Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Så lämnar du referenser när du söker jobb

Alla som söker jobb får förr eller senare lämna referenser till framtida arbetsgivare. Detta då referenser är en vanlig metod för att samla information under en rekryteringsprocess. Referenser är därmed viktiga och kan vara avgörande för om du landar ditt nya drömjobb eller ej. Men hur väljer du ut dina referenser och finns det några som du ska undvika?

Hanna Bonli jobbar som rekryterare för Adecco Halland och tar varje vecka en mängd referenser. Här delar hon med sig av sina tankar och berättar hur Adecco hanterar sin referenstagning för att guida dig rätt.

>Måste referenserna skrivas i CV:et?

Hanna berättar att det inte finns några regler som är huggna i sten när det kommer till referenser. Det är helt enkelt en smakfråga för både kandidaten som skriver CV:et och för rekryteraren som läser det.

Det är helt okej att skriva ”referenser lämnas på begäran” i sitt CV. Det kan vara så att du har flera referenser som passar för olika typer av tjänster och att du vill välja ut de som passar bäst just för denna tjänst.

Har du dock två referenser som är kontaktade sen innan och som sagt okej till att vara referens så kan du givetvis ha dessa utskrivna på ditt CV redan vid ansökan. Oavsett när du lämnar ut dina referenser så är det viktigaste att de vet om att de kommer bli kontaktade och vet vad det är för tjänst som du har sökt så att de kan förbereda sig.

>Vilka referenser ska du uppge?

Se till att ha så aktuella referenser som möjligt. Du behöver självklart inte uppge din nuvarande chef då det kan vara känsligt. Ha helst de senaste två cheferna eller en teamledare eller mentor. Har du inga referenser? Glöm inte bort att en referens nödvändigtvis inte behöver vara chef. Det går också bra att uppge en kollega, kund eller uppdragsgivare du jobbat nära.

En fördel med att ha flera referenser är att de kan tillföra olika perspektiv. Om du söker efter ditt första jobb så försök hitta någon som kan utrycka sig professionellt om dig. En handledare från en praktik eller en kontakt på ett företag där du skrev ditt exjobb funkar absolut att lämna som referens. Har du varit aktiv i någon förening eller ideell organisation så kan en ordförande också fungera som referens.

– Det viktigaste är att de kan berätta för rekryteraren vem du är, vad du har gjort och hur du har fungerat i olika sammanhang, berättar Hanna.

När du väl lämnar dina referenser så är det viktigt att ha uppdaterade kontaktuppgifter. Uppge referensens namn, befattning, relation till dig och viktigaste av allt rätt telefonnummer och rätt mailadress.

>Vilka referenser ska du inte uppge?

Välj dina personer med omsorg och som du vet kommer kunna beskriva dig på ett fördelaktigt sätt för tjänsten du söker. Om du haft en chef eller kollega som du har en dålig relation med så kanske du ska undvika att använda den personen. Om du ändå behöver använda referenser som du inte har en bra relation till så berätta för rekryteraren varför så är fallet. Referenten kanske ändå kan ange bra information om dina tidigare arbetsuppgifter som kan vara till din fördel.

Undvik dock helt familj och släktingar som referenser då de kan vara partiska och därmed ses som mindre trovärdiga. Uppge inte heller några referenser som inte är kontaktade och därmed är oförberedda på att bli uppringda.

– Vi har ringt upp personer som är helt omedvetna om att de står som någons referens. Det ger inte ett bra intryck tyvärr, säger Hanna.

Referenser som är oförberedda har ofta svårt att svara mer utförligt på frågor och i värsta fall kanske de inte ens kommer ihåg dig eller vad du har gjort. Om det var ett tag sedan du kontaktade din referens så kan det vara bra att informera personen om att en rekryterare nu inom kort kommer att ta kontakt.

>Hur gör Adecco?

Adecco ringer referenserna i slutskedet av rekryteringsprocessen när endast några få kandidater återstår. Ibland kan det även vara så att du är ensam kandidat kvar och att rekryteraren bara vill ta referenser som ett sista led i att säkerställa att du är rätt kandidat för tjänsten.

Syftet med referenstagningen är att kontrollera den information som framkommit i övriga urvalssteg samt att komplettera redan insamlad information för att få en ännu tydligare bild av dig. Adecco brukar efterfråga två referenser. Du behöver dock aldrig vara orolig över att Adecco ringer referenser som du inte har uppgett.

– Att ringa referenser som inte angetts till oss går emot hela vårt sätt att jobba. Vår verksamhet bygger på att kandidaten kan lita på oss och känna sig trygga med att söka jobb hos oss, säger Hanna.

Vid referenstagningen stämmer rekryteraren av vilken relation du och referenten haft samt försöker skapa sig en så bra helhetsbild av dig som möjligt. Utöver att bekräfta dina arbetsuppgifter frågar rekryteraren efter dina starka sidor, eventuella utvecklingsområden och hur din samarbetsförmåga är. De frågar även hur du skött din närvaro och hur du förhåller dig till tider och deadlines. Avslutningsvis frågar rekryteraren om det är något speciellt som referenten själv vill lyfta fram.

>Vad är digital referenstagning?

Adecco jobbar sedan en tid tillbaka med digital referenstagning. Det gör vi för att höja kvalitén på vår rekryteringsprocess. Istället för att ringa och ställa frågor över telefon får referenten ett dokument med frågor mailat till sig. Det spar mycket tid då rekryterarna inte behöver jaga personer på telefon och referenten själv kan sätta sig ner när hen har tid att svara på frågorna i lugn och ro. Det gör att rekryteringsprocessen blir mer effektiv och att du får en snabbare återkoppling.

– Vi märker att referenterna svarar mer utförligt när de svarar skriftligt. Det blir mer nyanserat eftersom det inte bara pratas på utan ligger mer eftertanke bakom orden, berättar Hanna.

Digital referenstagning resulterar därmed i en mer sanningsenlig input och dessutom minskar risken för feltolkningar då referensernas svar sparas exakt utan att rekryterarens subjektiva tolkningar kommer med.

Vill du ha fler tips om hur du till exempel skriver ett bra CV eller lyckas med ditt personliga brev? Läs fler inlägg liknande detta under kategorin karriärtips.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden