2020-11-12REKRYTERINGSTIPS

Artificiell intelligens inom tillverkningsindustrin: utmaningar och möjligheter

Ettor och nollor

I takt med att ny teknik växer fram står tillverkningsindustrin inför stora utmaningar men också möjligheter. Artificiell intelligens (AI) är fortfarande i sin linda men har redan börjat forma nutid och framtid. I en färsk studie av Cognizant´s Centeruppgav produktionschefer att av all ny teknik så skulle AI ha den största förväntade effekten på tillverkningsindustrin år 2025, vilket skulle resultera i hela 395 procent tillväxt.

AI och rädsla för arbetslöshet

Det är naturligt att oro för att tekniken ska ersätta människors jobb uppstår vid en sådan utveckling. McKinsey och PwC förutspår att arbetslösheten kommer att öka till så mycket som 800 miljoner människor världen över år 2030. Samma studie pekar på att robotar på arbetsplatsen kan leda till att 30 procent av jobben i Storbritannien försvinner, av dessa finns 14 procent inom tillverkningssektorn.

Men som historien visat tidigare, med tekniska revolutioner kommer ofta produktionstillväxt och människor anpassar sig snabbt. Tekniska framsteg är inget nytt för arbetstagare inom tillverkningssektorn, men det blir desto viktigare att investera i omskolning av människor vid ökad automatisering.

Många förutspår att även om AI oundvikligen kommer att ersätta vissa jobb så är det ett sällsynt effektivt verktyg med stora möjligheter för människan att dra nytta av. Dessutom har tillverkningsindustrin fortfarande ett underskott av anställda.

Hur påverkas tillverkningen av AI?

AI har redan bidragit till att förbättra många tillverkningsprocesser. Idag finns automatiserade maskiner som gör att människan inte längre behöver utsättas för farliga situationer vilket bidragit till säkrare arbetsplatser. Ett annat exempel på hur AI förändrar tillverkningsindustrin är dess effektivitet när det kommer till att upptäcka potentiella brister i tillverkningsprocessen, vilket sparar både tid och resurser.

De senaste 50 åren har vi sett en trend där tillverkningsindustrin flyttar utomlands för att sänka kostnaderna. Detta kan komma att vända då AI bidrar till en ökad effektivitet och produktivitet som leder till en lägre kostnad.

Utmaning att möta kompetensbristen

En utmaning som hindrar många organisationer från att använda AI är bristen på anställda med den kompetens som krävs för att arbeta med dessa nya tekniker. Då det är ett område som utvecklas snabbt finns inte tillräckligt många utbildningar för att möta behovet av kompetens. Många företag har inte heller den infrastruktur som behövs för att utbilda och omskola befintliga anställda.

Enligt Deloitte och Manufacturing Institute förväntas två miljoner jobb vara otillsatta mellan 2015 och 2025 på grund av kompetensbristen inom tillverkningsindustrin. En kombination av AI samt omskolad- och kvalificerad arbetskraft skulle kunna bidra till att möta denna efterfrågan.

Vad händer nu?

Under kommande år kommer AI med största sannolikhet fortsätta att förändra och utveckla tillverkningsindustrin. Organisationer behöver fråga sig hur de kan anpassa sin verksamhet för att möta denna utveckling. Ett sätt att förbereda sig är att inleda en dialog med branschledare för att öka förståelsen för den framväxande tekniken och vilka kompetenser som kommer att behövas.

När den kunskapen finns blir nästa steg att ta fram interna utbildningsplaner för att omskola och utbilda befintliga medarbetare. Genom att göra detta säkerställer du att det finns en plan för att nyttja den enorma potential som AI för med sig. Samtidigt ger du de anställda chans att vidareutvecklas vilket skapar mervärde både för dem själva såväl som organisationen.

Att utbilda nuvarande anställda snarare än att gå igenom en rekryteringsprocess verkar vara den mest logiska lösningen, och kommer också att hjälpa tillverkningen att bli en rikare sektor i det långa loppet.

Oron för att AI ska ersätta människan och ta över våra jobb är till mångt och mycket obefogad. Vi vill hävda att det tvärtom kommer skapas nya arbetstillfällen som en direkt följd av AI.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företagGenom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group