Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Hantera den växande kompetensbristen genom att rekrytera rätt attityd

Många vittnar om att det blivit allt svårare att hitta kandidater med rätt kompetens. I PwC:s rapport CEO Survey från 2021 nämns just tillgången till nyckelkompetens som en av de största riskerna som företagsledare vävt in i det strategiska riskhanteringsarbetet. Att skilja på de kompetenser som är absolut nödvändiga för att klara jobbet och identifiera en kandidats förmåga till utvecklling är centralt för företags fortsatta utveckling.

Affärslandskapet förändras i en allt snabbare takt och många av de kompetenser som efterfrågas i din bransch idag kan vara inaktuella imorgon. Det har därför blivit viktigt att medarbetarna i din organisation, förutom att besitta rätt kompetens, även har en vilja att växa och utvecklas i sin roll. Att i rekryteringen fokusera på attityd i kombination med kompetens har visat sig vara en vinnande strategi för många företag.

Det kan finnas en vinst i att komplettera behovet av kompetens med ett behov av rätt attityd, det vill säga att se till en individs förmåga att lära och vilja att utvecklas.

Skifta fokus till individens utvecklingspotential

Att rekrytera attityd handlar inte om att bortse från nödvändiga kompetenser. Först när den grundläggande kompetensen är fastställd blir individens utvecklingspotential intressant. Vilka personliga egenskaper, tankesätt och perspektiv har personen samlat in från erfarenheter som inte ryms i en meritlista?

Att ta reda på hur en person hanterar olika situationer är väsentligt i en lyckad rekrytering. Detta kan göras med hjälp av beteendefokuserade frågor och ett aktivt lyssnande i intervjusituationen samt forskningsbaserade personlighetstester och arbetsprover.

Kompetensutveckling är en viktig konkurrensfördel

För att företag ska ha möjlighet att behålla sin konkurrenskraft i takt med globaliseringens framfart blir det allt viktigare att ha en strategi för kompetensutveckling på företaget.

Enligt rapporten Kompetensutveckling i arbetslivet som Svenskt Näringsliv låtit göra blir det tydligt att kompetensutveckling är en stor fråga på den allt mer globaliserade arbetsmarknaden.

I rapporten framgår att företag på den svenska arbetsmarknaden är landets största utbildningsaktör för vuxna. Hela 97% av arbetsgivarna i Sverige erbjuder vidareutbildning till sina anställda, vilket tyder på att många insett styrkan i ett livslångt lärande.

Öka ditt företags attraktionskraft

För att kunna rekrytera attityd gäller det att kandidater med rätt sorts kompetens och vilja att utvecklas kan se sig själva jobba hos er. Det är här ditt företags attraktionskraft kommer in i bilden.

Kolla in listan nedan och se hur du kan göra ditt företag till en attraktivare arbetsplats.

1. Förstå kandidatens perspektiv

Det finns flera sätt för dig att öka ditt företags attraktionskraft, men det första och viktigaste steget är att sätta dig in i kandidatens perspektiv. Hur kan du skapa en arbetsplats som uppmuntrar och tar tillvara på dina medarbetares kreativitet, framåtanda och innovativa idéer?

2. Prioritera employer branding

Se till att arbeta aktivt med ert arbetsgivarvarumärke. Hur uppfattas ni av tidigare, nuvarande och framförallt potentiella medarbetare? Hur speglas era värderingar i arbetskulturen och hur uppfattas kulturen i sin tur av omvärlden?

3. Erbjud kompetensutveckling

Genom att erbjuda dina medarbetare möjlighet till kompetensutveckling kan ditt företag attrahera talanger som värdesätter vidareutveckling. Detta kan på sikt stärka ditt företags konkurrenskraft på en arbetsmarknad i förändring.

4. Gör plats för entreprenöriella talanger

The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) identifierar entreprenöriell talang som en kritisk nyckelfaktor för att kunna konkurrera på en arbetsmarknad präglad av digital transformation och utsuddade landsgränser.

Entreprenöriella talanger kännetecknas av förmågan att navigera i en värld av konstant förändring genom kreativitet, flexibilitet och innovationsförmåga. Som en extra bonus är det inte ovanligt att de även boostar och inspirerar sina kollegor till att vilja utvecklas.

Att rekrytera med fokus på attityd kan med andra ord skapa en positiv spiral som sprider sig över en hel organisation. Ett vinnande koncept, helt enkelt.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group