Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

HR-frågorna som utmanar byggindustrin

På grund av Covid-19 har flera branscher och organisationer runt om i världen ställts inför nya utmaningar. Byggindustrin är inget undantag. Många företag tvingades snabbt anpassa sina verksamheter för att säkerställa sina anställdas säkerhet under pandemin.

Här undersöker vi vilka utmaningar som du med personalansvar inom byggindustrin står inför och potentiella lösningar kopplade till dessa.

Hitta rätt kompetens

Precis som i vilken bransch som helst påverkar medarbetarnas kompetenser till mångt och mycket organisationens framgång. Att hitta kvalificerade medarbetare var något som branschen kämpade med långt innan pandemin. En vanlig uppfattning är att jobb inom byggindustrin är farliga, fysiskt ansträngande och dåligt betalda. Dessutom krävs specifika färdigheter, kvalifikationer och certifieringar vilket gör det ännu mer utmanande att hitta rätt personer att anställa.

Att erbjuda konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner hjälper självklart. Men det är också viktigt att jobba på organisationens employer brand, bilden av er som arbetsgivare. Genom att visa att ni är en ansvarsull och säkerhetsmedveten organisation kan ni få fler personer att bli intresserade av att jobba hos er.

Använd sociala medier för att nå en bredare publik när du annonserar ut tjänster och beskriv tydligt vad varje jobb innebär. Se till att ha kandidater registrerade även när företaget inte anställer, då har du alltid kvalificerad arbetskraft nära till hands när det väl behövs.

Prioritera hälsa och säkerhet

Det är ingen hemlighet att det finns vissa risker med att jobba inom byggindustrin. Det bör alltid finnas ett väldokumenterat säkerhetsprotokoll att följa. Utbilda din personal regelbundet i detta och säkerställ att all personal förstår de säkerhetsåtgärder som föreskrivs.

I en bransch där de anställda tenderar att arbeta nära varandra har sociala distansåtgärder lett till nya utmaningar. I spåren av pandemin framträder nya roller som kan vara avgörande för branschen i framtiden. Ett exempel är Covid säkerhetsansvarig som säkerställer att personlig skyddsutrustning tillhandahålls och att avståndsåtgärder följs.

Enligt rapporten Säker Arbetsplats från 2019 skadas en byggarbetare allvarligt vart 30:e minut i Sverige. Den främsta anledningen till dessa olyckor är enligt rapporten bristande säkerhetskunskaper. Oavsett om en pandemi pågår eller inte så bör utbildning, workshops och regelbundna övningar genomföras så att alla medarbetare är uppdaterade om de senaste säkerhetsbestämmelserna.

Bemanna tillfälliga behov

Företag inom tillverkningsindustrin är ofta i behov av personal för tillfälliga projekt. Här kan du läsa om hur Adecco hjälpte industrikoncernen Trioplast när de valde att ställa om en del av verksamheten för att tillverka skyddsutrustning till vårdpersonal i våras.

Flexibel arbetskraft kan vara helt avgörande för hur du svarar upp på plötsliga förändringar i efterfrågan. Vi på Adecco kan hjälpa dig planera inför säsongsbetonade arbetstoppar och se till att det finns kvalificerad och flexibel personal vid behov.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden