Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

2021-01-10

Så hjälpte Adecco till i arbetet för ökad mångfald och inkludering

Maria Miocic

Maria Miocic jobbar som Business Manager på Adecco och arbetar aktivt med mångfald och inkludering. Industrin är fortfarande ett område som är väldigt mansdominerat, men här börjar positiva förändringar att ske.

Maria är stationerad ute i en större fabrik där det jobbar cirka 2500 personer. Av dessa är 250 konsulter från Adecco och cirka 40 procent utgörs av kvinnor. I januari 2017 var samma siffra 26 procent. Här berättar Maria om arbetet för att öka mångfalden och trivseln på arbetsplatsen.

– Vi tar väldigt bra hand om de kvinnliga konsulterna som arbetar på fabriken. Det har gjort att ett gott rykte spridit sig då konsulterna gärna tipsar gamla kollegor och vänner om att det är en bra arbetsplats.

Det har gjort att fler kvinnor sökt sig till fabriken. Adecco är ensam leverantör av konsulter sedan 2013. Ett av målen som satts tillsammans med företaget är att 32 procent av konsulterna ska vara kvinnor. Det är en mätpunkt som följs upp varje månad.

Ett gediget arbete för att få medarbetarna att trivas

För att få till en god arbetsmiljö har man genom åren pratat mycket med medarbetarna om jargong, värderingar och hur man behandlar varandra ute i fabriken. Både genom att ta upp och prata om situationer som uppstått på avdelningsmöten, men också genom att ta in föreläsare och ha heldagar med workshops där viktiga frågor som inkludering berörs. Maria menar att detta bidragit till en mer inkluderande arbetskultur.

– Sakta men säkert har vi kommit bort från den hårda och grabbiga jargongen, vilket gör att kvinnor känner sig bekväma och trivs bättre på fabriken.

Maria och hennes kollegor vistas mycket ute bland teamen vilket bidragit till den positiva utvecklingen. De märker fort hur stämningen är ute på golvet det gör det enklare för dem att jobba proaktivt och förebyggande.

En plats för alla

Team som inkluderar människor med olika bakgrunder, kön, ålder och etnicitet blir mer dynamiska än homogena grupper och gör det lättare för medarbetarna att trivas. Ju fler människor som trivs på en arbetsplats desto enklare blir det att jobba med förbättringar och att effektivisera processer.

– Vi har märkt att folk trivs bättre nu än de gjorde för ett par år sedan. Det är kul att se att vårt jobb bidragit till ökad trivsel och inkludering.

Marias tips till företag som vill börja jobba med mångfald och inkludering

Börja prata värderingar med era medarbetare - Få era medarbetare att reflektera över hur de är på jobbet. Många personer tycker att det räcker att gå till jobbet och ”göra sitt jobb”. Men vi pratar mycket om att det faktiskt också handlar om att bidra med positivitet.

Sätt KPI:er - Genom att sätta konkreta mål blir det enklare att ta fram handlingsplaner att arbeta mot för att nå de uppsatta målen.

Ta alla situationer på allvar - Det går inte att hoppa över de tuffa samtalen och hoppas på att saker löser sig. Alla skämt ät inte okej. Bara för att ett skämt varit halvkul några gånger betyder det inte att det inte att det är det en tredje eller fjärde gång. Det är okej att säga ifrån och som chef måste du ta alla situationer på allvar.

Team som inkluderar människor med olika bakgrunder, kön, ålder och etnicitet blir mer dynamiska än homogena grupper och gör det lättare för medarbetarna att trivas.

Maria Miocic, Business Manager på Adecco

Hur jobbar Adecco med inkludering och mångfald?

För att öka mångfalden jobbar Adecco aktivt med att söka upp minoriteter, i detta fall kvinnor, med rätt kompetens. Det görs både genom att söka i de system som Adecco har tillgång till och genom att ringa på tips som konsultcheferna får av nuvarande medarbetare.

Mångfald och inkludering är viktiga fokusområden för Adecco. Vid rekrytering tillämpar Adecco en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Metoden syftar till att identifiera och matcha kandidatens befintliga kompetenser och färdigheter med en tydligt definierad lista på krav som anges i arbetsbeskrivningen. En av de stora fördelarna med den här typen av rekryteringsprocess är att den främjar mångfald. Subjektiva fördomar hos rekryteraren sållas bort och fokus läggs istället på kandidatens faktiska kompetens. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Närheten till medarbetarna en stor fördel

Maria och hennes kollegor sitter som tidigare nämnt på plats ute på fabriken. Detta kallas ”onsite kontor” och är en lösning som passar kunder med många konsulter. Som mest har Adecco haft strax över 700 konsulter på fabriken.

– När det är så pass många funkar det inte att sitta någon annanstans än på fabriken, vi vill och behöver vara nära våra anställda.

Att vara på plats har också gjort att Maria med kollegor lärt känna konsulterna vilket är en stor fördel när nya medarbetare ska placeras ut i teamen. Med gedigen erfarenhet av rekrytering går det snabbt att läsa av personer och göra en bedömning av hur personen kommer fungera i olika grupper.

– Det är viktigt att matchningen blir rätt från början. Vi vill att kunden ska bli nöjd och att den anställda ska trivas. Det är något vi är vassa på eftersom vi är på plats och jobbar nära medarbetarna.

4 fördelar med mångfald på arbetsplatsen

- Effektivare team
- Man får medarbetare som trivs på jobbet
- Medarbetare som trivs på jobbet bidrar till bra resultat
- Anställda som trivs blir ambassadörer för arbetsplatsen

Inkludering och mångfald kan ha många positiva effekter på din verksamhet. En arbetsplats där medarbetarna mår bra ger inte bara ökad trivsel utan bidrar också till företagets ekonomiska vinst.

Vill du ha hjälp att rekrytera mer inkluderande och med mångfald i fokus? Hör av dig till oss idag så ser vi över hur vi kan hjälpa er nå era mål.

Vill du veta hur vi kan stötta er i arbetet för ökad mångfald?

Hör av dig till oss!


Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Copyright © Adecco Sweden