Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Vad är reboarding och varför behövs det?

Permitterade anställda börjar nu återvända till jobbet och de som jobbat distans kommer inom en snar framtid komma tillbaka till kontoret. Vare sig det handlar om att välkomna hela team eller att hjälpa enskilda individer att återacklimatisera sig är det nödvändigt med en strategi.

Förut användes reboarding för anställda som varit på föräldraledighet eller långtidssjukskrivna. I och med pandemin har reboarding fått en ny betydelse. Här tittar vi på varför reboarding behövs och hur man säkerställer att det blir en smidig övergång för alla inblandade.

Hur skiljer sig reboarding från onboarding?

Reboarding betyder egentligen ”onboarding igen”. Det är faktiskt en förkortning för re-onboarding. Onboarding innebär att hjälpa en nyanställd börja på företaget medan reboarding hjälper en anställd att återvända till jobbet. Det är viktigt att känna till skillnaden då det som är nödvändigt vid onboarding inte är detsamma som vid reboarding.

Vid reboarding hoppar du över allt det du skulle introducera för en nyanställd. Till exempel som att visa dem runt på kontoret, presentera dem för teamet och förklara företagets uppdrag. Det betyder inte att den som återvänder till kontoret bör lämnas till att klara sig själv.

Process bör finnas på plats

En process måste finnas på plats som gör att anställda kan anpassa sig efter att ha varit borta en längre period utan att behöva återuppleva sin första dag på jobbet. Det är här som reboarding blir viktigt och det kan användas för flera olika scenarier:

  • Anställda som återvänder efter långvarig ledighet, exempelvis föräldraledighet eller sjukdom.
  • Permitterade anställda som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en nedstängning.
  • Tidigare anställda som börjar arbeta för företaget igen.
  • Befintliga medarbetare som börjar i en ny roll eller som jobbat distans en längre tid.

Vikten av reboarding

Förra året påverkades många anställda till att känna sig osäkra på framtiden. Distansarbete och permitteringar är några av de saker dina anställda fått hantera det senaste året. Nu mer än någonsin bör reboarding prioriteras och bli en del av din strategi för att underlätta för anställda som återvänder till kontoret och företaget. En strategi för detta gynnar inte bara de anställda utan även företaget som helhet.

Att se till att dina återvändande medarbetare har all nödvändig information för att komma igång innebär att de kan börja sitt arbete och vara produktivare fortare. Troligtvis har saker förändrats sedan deras sista dag på kontoret. Informera om nya processer och ge tydliga riktlinjer om hygienåtgärder för att öka tryggheten på arbetsplatsen.

För att göra det möjligt för medarbetarna att komma tillbaka med lätthet, ta dig tid att hjälpa dem att anpassa sig till företagskulturen och känslan av tillhörighet. Kom ihåg att tid borta från organisationen, även vid distansarbete, betyder att de kan behöva extra vägledning för att anpassa sig till det nya normala.

Varför skapa en strategi för reboarding?

Att sätta tydliga förväntningar är särskilt viktigt just nu. Att skapa en strategi för reboarding innebär att du kan planera effektivt för framtiden och samtidigt hjälpa dina medarbetare. Oavsett om de kommer tillbaka till samma roll eller börjar i ett nytt team, är det bra om de vet så mycket som möjligt om vad som förväntas av dem. Finns det saker som är osäkra, var transparent. Att vara ärlig sätter rätt ton och bygger förtroende.

Framgångsrik reboarding för en starkare arbetskraft

Som tidigare nämnt finns det olika skäl till att en anställd behöver reboardas. Då var och en av dina medarbetare har specifika behov är det nödvändigt att planera din strategi för att det ska vara effektivt och individanpassat.

Reboarding är en av många utmaningar som intensifierats det senaste året då många medarbetare permitterats eller jobbat på distans under en längre tid. På grund av behovet av en individuell strategi för reboarding kan det vara svårt för en organisation att veta hur och var man börjar. Genom att utarbeta en tydlig riktning och förstå dina anställdas specifika behov kan en framgångsrik reboarding leda till en starkare arbetskraft i framtiden.

Du kan läsa om fler insikter när det gäller framtidens arbetsliv på vår blogg eller hör av dig till oss för hjälp med att hitta rätt talang för ditt företag.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group