WEBINAR

Panelsamtal - så lyckas du med kompetensomställningen i din organisation

Mia Forsäng, Malin Persson och Philip Lindvall

Adecco Group och Microsoft Sverige bjuder in till webinar med kompetensomställning i fokus

Under webinariet får du inspiration och konkreta tips för att stärka den digitala kompetensen och framtidssäkra din organisation. Webinaret leds av Adecco Group Sveriges VD Malin Persson och panelen består av Mia Forsäng som är ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft Sverige och Philip Lindvall som är Nordic Head of Talent på Adecco Group.

Datum: 11 november 2021
Tid: 10:00 – 11:00

Vi hör paneldeltagarna samtala kring frågor inom kompetensutveckling, vikten av ett kontinuerligt lärande och hur just lärande kan hjälpa dig att framtidssäkra din organisation. Vi välkomnar eventuella frågor under samtalets gång. Säkra din plats och anmäl dig idag.

Pandemin är en bidragande faktor till påskyndningen av digitaliseringen på arbetsmarknaden och har bidragit till att kompetensomställningen blivit allt mer påtaglig. Parallellt med detta genomgår svensk arbetsmarknad en demografisk förvandling där flexibla och tillgängliga kompetensinsatser kommer bli helt avgörande. Med det som bakgrund har Adecco Group Sverige och Microsoft Sverige startat ett samarbete med syfte att stärka den digitala kompetensen och uppmuntra till kontinuerligt lärande.

Registrera dig till webinaret här

Torsdag den 11 november | 10:00 - 11:00

Adecco
Adecco Group