Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Konsultrollen ett bra val i oroliga tider

I media talas det just nu mycket om en vacklande arbetsmarknad med många varsel och det är helt naturligt att många funderar över sin situation. I detta inlägg vill vi ta upp några av de vanligaste frågorna vi möter och ge några praktiska tips och rekommendationer för dig som känner dig orolig för att förlora jobbet.

Vad säger lagen om anställningsskydd?

LAS eller lagen om anställningsskydd tillkom 1982 och ger ett långtgående skydd för alla som är omfattade av ett anställningsavtal. Om inte den anställde missköter sig på ett anmärkningsvärt sätt får inte arbetsgivaren avskeda en anställd, utan det är alltid en uppsägningstid som gäller. Denna varierar från jobb till jobb, men är en värdefull ekonomisk buffert och ger den uppsagde tid att söka ny anställning.

En arbetsgivare får endast säga upp personal under vissa speciella omständigheter. De vanligaste är konkurser, arbetsbrist på grund av bristande orderingång, omorganisationer eller personliga skäl. Alla uppsägningar måste vara skriftliga och, om den anställde vill, innehålla skälet för uppsägningen.

Är det bra att vara med i facket?

Att vara medlem i ett fackförbund kan vara värdefullt i samband med ett varsel. Fackförbunden är oftast kopplade till ett särskilt yrke eller yrkesgrupp. Medlemmar får hjälp och stöd av personer med lång erfarenhet och arbetsrättsexpertis. Att vara fackansluten kan i många fall ge konkreta fördelar och arbetsgivare kan vilja undvika konflikter och utdragna tvister.

Det är också vanligt att fackförbunden erbjuder egna arbetslöshetsförsäkringar eller inkomstförsäkringar som ger ett ekonomiskt tillskott utöver a-kassan. En sådan försäkring, särskilt med en tilläggsförsäkring, kan kompensera de stora inkomstförluster en anställd kan råka ut för vid en uppsägning. Att vara med i a-kassan utan att vara med i ett fackförbund är ovanligt, men möjligt.

Vad är ett varsel?

Ett varsel är en förvarning om att det kan bli uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste förhandla med facket om det finns fackanslutna anställda innan några beslut tas om uppsägningar. Det är viktigt att komma ihåg att ett varsel inte i sig är samma som en uppsägning. Det är först när du får ta emot ett personligt besked om att du är uppsagd som din uppsägningstid börjar löpa. LAS innehåller också turordningsregler för uppsägningar. Huvudregeln att den som blev anställd sist på en arbetsplats blir uppsagd först. Om anställningstiden är lika blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Vad händer om jag är konsult och blir varslad?

När du är uthyrd som konsult från Adecco är du på ett uppdrag, inte anställd av företaget där du jobbar. Detta betyder att ett varsel eller uppsägningsbesked gäller Adeccos engagemang på företaget, inte din anställning. Du har fortfarande Adecco som arbetsgivare och vid ett varsel kommer vi direkt att börja leta efter ett annat lämpligt uppdrag som matchar din kompetens. Du är garanterad lön och alla andra förmåner under tiden du är anställd hos oss.

Vad kan jag göra just nu?

Ett bra sätt att hantera sin oro för att bli uppsagd är att konkret förbereda sig på ett varsel och vägen framåt. Även om det inte skulle inträffa kan det vara bra att se över din situation och hur du är rustad för ett jobbalternativ.

  • Se över ditt CV och din LinkedIn-profil och även andra sätt som du använder för att kommunicera om dig själv och din erfarenhet.
  • Lägg gärna in ditt CV i Adeccos databas, även om du inte är aktivt jobbsökande.
  • Fundera kring några olika alternativ för ditt framtida jobbliv. Om du blev varslad, vad skulle du utforska? Vilka arbetsuppgifter, för vilken typ av organisation i vilken typ av bransch?
  • Se till att du har koll på ditt anställningsavtal. Har förutsättningarna ändrats sedan du skrev på? Vilka villkor har du för uppsägning, varsel etc.
  • Kolla vad som gäller för just ditt fackförbund och fundera på att teckna en inkomstförsäkring om du inte redan gjort det.

Jonatan Göransson, Team Leader inom rekrytering, säger:

”Konsultrollen passar både för den som söker flexibilitet och variation, likväl som för den som vill få fotfäste inom en specifik bransch eller organisation. Det finns flera fördelar med att välja konsultrollen under tider av osäkerhet. Förutom att man som konsult erbjuds trygghet genom en tillsvidareanställning hos konsultbolaget så får man också tillgång till dess breda kundnätverk, där man har möjligheten att bygga på sitt CV inom de branscher, bolag och roller man är intresserad av.”

Är du intresserad av att jobba som konsult hos Adecco? Läs mer om hur det är att jobba som konsult och registrera ditt CV i vår databas. Kanske hittar du ditt nästa jobb bland våra lediga jobb.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden