Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Inflyttarservice – Adeccos samarbetspartner som hjälper Piteå att växa

Hannah Degerman, Projektledare Inflyttarservice Piteå

Hur hittar man ett jobb i Piteå om man bor i München - och hur hittar man någonstans att bo? Hur ska jag ordna med dagis och skola för barnen? Dessa frågor och utmaningar är vardagsmat för Inflyttarservice i Piteå, en av Adeccos samarbetspartners i Norrbotten. Inflyttarservice är ett kommunalt initiativ som lanserades i våren 2022 för att både locka nya Pitebor till staden och att underlätta för företag att hitta kvalificerad arbetskraft.

Piteå behöver inflyttare för att klara tillväxten

Med den gröna omställningen följer ett enormt behov av kompetens i hela Norrbotten. Hundratals miljarder satsas på tillväxt i grön industri. Intresset för etableringar i norra Sverige kommer även att drivas av ”sockerbitseffekten”, som innebär att ännu fler vill vara med. Man räknar faktiskt med att 2,6 nya arbetstillfällen skapas för varje nytt industrijobb i form av infrastruktur, underleverantörer, service, utbildning med mera. Den ekvationen går inte att lösa utan att locka hit kvalificerad arbetskraft, både från resten av Sverige och hela världen. Det sker inte av sig själv - Piteå behöver både marknadsföra sig själv och erbjuda relevant information och praktisk hjälp för potentiella inflyttare.

Ett erfaret team

Hannah Degerman är projektledare för satsningen, som lanserades i mars 2022. Hannah har lång erfarenhet från kompetensförsörjning och samhällsbyggnad, bland annat som EU-samordnare och arbetsförmedlare för nyanlända. Hon flyttade tillbaka till Piteå när hon väntade sitt andra barn, efter 12 år i Stockholm.

– Det har hjälpt mig mycket att vara i samma situation som många av dem som flyttar hit. Det handlar ju ofta om att flytta en hel familj.

Det är samhällsbyggnads- och näringslivsavdelningarna på Piteå Kommun som har ett gemensamt ansvar för Inflyttarservice, men samtliga förvaltningar och verksamheter är involverade utifrån sitt utbud och sina tjänster till inflyttare. Det som skiljer Inflyttarservice från många liknande tjänster är uppslutningen lokalt. Hannah förklarar:

– Många kommuner har informationsavdelningar för inflyttare, men för oss var det viktigt att göra något nytt, att integrera hela staden. Vi ville inte att det skulle kännas som en kommunal verksamhet. Inflyttarservice vill visa att om du väljer Piteå så har du ett massivt stöd från hela staden, och här kunde vi få med oss alla aktörer.

Processen börjar alltid med att hitta ett lämpligt arbete för kandidaten. Därefter hjälper Inflyttarservice till att lösa boendefrågan. I Piteå finns många lediga lägenheter och hus, så det brukar gå bra att hitta en lämplig bostad, och bostadsbolagen är ofta väldigt hjälpsamma. När dessa och andra praktiska saker är ordnade och inflyttningen har skett, tar man itu med att rota den nya Pitebon i staden och på så sätt skapa en ny ”ambassadör”.

Letar aktivt upp kompetens i Sverige och utomlands

Piteå är en kommun med relativt få arbetslösa, vilket innebär att up- och reskilling inte räcker till för kompetensförsörjningen. Inflyttarservice jobbar därför uppsökande och gärna fysiskt, till exempel på mässor i Sverige och utomlands. Trots uppmärksamheten i media är det inte alla som känner till den gröna omställningen och rätt få som har funderat allvarligt på en flytt till Norrland. I medierna pratas det oftast bara om de nya industrijobben som skapas, men det finns också stora möjligheter till bra jobb i tjänstesektorn.

Från början insåg Inflyttarservice att digitala kanaler var det bästa sättet att nå ut. Instagram, Facebook och andra sociala medier kompletterar informationen på flyttatillpitea.com (på engelska movetopitea.com). Man jobbar också aktivt med att förpacka informationen på ett bra sätt, till exempel genom att dela inspirerande berättelser från sådana som tagit chansen att bo i en av Europas lyckligaste städer.

– Många storstadsbor lockas av lugnet och tryggheten här. Många tyskar och holländare tycker till och med att Piteå är för stort. De vill gärna bo lite utanför stadskärnan.

Utbildningsinsats mot lokala företag

En annan viktig del av arbetet är att besöka lokala företag för att kartlägga kompetensbehoven, informera och utbilda. Många arbetsgivare är till exempel skeptiska till att ta in arbetskraft som inte har en traditionell bakgrund från Norrbotten, eller som inte talar svenska. Hannah tycker att företagen ofta oroar sig i onödan:

– Det kan vara en utmaning i vissa vård- och serviceyrken, men i de flesta fall fungerar det bra ändå. Företagen måste nog anpassa sig om de ska hitta den kompetens de så väl behöver.

Ett win-winsamarbete med Adecco

Samarbetet med Adecco handlar mycket om praktiska saker för att underlätta flytten norrut för en konsult eller nyrekryterad, något som kan vara avgörande för att få rätt person på rätt plats. Inflyttarservice hjälper till med kontakt med bostadsbolag, banker, skola och annat som kan vara väldigt svårt att sköta på distans. För många, inte minst för personer från andra delar av världen, handlar flytten till Piteå om ett möte med en helt ny kultur, inte bara om byråkrati. Då kan Inflyttarservice hjälpa till med lokala kontakter, till exempel genom Pitepoolen, som kopplar ihop nyinflyttade med Pitebor. Man tar också hjälp av andra nyinflyttade, även från andra länder. Det fungerar ofta väldigt bra eftersom de har liknande erfarenheter.

Hittills har satsningen lyckats bra trots knappa resurser. Detta beror mycket på ett bra kontaktnät och medarbetarnas långa erfarenhet. Nu vill kommunen satsa mer, och målen för tjänsten skruvas upp. Hannah Degerman är optimistisk:

– Vi hoppas kunna hjälpa tio gånger fler att flytta hit de närmaste åren.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden