Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Tester vid rekrytering - så förbereder du dig

Det blir allt vanligare att företag och organisationer använder sig av arbetspsykologiska tester vid en rekryteringsprocess. Chansen är därför stor att du som söker jobb får göra ett eller flera tester under ditt jobbsökande, något som kan gynna både dig och din framtida arbetsgivare.

Här får du veta mer om tester och vilka fördelar som finns för dig av att göra dem. Du får även användbara tips på vad du ska tänka på inför ett test för att få så bra resultat som möjligt.

Vad är arbetspsykologiska tester?

Arbetspsykologiska tester hjälper företag att välja de kandidater som passar bäst för rollen och företaget. De genomförs antingen innan en första intervju, eller senare i processen för att avgöra om en kandidat ska gå vidare till andra intervjuomgången.

Adecco använder sig huvudsakligen av två test. Det ena mäter din problemlösningsförmåga och det andra dina personliga egenskaper. Testerna är ett komplement till ditt CV och en chans för dig att lyfta din kompetens och potential. Fördelen med dessa tester är att de endast tittar på nämnda faktorer och inte på din bakgrund. Det ger alla sökande lika förutsättningar och hjälper rekryteraren att göra en rättvis och fördomsfri bedömning av din ansökan. Du får även feedback på dina testresultat vilket ger dig möjlighet att lära känna dig själv lite bättre.

Assessio har ordet

Anders Hectorlinde arbetar som Senior Advisor på Assessio som är Adeccos testleverantör. Han berättar att många av deras kunder säger att testerna hjälper företagen att se utanför mallen. Att de annars tenderar att välja människor som liknar de som redan jobbar på företaget.

– Testerna öppnar upp för människor som annars inte hade kommit hela vägen. Hur gärna vi än vill vara objektiva så kommer vi aldrig lyckas att vara det till 100% vid en intervju. Subjektiva åsikter och fördomar kommer alltid att smyga sig in.

Anders berättar att företag som först varit tveksamma till att använda sig av tester sedan hör av sig och berättar vilken bra match det blev. Att det kändes lite läskigt i början av rekryteringsprocessen men att leveransen från den nya medarbetaren ofta överträffat alla förväntningar.

Och det är inte bara Assesios kunder som lovordar testerna. Många kandidater som har fått jobb tack vare sina resultat säger att de inte skulle kommit dit de är idag om det inte vore för testerna.

– Vi har pratat med flera personer som berättar att de fått sina jobb på grund av att arbetsgivaren har tittat på deras testresultat och inte vilka skolor de har gått på eller vilken utbildning de har. Att använda sig av tester ger helt enkelt mer mångfald och ett rättvisare resultat, berättar Anders.

När du blir ombedd att göra tester vid en rekryteringsprocess så är det en indikation på att företaget är seriöst och strävar efter att vara objektiva. Se därför testen som att de är till din fördel.

Personlighetstest

Personlighetstester består av frågor baserade på specifika situationer som visar dina egenskaper och typiska beteenden i arbetslivet. Dina svar ger arbetsgivaren en föraning om din framtida arbetsprestation och hur väl du skulle samarbeta med resten av teamet.

Adecco använder sig av det populära personlighetstestet MAP. Testet används över hela världen och baseras på femfaktorsmodellen, vilket är den empiriskt mest understödda teorin för att beskriva personlighet. Testet görs digitalt och frågorna tar cirka 20 minuter att besvara.

Problemlösningsförmåga

Dessa tester utförs för att se hur bra du är på att tänka kritiskt och lösa problem. Det bedömer din skicklighetsnivå i resonemang och anpassningsförmåga vilket är viktigt i dagens arbetsvärld. Testerna kan se lite olika ut. Du kan få läsa en text och svara på frågor (verbalt resonemang), lösa ett aritmetiskt problem (numeriskt resonemang) eller hitta mönstret i en serie bilder (icke-verbalt resonemang).

Adecco använder sig av det icke-verbala testet Matrigma. Det mäter din generella begåvning och förutser olika beteenden kopplat till inlärningsförmåga och arbetsprestation. Fördelen med Matrigma är att det inte påverkas av språkkunskap eller utbildningsnivå. Testet görs digitalt och är tidsbestämt på 12 minuter.

Förbered dig inför testerna

Var förberedd genom att öva på testerna. Se till att du vet vilken typ av test eller tester du kommer få göra och att du vet hur lång tid du har på dig att genomföra dem. Du hittar många övningstest online som hjälper dig att förstå hur testerna är uppbyggda. Om du genomför testerna hemma är det viktigt att du sitter ostört. Ta dig tid och läs instruktionerna noggrant.

Var ärlig

Personlighetstester blir allt populärare. Forskning har visat att när en roll och anställds personlighet inte matchar är medarbetaren 21 procent mindre produktiv och 45 procent mindre benägen att stanna kvar på företaget. Så lägg inte krokben för dig själv genom att vara svara oärligt på frågorna i ett personlighetstest.

Svarar du på frågorna så som du tror att företaget vill, men som inte känns rätt för dig och sedan får jobbet är det inte säkert att du kommer trivas på din nya arbetsplats. Om du däremot är ärlig så kan du få ett jobb som är perfekt för dig. Var sanningsenlig och konsekvent för att ge arbetsgivaren en tydlig bild av vem du är.

Vill du ha fler tips för ditt arbetssökande? Läs alla våra inlägg under kategorin karriärtips.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden