Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Hur du lyckas rekrytera på en svår talangmarknad

Det är dags att fimpa tekniken och bli mer mänsklig, anser Carla Rebelo, Global Head of Permanent Recruitment på Adecco. Vi gillar teknik, men vi tror mer på människor. Fokus bör vara på att filtrera fram talanger, istället för att sortera bort människor. Vi bryr oss om talanger, inte titlar.

Över hela världen omvärderar människor sina liv och karriärer och många lämnar sina arbeten. Det har blivit allt svårare för företag att hitta de bästa talangerna. Men enligt Carla Rebelo, Adeccos Global Head of Permanent Recruitment, litar många arbetsgivare för mycket på tekniken när de söker kandidater. På dagens tuffa talangmarknad måste man bli mer kreativ – och mänsklig – för att hitta de personer som bäst kan fylla kompetensbehovet.

Vilka är de största utmaningarna för arbetsgivarna?

Att hitta de rätta kandidaterna med rätt kompetens är en utmaning för många företag i dagens snabbrörliga talangmarknad. Att verkligen förstå anställdas behov kräver djup kunskap och förståelse för de faktorer som betyder mest för en kandidat i valet av yrke och arbetsgivare. Adecco har över 60 års erfarenhet och mer än 30 000 anställda i 52 länder som arbetar dagligen med dessa frågor.

Plattformar för kandidatsökning och digital rekrytering har förändrat rekryteringsprocessen radikalt. Finns det några nackdelar med detta?

Tekniken har absolut gjort livet enklare för rekryterarna. Vi förlitar oss på plattformarna – från LinkedIn och Facebook till Monster och lokala jobbsajter. Många tar andra system till hjälp för att gallra i en flod av kandidater och ansökningar. Men samtidigt har tekniken gjort att vi tappat lite i innovationsförmåga och ”mänsklighet” när vi rekryterar.

En automatiserad scanning med AI kan vara väldigt effektiv, men kan också gallra bort kandidater som inte passar kravprofilerna exakt eller har ”rätt” CV. På så sätt kan man missa många kvalificerade och talangfulla människor. Algoritmerna ligger fortfarande efter människan när det gäller rekryteringsbeslut. Adecco försöker alltid utgå från en ”radikalt mänsklig” approach, helt enkelt för att botarna missar det som en erfaren rekryteringskonsult kan hitta. Vårt fokus är alltid hela människan.

Men om mjukvaran scannar av databaserna med väl genomtänkta kriterier, räcker inte det?

I teorin, absolut. Men verkligheten kan vara en helt annan. Ordvalet i en ansökan eller titlar i ett CV som inte matchar exakt det mjukvaran filtrerar på gör att ansökan ofta läggs direkt i ”nejhögen”. En bot kan anta att det nuvarande jobb en kandidat har är det som bäst motsvarar deras kompetens, men det finns många faktorer som kan spela in. Kandidaten har kanske en funktionsvariation eller har bytt yrkesinriktning. Det kan finnas glapp i karriären. Men samtidigt kan kandidaten ha fantastisk kompetens och en passion för sitt yrke.

En bot kan gallra bort en kandidat som klarar nio av tio kriterier. Resultatet blir att kandidaten inte ens får sin ansökan granskad av en människa och i förlängningen att arbetsgivaren missar de bästa talangerna. Att se en människas potential är inte det mjukvarorna är bäst på. Adecco är annorlunda för att vi sätter människan först – i allt vi gör.

Var det inte meningen att AI skulle ta bort subjektiviteten i rekryteringsprocessen?

Jo, men AI kan också förvärra problemet. Enkelt uttryckt handlar det om att dåliga ”indata” ger dåliga ”utdata”. Maskininlärning kan bygga in omedvetna fördomar i systemet om det finns brister i indata. Kvinnor och minoriteter kan filtreras bort och algoritmerna kan förstärka problem och ojämlikheter som redan finns mot vissa ”osynliga” målgrupper.

Hur kan Adecco hjälpa arbetsgivare att rekrytera de kompetenser de behöver? Vad gör ni annorlunda?

Vi är helt fokuserade på att se människan bakom kandidatprofilen. Vi är positiva till tekniska hjälpmedel och är långt framme i utvecklingen av bättre rekryteringsverktyg, till exempel för screening och snabb matchning mot väldigt specifika kravprofiler. Men vi sätter människan först. Vi tycker att tonvikten bör vara på mångfald i urvalet av kandidater snarare än att filtrera bort människor och vi jobbar hårt för att ge varje person en chans så att ingen lämnas utanför. Vi tror på talanger, inte titlar.

Adecco hjälper inte bara företag att hitta de bästa kompetenserna att anställa utan vi jobbar med kandidaterna hela vägen och behåller kontakten med dem långt efter de har skrivit på anställningsavtalet.

Vårt sätt att arbeta bygger på att vi vill bygga långsiktiga relationer, både med våra kunder och kandidater. Därför blir vi omtyckta och rekommenderade av båda grupperna.

Adecco erbjuder rådgivning och stöd

Adecco kan erbjuda rådgivning och stöd till arbetsgivare när det gäller re- och upskilling för kandidater som har rätt profil men kanske inte 100 procent av den erfarenhet och kompetens de behöver för jobbet. Och helt ärligt så är det få som har det.

Med Adecco får du tillgång till ett helt ekosystem av tjänster som kan hjälpa våra kunder att säkra sin kompetensförsörjning. Vi är marknadsledare på att odla framtidssäkrade talanger. Det är därför kandidaterna som våra kunder letar efter ofta redan är i kontakt med våra rekryteringskonsulter.

Vill du stärka mångfalden och inkluderingen på ditt företag samtidigt som du når otroliga talanger som tillhör ”osynliga” målgrupper? Vi har en serie kostnadsfria guider med praktiska tips för dig som vill hitta och rekrytera dem. Vi sätter människan först – i allt vi gör.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden