Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Mjuka kompetenser i en VUCA-värld

Vi lever i en fantastisk tid där den tekniska utvecklingen går i rekordfart framåt. Saker vi tidigare ansåg omöjliga att uppnå är idag verklighet eller på god väg att bli. Hur påverkas vi människor av detta och vilka effekter har det på arbetsmarknaden?

Just nu befinner vi oss i vad som kallas för den fjärde industrialistiska revolutionen. Artificiell intelligens, nanoteknologi och 3D-printning är några områden på stark frammarsch. Uppgifter som förut utfördes av människor kan robotar och datorer nu göra på några millisekunder.

Något många oroar sig över är om människan tillslut kommer att bli utmanövrerad på arbetsmarknaden. Kommer vi ha några jobb kvar med tanke på automatiseringen och den snabba teknologiska utvecklingen?

Svaret på den frågan är ja, det kommer finnas jobb kvar. Men i en värld med fler robotar och datorer blir människors attityd och mjuka kompetenser en allt viktigare tillgång.

Vad innebär begreppet VUCA?

Kanske har du hört begreppet förut? VUCA representerar ett antal utmaningar som individer, team och organisationer behöver hantera. Den engelska akronymen står för Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. På svenska skulle dessa på ett ungefär översättas till instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet.

Begreppet myntades av den amerikanska militären efter kalla kriget för att beskriva den nya världsordningen. Världen befann sig då i ett tillstånd som präglades av osäkerhet där ingenting längre var som förr.

Även om begreppet har några år på nacken så är det definitivt en term som kan appliceras på hur det ser ut idag. Vi lever i en föränderlig värld där ingenting är beständigt och det kan verka skrämmande för en del.

Mjuka kompetenser allt viktigare

Men hur ska man som företag anpassa sig till en värld där ständig förändring är vardag och där ingenting är beständigt? Att vara anpassningsbar och inte låsa sig till ett sätt att arbeta är centralt för att vidareutvecklas, både som individ men även som företag.

De utmaningar VUCA grundar sig i kan till mångt och mycket kopplas till vår tid då Covid-19 bidragit till att skapa både osäkerhet och oro hos både individer och företag. Vi lever också i en tid då tekniken går i rekordfart och påverkar hur arbetsmarknaden utformar sig.

Då många hårda kompetenser förändras och blir utdaterade i takt med teknikens framfart blir de mjuka kompetenserna allt mer efterfrågade.

I Linkedins årliga trendrapport menar hela 80 procent av de svarande att mjuka kompetenser är nödvändiga för företagets framgång.

Social kompetens värderas allt högre

I rapporten ”Den ökade avkastningen på sociala förmågor” från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiks utvärdering) ser författarna en trend att personer med högre social kompetens får högre lön.

Arbetsuppgifter som kräver sociala förmågor är svårare att automatisera vilket leder till att det blir allt mer betydande på arbetsmarknaden.

Sociala förmågor och andra mjuka kompetenser är att värdesätta när det är dags att anställa eller hyra in personal. Speciellt i en tid då dagens kunskapskrav kanske inte är morgondagens.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group