Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

5 tips för att lyckas med ett deltagande ledarskap

Det nya normala börjar formas och företagsledare över hela världen försöker skapa sig en bild över hur ledarskapet kommer behöva anpassas. Ett mer flexibelt arbetssätt där man kombinerar distans- och kontorsarbete kommer med stor sannolikhet att bli normen. Detta skifte kräver vissa förändringar i ledarstilen, vilket har gjort att begreppet deltagande ledarskap hamnat i fokus.

Deltagande ledarskap är, som uttrycket antyder, en ledarstil som aktivt involverar dina medarbetares åsikter i beslutsfattandet.

Låt oss till exempel anta att produkten X eller tjänsten Y inte lever upp till förväntningarna. I ett företag med traditionella roller är det ledarens ansvar att lösa problemet. Ledaren diskuterar kanske saken med några utvalda medarbetare, men har själv det övergripande ansvaret för att lösa problemen och sedan informera medarbetarna om den nya inriktningen i arbetet.

I ett deltagande ledarskap ber man alla medarbetare om deras åsikter. Dessa åsikter övervägs under arbetsprocessen och ett slutgiltigt beslut tas sedan i samförstånd vilket skapar en mer inkluderande miljö.

Hur växlar du då till ett deltagande ledarskap? Vi har listat fem saker som är bra att tänka på:

1. Underlätta, koordinera och kommunicera

Visa vägen genom att leda förändring och diskussioner. Var ärlig och öppen, uppmuntra medarbetarna och tänd en gnista hos dem. Låt alla få veta att deras åsikter och idéer är viktiga, och att deras synpunkter kan bidra till att forma teamets framtida inriktning.

Sammanför och sammanställ alla åsikter för att hitta den bästa möjliga lösningen, och kommunicera den sedan till teamet.

2. Var beredd på att vägleda medarbetarna

Dina medarbetare har kanske inte lika god insyn i företagets djupare processer och det är därför viktigt att behandla förslagen på ett finkänsligt sätt. Förklara varför en idé kanske inte kan genomföras. Att vara ärlig och transparent och tar dig tid att vägleda medarbetarna i dag kommer att leda till mer välinformerade förslag i morgon.

3. Dela så mycket information som möjligt

I din roll som ledare styr du förmedlingen av information. Bli mer öppen med att dela slutsatser och diskussioner från andra möten du har deltagit i. Det kommer förstås alltid att finnas känsliga ämnen som inte kan delas i öppna forum, men dela med dig av så mycket information som möjligt. Det ökar transparensen och gör att idéer och förslag i högre grad kan baseras på reella förutsättningar.

4. Ge aldrig någon skulden

Skuldbelägg aldrig någon som har föreslagit en ny strategi som sedan inte visar sig fungera. Eftersom ni tog ett kollektivt beslut bör ni även ta ett kollektivt ansvar. Lägg er energi på att hitta lösningar tillsammans i stället för att hitta syndabockar.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är en lärandeprocess för både dig och ditt team, och att man ofta lär sig mest av sina misstag.

5. Inkludera alla

En del människor trivs inte alls med att tala i öppna forum. Se till så dessa medarbetare har möjlighet till en personlig diskussion där de kan presentera sina förslag direkt för dig. Det kan även hända att någon får en briljant idé efter att de formella mötena har avslutats. Det är därför viktigt att inkludera alla medarbetare.

Ett deltagande ledarskap drar nytta av teamets mångfald och kreativitet, vilket leder till en bättre teamkänsla, lägre personalomsättning och en kollektiv utveckling på flera plan.

Linus använder sitt ledarskap för att skapa engagemang

Här kan du läsa om hur Adeccos regionchef Linus Eng använder sitt ledarskap för att skapa engagemang och goda relationer i alla led. Genom sin passion för ledarskap och förmåga att skapa engagemang hos sina medarbetare hjälper de kunder hitta kandidater som bidrar med de där lilla extra.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group