Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Adecco Group inleder samarbete med Klimatagendan

Klimatomställningen har och kommer att ha en stor påverkan på våra jobb och karriärer. Övergången till fossilfritt och en cirkulär ekonomi kommer till stor del att ske på våra arbetsplatser. Adecco Group inleder nu samarbete med Klimatagendan. Detta för att säkerställa en inkluderande och konkurrenskraftig omställning när arbetsmarknaden förändras i takt med klimatomställningen.

1,47 miljarder jobb i världen är beroende av ett stabilt klimat, dessutom är 85 procent av alla jobb 2030 inte uppfunna ännu. Det innebär att kompetensutveckling och omställning är en nyckelfaktor som inte kan underskattas.

Kompetens förbises ofta när man utformar nationella strategier vilket är till nackdel för företag och arbetstagare. Utan kompetensutveckling uppskattas den globala ekonomin tappa 71 miljoner jobbtillfällen i sin strävan att bli mer hållbar. Däremot kan en väl utformad strategi och investeringar i omskolning samt ett förändrat synsätt på vem som är bärare av kompetens, vända detta perspektiv. Det innebär att bara energisektorn kan producera en nettotillväxt på 18 miljoner jobb globalt.

– Adecco Group vill genom samarbetet med Klimatagendan stärka sin förmåga att aktivt vara en möjliggörare i klimatomställningen. På samma sätt som digitaliseringen har påverkat vårt arbetsliv kommer den gröna omställningen också att påverka oss. Desto mer vi rustar och tänker innovativt i kompetensfrågan desto bättre kommer vi att lämna över till kommande generationer, säger Malin Persson som är VD för Adecco Group Sverige.

Om Klimatagendan

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Projektet samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull, och rättvis, grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

– Det unika med Klimatagendan är att projektet fokuserar på hur klimatomställningen ska genomföras och hur det kan ske på ett rättvist sätt där ingen lämnas utanför. Det skapar ett starkt väljartryck i klimatfrågan. Framtidens arbetsmarknad har starka kopplingar till klimatomställningen och därför är vi mycket glada över att ha med Adecco Group som stödföretag och bollplank i vårt fortsatta arbete med Klimatagendan, säger Tove Ahlström, VD på Global Utmaning.

Initiativtagare till Klimatagendan är Tankesmedjan Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.

Global Utmaning Klimatagendan

Global Utmaning Klimatagendan

Läs mer om Klimatagendan här: https://www.globalutmaning.se/klimatagendan

Läs mer om hur arbetsmarknaden förändras till följd av klimatomställning här: https://www.globalutmaning.se/klimatagendan

För mer information vänlig kontakta:

Sofie Brange
Head of Sustainability & Corporate Communication
+ 46 702 85 29 59
sofie.brange@addecogroup.com

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden