Information om cookies


När du visar den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information i form av en ”cookie” på den dator du använder för att besöka webbplatsen. Det finns två typer av cookies: Genom den första cookien sparar vi tills vidare en fil på datorn (”persistent cookie”). Den används för att fastställa om datorn har besökt hemsidan tidigare. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som lagras tem­porärt i datorns minne under tiden webbplatsen besöks. Sessionscookies lagras inte webbläsaren under någon längre period, utan raderas när man stänger ned webbläsaren. 

Vi använder cookies för att

- inhämta statistik över besökare,

- samla information om förmodade preferenser samt

- tala om vad som är nytt på webbplatsen.

Om du inte samtycker till att vi använder cookies kan du konfigurera inställningarna för webbläsaren så att den inte godkänner cookies.

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Riksdagen har beslutat att alla som besöker en webbplats med cookies skall få information om ända­målet med behandlingen (av cookies) och lämna sitt samtycke till att cookies används. Bestäm­melsen bygger på ett EU-direktiv och började gälla den 1 juli 2011. Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit fram information om cookie-reglerna för både webbplats­besökare och ansvariga för webbplatser.

Frågor och svar om cookies för användare [PTS]