Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Så rekryterar du inkluderande för ökad mångfald på arbetsplatsen

Kanske har du nu kommit till slutsatsen, och ser alla fördelar, med att prioritera mångfald och inkludering på arbetsplatsen? Ett sätt att göra det på är att säkerställa så era rekryteringsprocesser är fördomsfria och inkluderande. Den här artikeln syftar till att ge dig en grund som hjälper dig rekrytera fördomsfritt och inkluderande så ni kan ta ett språng i ert mångfaldsarbete.

Mångfald och inkludering har enligt flertalet studier visat sig ge positiva effekter på organisationers ekonomiska tillväxt, men också på områden såsom innovation, beslutsfattande och samarbete. Det är uppenbart ett område som företag och organisationer behöver prioritera för att fortsätta växa. Det har också visat sig vara en viktig parameter när unga talanger väljer arbetsgivare.

Vilka kan ta del av er jobbannons?

Fundera över var du annonserar era lediga tjänster. Att annonsera på rätt ställe gör stor skillnad både när det kommer till kvantitet och kvalitet på ansökningarna. Var tror du de kandidater ni är intresserade av finns? Letar de aktivt efter ett nytt jobb?

Många organisationer tenderar att alltid annonsera på samma plattformar. Försök att säkerställa att ni använder mångsidiga annonskanaler, detta för att nå underrepresenterade grupper.

Se över de hemsidor som finns och tillgänglighetsanpassa företagets webbplatser vid behov. Detta gäller hela företagets webbnärvaro och inte bara rekryteringssidorna. Ju mer tillgänglig din webbplats är, desto fler kandidater kommer kunna ta del av informationen som finns på din hemsida. Det kan handla om att lägga till alt-text till bilder, tillhandahålla alternativa färgscheman och typsnitt och göra alla länkar tillgängliga via tangentbordet. För mer information om hur du tillgänglighetsanpassar din hemsida, besök webbdirektivet.

Språk, ton och bildval i jobbannonsen

Nyckeln till en inkluderande jobbannons är språket. Det finns studier som visar hur typiska manliga och kvinnliga ordval i jobbannonser påverkar inflödet av ansökningar. Egenskaper som analytisk, självständig och drivande är exempel på ord som är maskulint förknippade och som fler män än kvinnor identifierar sig med. Egenskaper som kvinnor identifierar sig mer med är istället engagerad, samarbetsvillig och pålitlig.

Företagsjargong och förkortningar i annonsen kan exkludera kandidater, främst minoriteter, som har kompetensen för att lyckas i rollen men som inte är bekanta med just de specifika fraserna som används. Var medveten om att ordval spelar roll och välj ett inkluderande språk som kan attrahera en bredare bas av kandidater.

Välj bilder i annonsen som får alla att känna sig välkomna. Utmana yrkessterotypiska bilder och försök att inte exkludera någon. För att inkludera fler att söka tjänsten är det viktigt med bilder som kandidater kan identifiera sig med.

Säkerställ inkluderande urval och intervju

Det finns flera tillvägagångssätt för att rekrytera med fokus på mångfald. Ett sätt att gå tillväga är att inkludera medarbetare med olika bakgrund i rekryteringsprocessen, detta för att få fler perspektiv på de kandidater som sökt till den aktuella tjänsten. Det är viktigt att utbilda dina medarbetare, särskilt de som är involverade i rekryteringen, så de lär sig känna igen omedvetna fördomar.

Ett sätt att undvika omedvetna fördomar är att ta bort namn, ålder och annan identifierande information från ansökningarna innan urvalet görs. På så sätt säkerställer du att kandidatens kompetenser hamnar i fokus. Med hjälp av tester som prescreening där kandidatens resultat matchas anonymt mot uppsatt kompetensprofil kan du säkra ett mer rättvist urval. Kandidater med bäst matchning mot kompetensprofilen kan därefter tas vidare i processen.

Standardintervjuer passar inte alla kandidater. Personliga intervjuer kan vara svåra för personer med begränsad rörlighet, medan textbaserade intervjuer kan vara att föredra för kandidater med begränsat tal eller hörsel. Nyckeln här är att undvika standardiserade metoder och att intervjua kandidater på det sätt som ger hen bäst möjlighet att visa sin lämplighet för rollen.

Ett långsiktigt arbete för en inkluderande arbetsplats

Studier har visat att arbetsgivare som jobbar aktivt med mångfald och inkludering lockar fler kandidater. Men här är det viktigt att vara transparant. Om din organisation inte kommit så långt i mångfald- och inkluderingsarbetet är det bättre att vara öppen med det och att tydligt berätta vad som görs för att lösa problemet. Att säga att man jobbar inkluderande när så inte är fallet kan ge ditt företag dåligt rykte.

Det finns inga genvägar när det kommer till mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Detta är ett långsiktigt arbete som engagerar alla nivåer i organisationen. Att engagera dina medarbetare och få de att förstå vikten av mångfald och inkludering är ett viktigt steg för att integrera det i organisationens kultur.

Ta ett språng i ert mångfaldsarbete när ni rekryterar

Bevisligen finns det många positiva aspekter med mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Genom en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess kan du ta ett språng i ert mångfaldsarbete och skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna.

På Adecco använder vi oss av mångsidiga rekryteringskanaler och tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Detta för att säkerställa ett inkluderande urval med fokus på att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen. Här kan du läsa mer om vårt arbete kring social hållbarhet, mångfald och inkludering. Är du intresserad av att veta mer hur vi kan hjälpa dig med era personalbehov så tveka inte att kontakta oss.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden