Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

3 fördelar med bemanning som rekryteringsmetod

Att bemanna vid både tidsbegränsande och mer långsiktiga uppdrag är för många företag en trygg och flexibel lösning. Men ibland är personalbehovet sådant att en rekrytering är på sin plats. Vilken tur då att det går att kombinera dessa två.

Bemanna först, rekrytera sen

Anledningarna till att vilja anställa en konsult kan vara många. Vanligast är att konsulten genom sitt utomordentliga arbete gjort sig ovärderlig på arbetsplatsen eller att personalbehovet plötsligt ändrats och blivit mer långsiktigt. Det kan även från början ha satts upp ett mål om att anställa konsulten efter uppdragets slut.

Oavsett vilka förutsättningar och behov som finns är hyr-köp är en metod som passar många företag och som har flera fördelar. Här nedan listar vi tre av dem för att du ska få en klarare bild om huruvida bemanning som rekryteringsmetod passar just dig.

1. En flexibel rekryteringsmetod på dina villkor

Att bemanna är en behovsbaserad och flexibel lösning medan en rekrytering, som visserligen är förknippad med fler kostnader, ofta är billigare i längden. Genom att hyra först och anställa sedan förenar du de båda metoderna på ett fördelaktigt sätt.

Många bemanningsföretag är flexibla och anpassar med glädje din personallösning i takt med att dina behov och förutsättningar förändras. Vad som började som ett tidsbegränsat vikariat kan mycket väl övergå till ett mer långsiktigt personalbehov. Då är det bra med en tillmötesgående HR-partner som snabbt och träffsäkert anpassar lösningen efter dina behov.

2. Lär känna varandra i den naturliga arbetsmiljön

Under bemanningstiden lär du känna konsulten i det dagliga arbetet och får en bild av hur personen hanterar olika situationer och samarbetet med kollegorna. Konsulten i sin tur har tid att bekanta sig med arbetsuppgifter, processer och företagskultur. På så sätt kan du identifiera om ni är en match made in heaven innan ni skriver på anställningsavtalet.

3. Spara både tid och pengar

När du bemannar ligger arbetsgivaransvaret hos bemanningsföretaget vilket kan ge en lägre ekonomisk risk. Det är alltså först när du är redo att anställa som du även övertar det fullständiga personalansvaret av din nya medarbetare.

Att rekrytera kan ta tid och görs det inte på rätt sätt finns en risk för dyra felrekryteringar. Med ett auktoriserat rekryteringsföretag kan du vara trygg med att rekryteringen sker på rätt sätt, men även i samarbete med en erfaren HR-partner kan en hyra först, anställa sedan approach förutom att spara pengar även spara tid.

Konsulter via ett bemanningsföretag har nämligen redan genomgått rekryteringsprocessen och är ofta startklara direkt. På så sätt har du möjlighet att börja lära känna din potentiella nya anställda snabbare. Dessutom är det lättare att avbryta en inhyrningsperiod än en provanställning, något som kan vara värt att ha i åtanke när det är dags att välja personallösning.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden