Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Andreas ser stor potential för Adecco i samarbetet med schweiziska handelskammaren

Andreas Börjesson, kontorschef och ansvarig för Adecco Professionals i Göteborg, har nyligen blivit inbjuden att sitta i styrelsen för den schweiziska handelskammaren i Sverige. Swiss Chamber of Commerce är en ideell organisation som syftar till att koppla samman företag och individer som är intresserade av handel och handelsförbindelser mellan Schweiz och Sverige, och där ser Adecco stora möjligheter.

En rad företag och organisationer med säte i Schweiz är medlemmar i schweiziska handelskammaren. De representerar olika branscher och sektorer och inkluderar allt från små och medelstora företag till stora multinationella företag. Bland medlemmarna finns exempelvis företag inom finans-, teknik-, livsmedels-, medicinteknik-, och fordonsindustrin, liksom handelskammare och konsultföretag. Några exempel är ABB, Credit Suisse, UBS, Schindler, Novartis och Roche.

Andreas har varit aktiv i handelskammaren sedan förra året, och tror att hans erfarenheter från tjänstemannasektorn i en av Sveriges största regioner kan ha påverkat styrelsen till utnämningen. Det finns trots allt vissa skillnader mellan Sverige och Schweiz vad beträffar företagskulturen och dessa kan ha stor betydelse för affärerna. Dessutom är han en av de yngsta styrelsemedlemmarna, vilket är viktigt för att få en bra spridning och nya perspektiv.

Målet är att stimulera handel och affärsförbindelser mellan länderna

Genom att samla företag från olika branscher och sektorer, möjliggör schweiziska handelskammaren i Sverige för sina medlemmar att skapa nya affärsförbindelser, utbyta kunskap och erfarenheter, och utveckla sina verksamheter på den svenska marknaden och utomlands. Rent praktiskt sker detta bland annat genom nätverksträffar och ”Swiss lunches”. Adecco Group har ju sitt ursprung i Schweiz och är noterade på börsen där, vilket gör det naturligt att vilja stimulera samarbetet mellan Adecco och de länder där man är verksam.

Andreas intresserar sig mycket för ledarskapsfrågor, och just dessa frågor är högaktuella när man på de olika nätverksträffarna diskuterar arbetets framtid och utmaningarna kopplade till att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. Många av de schweiziska företagen som är aktiva i Sverige är världsledande teknik- och läkemedelsföretag som är beroende av högutbildad personal med specialistkompetens. Här kan Adecco med sina erfarenheter från tjänstemannasektorn bidra med mycket kunskap, inte minst genom sin internationella verksamhet i över 60 länder.

Ideell verksamhet och nätverkande viktiga i dagens samhälle

Andreas uppskattar särskilt möjligheten till nya möten och samarbeten genom medlemskapet. Handelskammaren är ju en ideell organisation och ideella organisationer och nätverk behövs för att bygga kommunikation och relationer mellan människor - för att vi ska få ett levande och fungerande samhälle. Andreas är sedan många år aktiv som fotbollstränare och ser tydliga paralleller mellan dessa rätt olika ideella verksamheter.

Samarbetet med schweiziska handelskammaren rivstartar med en nätverksträff i samarbete med Kuehne+Nagel och Centiro, som kommer gå av stapeln i Göteborg den 24 maj. Temat blir ”Global Supply Chain: A return to normality – better prepared for uncertainty” och på agendan är det ”nya normala” vad beträffar leveranser och logistik i pandemins spår. Här deltar förutom Andreas även Peter Ekberg, som är försäljningschef för Adecco i Sverige.

Vi önskar Andreas ett stort lycka till i sitt nya uppdrag!

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden