Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Osynliga kostnader kopplade till en hög personalomsättning

En hög personalomsättning sliter snabbt på din organisation och kan bero på många olika saker. Vad finns det för ekonomiska risker med detta och hur undviker du en hög personalomsättning? Här går vi närmare in på hur viktigt det är att rekrytera rätt från början. Allt så du kan spara pengar längre fram.

Du känner säkert igen talesättet ”tid är pengar”. Det finns inget som stämmer mer in i sammanhanget än just det. Att undvika felrekryteringar är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. En del i detta innebär att säkerställa att förarbetet blir grundligt gjort och att du noga går igenom kravprofilen.

Kostsamt för organisationen

Att förlora anställda som besitter kunskap om din verksamhet kan ta lång tid att ersätta. Att som organisation ha en hög personalomsättning kostar dessutom mycket pengar. Detta är pengar du skulle kunna satsa på utveckling av medarbetare, verksamhet och konkurrenskraft.

Kostnaden för en nyanställning avser inte bara själva processen i samband med en rekrytering utan även medarbetarens inlärningsperiod. När personalomsättningen blir hög leder det till mindre resurser ut till verksamheten. Det är viktigt att det blir rätt från början helt enkelt.

Osynliga kostnader

Du har säkert koll på hur du räknar ut vad din personalomsättning faktiskt kostar. Men en faktor som lätt kan missas att ta med i denna beräkning är de osynliga kostnaderna som är kopplade till en nyanställning. Att onboarda en ny medarbetare är en kostnad som ofta underskattas eller missas helt. Den tid det tar för en ny medarbetare att börja fram till dess att hen är fullt introducerad varierar stort.

Kostnaden för en onboarding kan vara svår att beräkna då det varierar beroende på individens förkunskaper och personliga egenskaper samt rollens flexibilitet. En annan osynlig kostnad som knappt går att sätta ett pris på är de värdefulla insikter som går förlorade när en anställd slutar.

Rekrytera rätt från början

Medarbetare kommer att sluta, men det finns saker du kan göra för att minimera personalomsättningen. Genom att rekrytera rätt från början minskar du risken för uppsägning och en ökad personalomsättning. Men hur säkerställer du detta? En stor del börjar redan i kravprofilen.

Börja med att fråga dig själv om ni rekryterar personer som har en vilja och förmåga att utvecklas med er som företag? I en föränderlig bransch bör du sträva efter att anställa folk som kan möta och anpassa sig gentemot ändrade förutsättningar.

Kostnadseffektivt med tydliga rutiner

När du väl anställt så vill du att din nya medarbetare ska komma in i arbetet och organisationen så fort som möjligt. Möjligheterna för detta ökar om ni har tydliga rutiner för onboarding på plats. Här är det viktigt att rutinerna är kostnadseffektiva utan att dra ner för mycket på din nya medarbetares upplevelse av er som företag.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group