Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Adecco i partnerskap som ska stärka män som klimatförebilder i industrin

Adecco krokar arm med industrifacken IF Metall och Unionen för att få fram klimatförebilder bland medarbetare inom svensk industri. Initiativet, som framför allt riktar sig till män, leds av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning som Adecco sedan tidigare har ett samarbete med. Med i samarbetet finns näringslivsorganisationen CirEko som bidrar med expertis och nätverk inom cirkulär ekonomi.

Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder i industrin är ett nytt projekt, finansierat av Vinnova, med mål om att utbilda minst 2000 personer. Utgångspunkten är ett skalbart och användarvänligt utbildningsmaterial i moduler anpassade för olika branscher.

Det unika partnerskapet mellan fack, näringsliv och civilsamhälle ger en stor möjlighet att nå ut och engagera. Alla är välkomna att bli klimatambassadörer men utbildningarna tas fram med män som huvudsaklig målgrupp.

– Vi vet att män som grupp står längst ifrån klimatengagemang på olika sätt. Därför är det mycket värdefullt att våra samarbetspartners har en stor räckvidd i just den målgruppen och god kännedom om svensk industri, säger Tove Ahlström, vd Global Utmaning.

– Vi behöver snabba på den gröna omställningen nu. Som ett av världens största rekrytering- och bemanningsföretag känns det värdefullt att få bidra med vår räckvidd och branschkunskap för att engagera fler för klimatet, säger Malin Persson, vd Adecco Group i Sverige.

– På vägen mot en fossilfri industri försvinner vissa jobb medan många nya skapas. Det ligger i våra medlemmars intresse att vara med på tåget. Ingen ska lämnas utanför, säger Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.

Under våren 2023 planeras 15 utbildningstillfällen av “klimatambassadörer” på ett antal större arbetsplatser och fackliga distrikt och avdelningar i Sverige.

För ytterligare frågor kontakta:

Sofie Brange
Head of Sustainability & Corporate Communication
+ 46 702 85 29 59
sofie.brange@addecogroup.com

Om The Adecco Group

The Adecco Group är en av världens ledare inom kompetensförsörjning och möjliggör 3,5 miljoner karriärer årligen. Koncernen verkar i 60 länder och legat på Fortune 500s globala lista i 20 år. I Sverige består Adecco Group av Adecco, Modis, Badenoch + Clark, Pontoon och erbjuder därmed holistiska och specialiserade lösningar till företag och organisationer som behöver lösa tillfälliga kompetensbehov eller långsiktigt rusta sig för framtiden. Vart och ett av dessa varumärken erbjuder en nischad kompetenslösning inom rekrytering, bemanning, outsourcing, specialistkonsulting och executive search. Adecco Group Sverige har 3 000 anställda på 31 kontor över hela landet. Vi drivs av ett starkt syfte - Framtidens jobb. För alla. Idag.

Om Om Global Utmaning

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden