Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Nu satsar Adecco på affärsområdet Industry i Stockholm!

En undustriarbetare ler för kameran

Stockholm vibrerar av industriell dynamik och innovation, vilket gör att Adecco nu väljer att satsa!

Du kan vara en del av denna spännande resa tillsammans med Adecco Industry. Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster för företag inom industrin, och vårt fokus ligger i att skapa ett samarbete där vi bygger er verksamhet tillsammans med er!

Vad som verkligen utmärker Adeccos bemanningslösningar är vår långsiktiga och proaktiva approach. Nu satsar vi ännu mer på att vara en pålitlig HR-partner och hjälpa våra kunder att fortsätta leverera genom den snabbrörliga industrivärldens upp och nedgångar. Genom nära samarbete och högkvalitativ rekrytering löser vi komplexa problem och skapar resultat. Adecco Industry blir helt enkelt en del av kundens verksamhet. Med vårt interna team av konsultchefer, alla med gedigen industriell erfarenhet, får vi en djup förståelse för kundens verksamhet och kundens behov. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just er och ert företag.

Men det slutar inte där. Vi strävar också efter att vara en del av den positiva förändringen i samhället. Genom att hjälpa våra kunder att uppnå sina målsättningar kring t.ex. jämställdhet och sjukfrånvaro, bidrar vi till en bättre och mer inkluderande arbetsplats.

Stockholm är en stad där teknologisk innovation och hållbarhetsinitiativ frodas. Tillsammans med Adecco Industry kan du vara med och forma framtiden för yrkesarbetare. I Stockholm har industriell utveckling och innovation blivit alltmer betydelsefullt, med flera spännande trender och händelser som präglar sektorn.

Här är några av de pågående trenderna inom yrkesarbetarsegmentet i Stockholm:

Teknologisk Innovation: Modern teknologi har revolutionerat samhället under hela 2000-talet. Industri- och logistiksektorerna är inga undantag. Också på golvnivå ställs idag höga krav på tekniskt kunnande, förbättringsarbete och förmåga att ta till sig ny kunskap. Borta är dagarna då kunden efterfrågade ”armar och ben”. Kunder förstår idag hur konsulter bidrar till en positiv kultur, som i nästa led gör verksamheten mer produktiv.

Hållbarhetsperspektivet: Frågan om klimatet beskrivs som en ödesfråga och debatteras intensivt av politiker och beslutsfattare. Givetvis påverkas också tillverkningsindustrin. Kunder ställer högre krav på hållbara produktionsmetoder, vilket gör att våra kunder anpassar sitt sätt att arbeta. Adecco bidrar med ett starkt perspektiv kring främst den sociala hållbarheten, där vi kan vara en garant för att hjälpa våra kunder att hitta kompetens från grupper där de annars, traditionellt, haft svårt att nå. Vi arbetar utifrån en filosofi som bygger på att rätt kompetens berikar våra kunder, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller liknande variabler.

Mer logistik än förr: Den tekniska utvecklingen har öppnat upp för näthandeln, vilket gjort att våra konsumtionsmönster idag ser helt annorlunda ut än för 25 år sedan. Från att ha varit ett samhälle där man gick till bankomaten och hämtade ut kontanter, som man sedan fysiskt bytte mot en vara i en fysisk butik, handlar vi nu oftare från hemmet. Detta gör att logistiksektorn vuxit radikalt. Konsumenter förväntar sig snabba leveranser, direkt hem. För Adecco innebär detta att vi fokuserar mer på logistiksektorn än tidigare, där våra kunder har höga krav på flexibilitet, smidighet och kostnadseffektivitet.

Tillverkningsindustrin är kvar: På 00-talet trodde vissa att Sverige helt och hållet skulle bli ett tjänstesamhälle, utan industriell produktion. Detta har visat sig felaktigt. Mycket produktion sker fortsatt här, och lite tyder idag på att detta är på väg att ändras. Snarare verkar pandemins blottande av svagheterna i just in time-filosofin, samt ökad global protektionism, peka mot att mer tillverkning framöver kommer att ske i Västvärlden. Adecco är en urstark partner för svensk industri och står redo för att hitta kompetent personal för arbete inom produktion.

Adecco står rustat för att möta de nya trender som råder på marknaden i Stockholmsregionen. Vi ser framför oss hur ytterligare tekniska landvinningar starkt kommer att påverka arbetsmarknaden också under kommande decennier. Där vill vi vara den självklara partnern för våra kunder, i deras behov av kompetent arbetskraft.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom Adecco Industry och vad vi kan erbjuda våra kunder!

Skribent
Adecco

Behöver du personal?

Vi svarar inom 2 timmar! *

Ange ditt behov:


*Gäller vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag.

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Detta formulär riktar sig endast mot företag.

GDPR Villkor

Genom att du trycker på skicka-knappen nedan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för försäljningsändamål.

Om kontakten leder till försäljning kan dina personuppgifter komma att behandlas för att fullgöra kundavtalet. Gallring av dessa personuppgifter sker enligt av Adecco fastställd rutin när ändamålen(t) upphör eller får anses upphöra.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande sker enklast genom att du kontaktar oss på gdpr@adecco.se

Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Ett återkallande påverkar inte heller Adeccos möjlighet att behandla dina personuppgifter för att fullgöra kundavtalet.

Tillbaka

Tack för er förfrågan!

Vi hör av oss till er så fort vi kan.

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden