Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Har du kompetensen som krävs på framtidens arbetsmarknad?

Den digitala och teknologiska utvecklingen går i en rasande takt framåt och samtidigt som många äldre jobb automatiseras eller försvinner, uppkommer nya roller inom andra områden. Visste du att cirka 85 procent av alla jobb 2030 inte ens är uppfunna ännu? Det betyder att du som verkar på framtidens arbetsmarknad med största sannolikhet kommer att behöva lära dig nya färdigheter.

Här går vi igenom begreppen re-skill och up-skill, varför det är så viktigt att arbetsgivare satsar på kompetensutveckling samt vad du som individ själv kan göra för att förbli eftertraktad på framtidens arbetsmarknad.

Vad betyder up-skill och re-skill?

Up-skilling handlar om att arbetsgivaren förser sina medarbetare med nya färdigheter som kan hjälpa dem i deras nuvarande roller. Det är en metod som täcker upp kompetensluckor och utgör en kontinuerlig utbildningsprocess för att stödja medarbetaren under karriären. Re-skilling däremot handlar om att förse människor med nya färdigheter för helt andra tjänster. Det här är ett sätt att behålla värdefulla medarbetare istället för att anställa nya när kompetensluckor dyker upp.

I en värld där tekniken tar över fler och fler manuella arbetsuppgifter blir mjuka färdigheter än mer efterfrågade. I rapporten Future of Jobs, framtagen av World Economic Forum, lyftes det bland annat fram att kritiskt tänkande, innovationsförmåga, ledarskap, socialt inflytande, kreativitet och komplex problemlösning är färdigheter som kommer eftertraktas högt bland arbetsgivare.

Varför är kompetensutveckling så viktigt?

En av de tydligaste effekterna av pandemin har varit en enorm våg av arbetslöshet då många ekonomier har kämpat med globala nedstängningar. Många företag och branscher har blivit mycket lidande. De saknar medel för att anställa nya medarbetare och ofta även för att behålla den kompetens de redan har. Därför har det blivit viktigare än någonsin att investera i kompetensutveckling av en flexibel och agil arbetsstyrka som kan anpassa sig efter dramatiska svängningar på marknaden.

För dig som medarbetare eller arbetssökande är kompetensutveckling ytterst viktigt för att hålla dörren öppen till framtidens nya jobb. Digitaliseringen har redan börjat i nästan alla branscher i viss mån, så det är viktigt att du har koll på kraven i det moderna arbetslivet.

Hur kan du som individ kompetensutveckla dig?

Det är framför allt organisationer och arbetsgivare som bör ta huvudansvaret för att kompetensutveckla sin personal, men det är också viktigt att du som medarbetare själv tar initiativet och håller dig uppdaterad om nya kompetenskrav. Det samma gäller för dig som är arbetssökande. Gör din research. Vilka roller och områden ser du en stor efterfrågan inom och vilka färdigheter frågar de efter?

Det finns massor av matnyttig kunskap att hitta på nätet, antingen helt gratis eller mot en liten avgift. Utbudet av webbkurser har exploderat de senaste tio åren och rymmer allt från korta lektioner till kompletta utbildningar inom ett stort antal områden, framför allt digitala ämnen. Vissa digitala färdigheter efterfrågas av i stort sett alla branscher, till exempel digitalt körkort, programmering, UX-design, datavisualisering, digital produkthantering och sociala medier.

Många av de här e-kurserna är flexibla och kan gås när du vill , och kan därför enkelt anpassas efter ditt eget arbetsschema. Du kan lära dig i din egen takt för att se till att du inte pressar dig själv för mycket och blir utbränd.

Som vi nämnde tidigare är mjuka färdigheter mer efterfrågade än någonsin. Det är färdigheter som det kan vara lite svårare att tillägna sig under ett digitalt program, men om du kan hitta en erfaren mentor eller delta i ett utbildningsprogram i mjuka färdigheter som anordnas genom företaget kan du med största sannolikhet finslipa de här viktiga kompetenserna.

För att lyckas med din kompetensutveckling behöver du formulera tydliga mål och hitta kunskapsluckorna som du måste fylla för att nå dit. Sätt upp en plan, tillförskaffa dig färdigheterna du behöver och omsätt dem sedan i praktiken för att visa nyttan med dem och samla de erfarenheter du behöver för att rusta dig inför framtidens arbetsliv.

Hur kan organisationer kompetensutveckla sin personal?

Det första steget är att ta reda på vilken kompetens den nuvarande arbetsstyrkan besitter, vilka färdigheter de saknar, medarbetarens förmåga till re- eller upskilling sig samt vilka metoder som ska användas till kompetensutvecklingen.

Många organisationer fokuserar på karriärprogram och hjälper sina medarbetare att staka ut vägen för deras professionella utveckling. Som en del i de här programmen ska organisationer även ge personliga rekommendationer och förslag till insatser som kan hjälpa medarbetarna att tillägna sig de färdigheter de behöver.

Adeccos och Microsoft i samarbete

Tillsammans med Microsoft gör Adecco nu en gemensam satsning på kompetensutveckling genom att erbjuda våra arbetssökande kandidater kurser från Microsofts plattformar. Läs mer om samarbetet här.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group