobb försvinner. Samtidigt kommer andra nya jobb att uppstå. Men vad blir effekterna för din organisation i denna omställning? Här delar Johanna Hallander som jobbar med hållbarhet på Adecco Group sin syn på situationen.

Johanna Hallander har jobbat med hållbarhetsfrågor i över tio år. I hennes roll på Adecco Group ingår bland annat att leda och kommunicera Adeccos hållbarhetsarbete som har som slutmål att leverera på de Globala hållbarhetsmålen. Konkret innebär det till exempel att tjänsteutveckla, kompetensutveckla internt och tillsammans med kunder accelerera deras hållbarhetsarbete.

Här berättar hon om förändringen på arbetsmarknaden som kommer att ske till följd av klimatomställningen. Hur ska du som arbetsgivare tänka där?

”Klimatomställningen kan liknas den omställning som skedde när vi gick från jordbrukssamhälle till industri”

Klimatomställningen är igång även om omställningen behöver gå fortare för att Sverige ska nå nettonoll 2045. Näringslivet med energi- och fordonsindustrin i spetsen har tagit stora kliv inom exempelvis förnybar energi och övergång till elektrifiering.

– Det som parallellt också växer fram är den gröna ny-industrialiseringen där helt ny innovation, tillverkning och värdekedjor skapas. Vi ser det inom batteritillverkning, bio-fibrer som är ett alternativ till fossilberoende förpacknings- och funktionsmaterial, fossilfritt stål och nya sätt att utvinna textilfibrer av skog, berättar Johanna.

För att förstå omställningen kan man likna det med när vi gick från jordbrukssamhälle till industri. Eller tänk på hur mycket digitaliseringen har påverkat våra jobb och karriärer.

Kompetensutveckling en nyckelfaktor

1,47 miljarder jobb i världen är beroende av ett stabilt klimat och 85 procent av alla jobb 2030 är inte uppfunna ännu. Det innebär att kompetensutveckling och omställning är en nyckelfaktor som inte kan underskattas.

– Nya jobb kommer att uppstå inom allt från hållbar design till tillverkning, återanvändning och återvinning för att nämna några. Arbetsmarknaden är den viktigaste möjliggöraren och behöver hänga med och stötta dessa förändringar, menar Johanna.

För arbetsgivare innebär det att efterfrågan på kompetens kommer att stiga. Visst kan det i Sverige innebära ett ökat kompetensgap och ökad arbetslöshet inledningsvis. Dessutom i denna stund, april 2021, har vi en pågående pandemi och en situation där tusentals personer riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Däremot har Sverige en bra grund för att hantera omställningen, vi har ett socialt skyddsnät, lång erfarenhet och tillgång till vuxenutbildning.

– Kompetensbehovet bara inom den gröna ny-industrialiseringen kommer vara omättat lång tid framöver. Vi möter idag uppdragsgivare som har svårt att säkerställa personal för etablering och strategiska klimatsatsningar.

Johanna Hallander

Vi har uppdrag där vi går in med kompetensbryggor så att ordinarie medarbetare får fokusera på framtiden.

Johanna Hallander, Head of Change & Corporate Communication, The Adecco Group Sweden

”Vår skyldighet att säkerställa inkluderande och konkurrenskraftig omställning när arbetsmarknaden förändras”

Den gröna transformationen som innebär en stor omställning av våra jobb och karriärer är viktigt för Adecco. Inte bara för att vi behöver det för vår planet och kommande generationer, utan också för att vi är bra rustade för att hjälpa till, menar Johanna.

– Politiken har en avgörande roll, men för att vi ska lyckas behöver alla samhällets institutioner visa på klimatledarskap för att rädda vår planet. Vår utgångspunkt är att övergången ska vara rättvis, inkluderande och hållbar i sig. Vi anser och bedömer att det finns stor potential i att förena den miljömässiga hållbarheten med den sociala. Det hänger ihop.

Med erfarenhet som förändringsagent kan Adecco guida ditt företag i vad som behöver göras för att möjliggöra de anpassningar som måste ske.

Så lyckas du med omställningen på ditt företag

Så vad blir lösningen för ett företag som behöver ställa om eller skala upp? Johanna listar 3 nyckelfaktorer.

1. Börja nu! – Oavsett bransch eller storlek kommer du som arbetsgivare ha stor konkurrens om arbetskraften. Lägg därför tid och fokus på att planera, följa och investera i ditt humankapital. De kommande tio åren kommer tillgången på kompetens för att klara omställningen och dess påverkan vara enormt affärskritiskt och avgörande oavsett bransch.

Gör en kompetensstrategi som tar ut svängarna. Hur stor del av kompetensflottan jobbar lokalt vs remote? Hur ser din gig-strategi ut? Kan du dela kompetens med andra aktörer? Slutligen, säkerställ att ni har klimatledarskap inom er organisation. Finns inte det kan vi hjälpa er.

2. Kompetensutveckling – för att göra det möjligt med en övergångsstrategi är intern kompetensutveckling nödvändig. Tänk mer micro learning än långa utbildningar och kurser. Genom att investera i kompetensutveckling kan ditt företag se till att övergången blir rättvis, inkluderande och glädjefylld. Säkerställ att dina medarbetare får tid och lust att lära sig nytt och vara en del av er framgång.

Vi har uppdrag där vi går in med kompetensbryggor så att ordinarie medarbetare får fokusera på framtiden. Parallellt möjliggör vi för personer som idag står utanför arbetsmarknaden en chans till erfarenhet och försörjning.

3. Rekrytering med fokus på mångfald och inkludering – innovation är kompetensens huvudingrediens för klimatomställningen. Forskning visar att mångfald bidrar till ökad innovationsförmåga. För att uppnå mångfald är ett sätt att aktivt arbeta med inkludering när ni rekryterar. På Adecco har vi utvecklat rekryteringsmetoder som säkerställer inkludering.

Här kan du ladda ner vår globala rapport – Skills For The Green Economy - med analys över hur klimatomställningen påverkar våra jobb och karriärer.

Adecco
Adecco Group