Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Adecco Group Sverige och Microsoft Sverige bjuder in till kompetensutveckling

Enligt OECD kommer mer än en miljard jobb transformeras under det kommande decenniet till följd av teknikutvecklingen. Pandemin är en bidragande faktor till den ökade digitaliseringen av arbetsmarknaden och har bidragit till att kompetensomställningen har blivit ännu mer angelägen. Parallellt genomgår svensk arbetsmarknad en historisk demografisk förvandling där flexibla och tillgängliga kompetensinsatser kommer att bli helt avgörande. Därför startar Adecco Group Sverige och Microsoft Sverige nu ett samarbete med syftet att stärka den digitala kompetensen och väcka lusten till att aktivt arbeta med sin anställningsbarhet. Samarbetet kommer i första skedet rikta sig till arbetssökande kandidater hos Adecco Group.

– Världen står inför en omedelbar kompetensomställning, där människor måste få chansen att omskola sig eller kvalificera sig på nytt. Utan kompetensutveckling uppskattas den globala ekonomin tappa 71 miljoner jobbtillfällen i övergången till fossilfritt, en cirkulär ekonomi och i sin strävan att bli mer hållbar. Sverige är inget undantag. Det faktum att Sverige på kort tid genomgått en stor digital transformation ställer dessutom nya krav på arbetsmarknaden och den digitala kompetensen i det svenska samhället, säger Malin Persson, VD för Adecco Group Sverige.

– I Sverige har vi kommit en bra bit på vägen i vår digitala utveckling. Vi är uppkopplade, nyfikna och vi har fått tillgång till innovativa lösningar som förenklar våra liv. Trots det, så ser vi ett växande behov av ny digital kompetens i alla delar av och på alla nivåer i samhället. Många svenskar är beredda att spendera upp till ett år på kompetensutveckling inom it, men ändå larmas det om kompetensbrist, säger Hélène Barnekow, VD för Microsoft Sverige.

Adecco Group och Microsofts gemensamma satsning på kompetensutveckling

Adecco Group Sverige och Microsoft Sveriges nya samarbete syftar till att höja den digitala kompetensen och väcka lusten till kontinuerlig kompetensutveckling utifrån individens behov. Det görs genom att erbjuda kurser från Microsofts läroplattformar till Adeccos arbetssökande kandidater. Tillsammans vill man stötta jobbsökande till ökad kunskap, bidra till omskolningen och visa på de möjligheter som finns kopplat till teknik, inom olika bolag och branscher.

Vi vill genom samarbetet verka och väcka lusten till att aktivt och på ett lustfyllt sätt jobba med sin kompetensutveckling. Det är tydligt att tryggheten på arbetsmarknaden inte längre ligger i det jobbet du har utan i det du kan få. För att bli konkret innebär det att aktiva yrkesverksamma behöver lägga cirka fem timmar i veckan fram till år 2025, fortsätter Malin Persson, VD för Adecco Group Sverige.

– Microsofts kostnadsfria kurser i digital kompetens är framtagna utifrån de mest efterfrågade jobben på arbetsmarknaden. Det populäraste utbildningsmaterialet rör utbildning inom projektledning, digital marknadsföring, kundtjänst och dataanalys – kurser som jag tror att de flesta kan ha stor nytta av i arbetslivet, säger Hélène Barnekow.

Om Adecco Group

The Adecco Group är en av världens ledare inom kompetensförsörjning och möjliggör 3,5 miljoner karriärer årligen. Koncernen verkar i 60 länder och legat på Fortune 500s globala lista i 20 år. I Sverige består Adecco Group av Adecco, Modis, Badenoch + Clark, Pontoon och erbjuder därmed holistiska och specialiserade lösningar till företag och organisationer som behöver lösa tillfälliga kompetensbehov eller långsiktigt rusta sig för framtiden. Vart och ett av dessa varumärken erbjuder en nischad kompetenslösning inom rekrytering, bemanning, outsourcing, specialistkonsulting och executive search. Adecco Group Sverige har 3 000 anställda på 31 kontor över hela landet. Vi drivs av ett starkt syfte - Framtidens jobb. För alla. Idag.

Om Microsoft

Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Teams och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping. Läs mer på www.microsoft.se.

Mer information om Microsofts kostnadsfria utbildningar finns här.

För mer information kontakta:

Sofie Brange, Head of Sustainability & Corporate Communication, Adecco Group

070-285 29 59
sofie.brange@adeccogroup.com

Rebecka Andreasson, Microsoft Sverige

08-410 455 56
rebecka.andreasson@microsoft.com

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden