Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

2021-04-04

Produktionen av respiratorer ökade med 160% för Getinge under pandemin

Våren 2020 slog Covid-19 pandemin till med full kraft och runt om i världen blev bristen på skyddskläder och medicinsk utrustning akut. Det svenska företaget Getinge upplevde tidigt en global ökad efterfrågan från kunder av framförallt avancerade respiratorer och livsuppehållande hjärt-lung-teknik.

Anna Appelqvist är kommunikationsansvarig på Getinge. Hon berättar att till följd av den ökade efterfrågan behövde de skala upp produktionen kraftigt. Från att ha producerat 10 000 respiratorer 2019 ökade de till att producera hela 26 000 under 2020.

– För att lyckas genomföra en produktionsökning om 160 procent mitt under en global pandemi var vi tvungna att hitta nya och innovativa sätt att arbeta på, berättar Anna.

Getinge har fler än 10 800 anställda runtom i världen och deras produkter säljs i över 135 länder. I sortimentet ingår produkter för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn.

Ökad efterfrågan på respiratorer

För att kunna möta det nya målet av antalet respiratorer valde Getinge att samarbeta med flera leverantörer för att ta in flexibla konsulter som kunde hjälpa till med produktionen.

– Under projektet hade vi 41 konsulter från Adecco som var verksamma inom produktion.

Moa Lardner är Business Manager på Adecco i Stockholm och en av de som jobbade med projektet. Hon berättar att det var ett speciellt projekt att jobba med av flera anledningar. Från början var det bara tänkt att handla om några rekryteringar, men när pandemin log till med full kraft gick behovet från att vara cirka fem extra personer till närmare femtio. Dessutom behövde de börja omgående.

I och med att projektet växte sig så pass mycket större tog Getinge in rekryteringskoordinatorn Mikaela Tudeen som arbetade tillsammans med teamet på Adecco.

Öppen kommunikation resulterade i lyckat samarbete

Adecco presenterade cirka tio kandidater i veckan som Getinge fick ge sin feedback på. De som valdes ut välkomnades i nästa steg på en gruppintervju på produktionsenheten i Solna. Där fick de även möjlighet att se sig om i lokalerna. Efter det skötte Moa med team kontraktskrivningen. Här berättar hon om processen.

– Hela processen gick väldigt smidigt tack vare ett fint samarbete med Getinge. Det tog kanske en vecka max innan vi presenterade de första kandidaterna från det att behovet uppstått.

Kandidater från flera industrier intresserade

Moa berättar att det var en utmaning att hitta så pass många operatörer med erfarenhet av medicinsk produktion och med så kort varsel dessutom. Men då flera andra stora industrier satt stopp fanns det många kandidater från industrisidan som fanns tillgängliga för jobb omgående. Moa berättar att det kom in många relevanta ansökningar. – Alla hade inte den exakta profilen vi letade efter så ibland gick vi faktiskt på driv och vilja att lära sig. De ville verkligen det här och vi kunde se att det skulle fungera ändå.

Moa och Mikaela från Getinge hade sedan veckovisa avstämningar där de gick igenom hur projektet fortlöpte, hur många tillsättningar som var kvar och vilka platser som behövde fyllas. Samarbetet blev så pass bra att Adecco även fick bistå med annan personal till Getinge.

Moa Lardner

Jag är tacksam över att få ha varit med på denna resa. Att få känna att jag har bidragit med något bra under krisen känns fint.

Moa Lardner, Business Manager

Getinge nådde målet på 26 000 producerade respiratorer

Moa berättar att hon är tacksam över att få ha varit med på denna resa. Även konsulterna har uttryckt tacksamhet över att både få ett jobb mitt i krisen men också över att få producera respiratorer och skicka ut till behövande sjukhus.

Erika Magnusson är Human Resources Manager för produktionsenheten Critical Care på Getinge och kommenterar samarbetet med Adecco som välfungerade.

– Vi har tidigare samarbetat med Adecco och kände väl till deras arbetsprocesser och kompetens. Samarbetet fungerade väl och en bidragande orsak till det är framförallt deras lyhördhet, flexibilitet och skalbarhet samt förmåga att uppfatta vårt behov.

Getinge nådde målet om 26 000 producerade och levererade respiratorer i slutet av 2020. Även idag hjälper Adecco att supportera Getinge med operatörer till deras produktion i Solna.

Om Getinge

Getinge AB är ett svenskt börsnoterat medicintekniskt företag, med produkter som autoklaver, hjärt-lungmaskiner och respiratorer. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg. Sedan 1993 har det varit listat på Stockholmsbörsen.

Copyright © Adecco Sweden