Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Kan ett sabbatsår förhindra utbrändhet?

Allt fler anställda drabbas av utbrändhet. En förebyggande åtgärd skulle kunna vara en kortare eller längre tids tjänstledighet. Låt oss titta på några fördelar och utmaningar med att låta anställda ta ett sabbatsår.

Utbrändhet har blivit något av en epidemi på dagens arbetsmarknad. Studier visar att år av oavbrutet arbete utan någon egentlig avkoppling gör att anställda känner sig mer utbrända än någonsin. En anledning är mindre tydliga gränser mellan arbete och fritid som en följd av pandemin. Många har också sagt upp sig eller bytt jobb vilket har lett till arbetskraftsbrist och stor personalomsättning. Vissa arbetsgivare har börjat med en ny strategi, lånad ifrån den akademiska världen: Sabbatsår eller tjänstledighet under längre eller kortare tid. Kan det vara ett sätt att minska utbrändheten?

En våg av uppsägningar i pandemins spår visar att anställda vill ha förändring och förnyelse i sitt arbetsliv. Men vad värderas högst? Förutom lön, arbetsmiljö och karriärmöjligheter finns det annat som spelar roll i beslutet att stanna kvar eller lämna sin arbetsplats. I Adecco Groups rapport ”Hur ser arbetsgivare och anställda på jobb och karriär?” konstaterades att flexibilitet, välmående, hälsa och säkerhet var nyckelfaktorer i valet av arbetsgivare.

Utbrändheten ökar bland anställda, särskilt unga och kvinnor

Adecco Groups egen studie visar att fyra av tio anställda har lidit av överarbete eller utbrändhet under 2021. 34% av kvinnor säger att deras psykiska välmående har försämrats bara den senaste månaden. För unga chefer är det ännu värre: 54% rapporterar att de har känt sig utbrända.

Christina Maslach, psykologiprofessor vid University of California i Berkeley konstaterar i en artikel i Wall Sreet Journal: ”Det finns en tendens att se på utbrändhet som en psykisk sjukdom och därmed ett personligt problem för den individ som drabbas. Om det är ditt problem, så är det upp till dig att lösa det. Men den andra sidan av myntet är arbetsplatsen och den kroniska stress som leder till utbrändheten.”

Även om sabbatsår inte är en vanlig förmån så experimenterar företag av alla typer och storlekar med betald och obetald tjänstledighet. Vissa anser att ett längre avbrott från jobbet kan vara det bästa sättet att ladda batterierna, öka produktiviteten och förhindra utbrändhet.

Catherine Merritt, VD på Spool Marketing i Chicago började erbjuda betald tjänstledighet till sina anställda när hon märkte att pandemirelaterad stress ledde till utbrändhet bland personalen. Utöver sin vanliga semester får de som arbetat minst tre år på företaget ta ytterligare tre veckor ledigt med full lön. Merritt rekommenderar längre tjänstledigheter som en förmån för de företag som vill locka till sig och behålla de allra bästa talangerna.

Fördelar och utmaningar med sabbatsår som jobbförmån

I företagsvärlden är de sabbatsår som förekommer betald eller obetald ledig tid som arbetsgivare och anställda kommer överens om enligt företagets egen modell. Vissa studier visar att längre avbrott faktiskt kan vara effektiva mot utbrändhet, och antalet företag som erbjuder några månaders tjänstledighet för återhämtning ökar.

Adeccos egna data visar att stress och utbrändhet kan vara nästa pandemi, hela 4 av 10 anställda känner oro för att bli utbrända. Mer än hälften av yngre chefer lider av utbrändhet, just den grupp som är framtiden för företaget och 32% av anställda har sagt att deras psykiska välmående har försämrats de senaste 12 månaderna.

Förutom utbrändhet finns det en koppling mellan stress och förtida dödlighet. WHO och ILO har klassificerat långvarigt överarbete som en allvarlig hälsofara för den som arbetar 55 timmar per vecka eller mer.

Det finns för- och nackdelar med att erbjuda sabbatsår för anställda, både för arbetsgivare och anställda. De som är emot tjänstledighet som ett sätt att förhindra eller hantera utbrändhet säger att det visserligen kan vara ett bra sätt att locka till sig och behålla talanger, men är inte ett effektivt medel mot utbrändhet.

Fördelar med sabbatsår

Mental och fysisk hälsokur : Adecco Groups forskning visar att anställda önskar större flexibilitet över tid. Ett sabbatsår kan ge en möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid samtidigt som arbetsrelaterad stress och karriäroro minskar.

Längre avbrott kan motverka utbrändhet: En bra balans mellan arbete och fritid är en nyckelfaktor för att förhindra utbrändhet och studier visar att ett längre avbrott från jobbet kan vara gynnsamt.

Ökad lojalitet: De bästa talangerna kan känna större lojalitet mot ett företag med bättre förmåner, som till exempel ett sabbatsårsprogram för anställda. Det får även långtidsanställda att känna sig uppskattade och sedda av företaget.

Ledighet som förmån i rekryteringen: Anställda bekräftar att de värderar extra förmåner när de väljer arbetsgivare. I jobbannonserna börjar företag lyfta fram förmåner som distansarbete, flexibilitet och fyradagars arbetsveckor som strategier för att sticka ut.

Nya kunskaper och förmågor: Anställda kan återvända till arbete med både nya idéer och nya förmågor. Ett sabbatsår med ett bestämt syfte och mål kan vara ett utmärkt tillfälle för anställda att utvecklas. Många tvivlar på sin kompetens och framtida karriärmöjligheter. Då ger ett sabbatsår dem möjligheten till nya erfarenheter, lärande eller kvalifikationer som ökar självförtroendet.

Stärkt arbetsmoral och produktivitet: När en anställd återkommer till jobbet efter ett sabbatsår kan de vara laddade med nya idéer och energi.

Utmaningar med sabbatsår

Kostar tid och pengar: Sabbatsår kan vara dyra både för företag och anställda. En person som vill ta ett sabbatsår bör planera detta i god tid, minst två år i förväg, för att se över hur karriären kommer påverkas och att säkerställa finansieringen av tjänstledigheten. Företagen kan få administrativa utmaningar.

Affärsmässiga störningar och extra kostnader: Planering behövs även här för att undvika intäktsbortfall och oväntade kostnader. Att hitta någon för att täcka upp för tjänstledig personal kan vara utmanade och kräva onboarding. Detta kan medföra extrajobb för teamet. Därför bör det finnas en godkännandeprocess som tar hänsyn till företagets affärsmässiga behov vid varje tidpunkt.

Känslomässig frånkoppling: En anställd kan känna sig frånkopplad från sitt tidigare liv eller arbetssituation efter att ha kommit tillbaka från en period full av nya erfarenheter och intryck. Teambuilding kan vara ett sätt att få anställda att känna sig som en del av gruppen igen.

Svår övergång tillbaka till jobbet: Även om många företag garanterar sina anställda ett jobb efter sabbatsåret så kan det bli svårt att återkomma till exakt samma roll, på grund av omorganisationer eller andra förändringar.

Slutsatser

Sabbatsår kan vara ett effektivt sätt att höja anställdas välmående, förhindra utbrändhet, minska avhoppen och stärka lojaliteten. Arbetsgivare kan utveckla välorganiserade program för tjänstledighet med tydliga mål som säkrar lönsamheten för både företaget och de anställda.

Tjänstledigheterna bör planeras på ett sådant sätt att anställda lätt kan återvända till arbetet. Förutom bättre psykiskt och fysiskt välmående, kan en längre tids tjänstledighet ge tillfällen till lärande och inspiration som hjälper både karriären och företaget vid återkomsten till jobbet.

Adecco kan hjälpa till

Oavsett om det beror på hög orderingång, personal- eller kompetensbrist är stress och utbrändhet bland personalen ett växande problem för många företag. Adecco har resurserna och kunskaperna som kan hjälpa med rådgivning i personalfrågor – eller bemanning i det fall anställda behöver ta en time-out. Vi står alltid redo att hjälpa till, kontakta gärna ett av Adeccos lokalkontor för ett förutsättningslöst samtal.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden