Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Mental hälsa ur ett chefsperspektiv

Det kan inte ha undgått någon att mental hälsa och välmående är ett område i starkt fokus när vi går in i 2023, ett år som kommer föra med sig fortsatt stora utmaningar för företag, chefer och anställda. Därför är det bra att försöka få en bättre förståelse för vad som orsakar stress och mental ohälsa och vilka praktiska åtgärder du som chef kan ta till för att minska eller förhindra utbrändhet och andra problem i ditt team.

Vetenskapen bakom vårt välmående

Även om man associerar välmående på jobbet med förmåner som meditation eller yoga så finns det många sätt att öka välmåendet på arbetsplatsen. En bra början kan vara att förstå de vetenskapliga grunderna för vad som får oss att må bra. Mycket handlar om signalsubstansen dopamin, som är ett av de viktigaste ämnena i vår hjärnas kemi.

En låg dopaminnivå påverkar inte bara våra känslor utan även hur vi tänker och agerar i olika situationer. Dopaminet verkar i hjärnans belöningscentrum, men är också viktigt för många andra av kroppens funktioner, till exempel immunförsvaret, blodtrycket och blodsockerregleringen.

Vi kan hindra dopaminnivåerna från att sjunka alltför lågt genom sömn, en balanserad kost och träning, men det finns mycket annat som påverkar. En trygg, hälsosam och stöttande arbetsmiljö och småsaker som att umgås, göra någon en tjänst eller bara ett leende. Dopaminet är också viktigt för hur vi fungerar på jobbet och många studier visar att positiva känslor och en bra nivå på dopaminet får oss att prestera optimalt.

Hur kan jag agera som chef för att få teamet att må bra

Ett bra första steg kan vara att börja prata om välmående och mental hälsa över huvud taget. Adecco Groups stora undersökning Global Workforce of the Future 2022 visade att många anställda upplever att deras arbetsgivare inte gör tillräckligt för att förstå deras situation eller att proaktivt arbeta för ett bättre välmående.

Regelbundna samtal med hela teamet i kombination med individuella möten är en bra väg framåt. På så sätt kan alla få bidra med sina idéer och erfarenheter och det är lättare att sätta in motåtgärder. Inled gärna med en anonym medarbetarundersökning för att se vilka ämnen och utmaningar det är bäst att börja med. Alla är inte bekväma med att berätta direkt - och offentligt - hur de verkligen mår och det kan vara svårt att formulera sig. En undersökning är också bra som ”nollmätning” inför framtiden.

Några saker du kan tänka på som chef för att få dina medarbetare att må bra och kunna prestera sitt bästa:

  • Lär dig om varje persons styrkor och utnyttja dem – genom att förstå dina medarbetares starka sidor och fördela arbetet så att alla kommer till sin rätt får du ett mer välmående och produktivt team. Vem är mer stresstålig, analytisk eller innovativ?
  • Satsa på kompetensutveckling och upskilling – det är eftertraktat och uppskattas av de flesta anställda.
  • Förstå vad som fungerar, och inte – är det bra med informella, sociala standups eller vill dina medarbetare ha detaljerade statusuppdateringar? Rätt inledning på dagen och bra kommunikation påverkar välmåendet.
  • Empati och flexibilitet – Alla medarbetare har olika livspussel och många undviker att prata om sina utmaningar av rädsla för att upplevas som krångliga. Försök ändå att förstå gruppens och individens behov. Schemaläggningen kan bli mer komplicerad, men det kan löna sig.
  • Föregå med gott exempel – är du sjuk eller på semester, undvik att svara på epost eller gå med i jobbmöten. Ledig tid för vila och återhämtning är en av de bästa medicinerna mot psykisk ohälsa.

Välmående personal lockar andra

Även om denna artikel riktar sig till dig som chef eller personalansvarig, är det egentligen upp till varje arbetsgivare att se till att det finns verktyg och tid för att ägna sig åt de anställdas välmående och mentala hälsa. Det räcker inte med ett generiskt hälsoprogram, utan företaget har ett ansvar på individnivå. Adeccos egna undersökningar visar också att 75% av anställda kommer prioritera en arbetsgivare som behandlar sina anställda på ett inkluderande och stöttande sätt, där personalen inte bara mår bra utan känner att de får komma till tals.

Mental hälsa är ett av Adeccos fokusområden för arbetets framtid. Med vår långa erfarenhet och kunskap inom personalrelaterade områden kan vi stötta dig som vill satsa på välmående och mental hälsa på ditt företag eller arbetsplats.

Kontakta oss idag så kikar vi på hur vi kan hjälpa ditt företag med era behov.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden