Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

”En kris på många olika sätt: både personligt och för hela samhället”

Nathalie Sparrfelt är legitimerad psykolog och en av ägarna till Provins Fem som specialiserar sig på organisations- och ledarutveckling. Nathalie menar att den pågående pandemin påverkar organisationer på många olika sätt. Att som chef tvingas ta svåra beslut i en pressad situation och samtidigt hantera sin egen och andras oro är en stor utmaning.

Nathalie arbetar som organisationspsykolog. Det innebär att hon jobbar med de mänskliga och relationella aspekterna av förändring och utveckling i organisationer. Som många andra företag har Provins Fem nu tvingats ställa om sin verksamhet. Fysiska möten ersätts nu med allt fler digitala versioner.

Nathalie har tät dialog med sina kunder som består av chefer på olika nivåer. Hon berättar att många berörs starkt av den rådande situationen och känner bitvis intensiv oro. En oro som också är befogad då vi helt enkelt inte vet hur framtiden ser ut.

– När det inträffar något sånt här så påverkar det människor på en väldigt grundläggande nivå. Människor reagerar på olika sätt och vi ser en mängd olika försvar mot de obehagliga känslorna som uppstår. Allt detta ska chefer hantera samtidigt som de är mitt uppe i en komplex situation, ofta med en nerskuren budget och osäkerhet inför nästa steg.

Vi är mitt uppe i en kris som påverkar både människor, företag och samhället i stort. Det finns ingen som sitter på facit då inget liknande hänt i modern tid. Många har svårt att veta hur de ska hantera den stora ovisshet som uppstått i pandemins fotspår.

– Det är viktigt att prata om fenomenet oro då det är en stor komponent som följer av ovissheten. Ovissheten är ogripbar då vi knappt vet vad som händer imorgon. Man måste komma ihåg att det är okej och inte farligt att känna sig orolig i perioder.

Nathalie vill skapa en förståelse för vad oro är från ett psykologiskt perspektiv. Något hon menar är viktigt för att få insikt om hur de obehagliga känslorna som väcks av oron kan komma till uttryck på olika sätt hos människor.

– Det är en extraordinär tid just nu och det kräver ett extraordinärt ledarskap. Som chef och ledare är det centralt att du finns som ett stöd för dina medarbetare. Men du är inte mer än människa och känner säkerligen oro över situationen.

Det är viktigt att veta hur du ska hantera den stress som uppstår av ökade krav och diffusa riktlinjer. Att kunna sortera och fokusera är egenskaper som idag är viktigare än någonsin. Men det är inte alltid så lätt. Här är några tips:

  • Börja med att ta hand om dig själv. Kroppen skickar ut basala signaler om hur vi mår. När kroppen känner sig uppvarvad är det större risk att hjärnan får negativa signaler som i sin tur påverkar hur du mår och kommunicerar. Som ledare är det viktigt att i tider som dessa ta hand om dig själv genom att tillfredsställa grundläggande behov.
  • Hitta glädje i de små stunderna för att väga upp det negativa. Stanna upp och fråga dig själv hur du mår precis just nu? När du gör detta övar du dig på att vara här och nu och hjälper din hjärna att varva ner och fokusera.
  • Var uppmärksam på ditt tankemönster. Det är viktigt att vara uppmärksam på dina tankar då negativa tankar ofta leder till en negativ spiral som kan bli destruktiv.

Att veta hur du ska hantera dina medarbetares känslor av oro kan vara svårt. Men ett bra tips är att lyssna empatiskt och hitta en balans i lyssnandet. Är din medarbetare orolig är det bra om du är konstruktiv och inte förstärker eller förminskar känslan. Att spegla den andra personen och sammanfatta vad den andra sagt är ett bra verktyg och en hjälp på vägen.

Att du som chef behåller ett lugn och är en trygg punkt för dina medarbetare kan vara avgörande för hur din verksamhet tar sig igenom denna kris.

För att kunna behålla lugnet i en situation som är allt annat än det behöver du veta vissa saker. Det här och mycket mer pratar Nathalie och kollegan Lotta Lundhagen om på webinaret Att hantera oro och ovisshet som chef och ledare som du hittar här.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden