Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Nyckelinsikter från undersökningen "Resetting Normal - Defining the New Era of Work"

Förra året genomförde Adecco Group en studie med 8000 kontorsanställda som var mellan 18 och 60 år. Studien undersökte bland annat vilka kompetenser som kommer behövas i framtiden och tittade på vilka nya arbetssätt som är på ingång.

Studien visade att de tillfrågade hade olika sätt att se på sin arbetsplats samt att det senaste året skett en enorm förändring i vårt sätt att arbeta. Den undersökte även hur företag kan möta medarbetarnas förväntningar framöver. Här får du ta del av några nyckelinsikter från undersökningen ”Resetting Normal: Defining the New Era of Work”.

Framtiden är flexibel

Flexibelt arbete var något som ökade redan innan pandemin. Men något som en gång sågs som en framväxande trend är nu på väg att bli normen. Organisationer och anställda är överens om att flexibilitet förbättrar balansen mellan jobb och privatliv och vi tenderar även att förbättra vår arbetsprestation. En kombination av distansarbete och att jobba på kontor, så kallat ”hybridarbete”, spås vara vägen framåt.

Vid distansarbete sparar medarbetarna tid på pendling och kan fokusera på mer komplexa uppgifter i en lugnare miljö. Arbete på kontor ger däremot mer utrymme för samarbete och stärkt företagskultur. Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade, 74 procent, tycker att en kombination av distansarbete och arbete på kontor är bäst. Rapporten visade att den ideala balansen för anställda är att spendera 51 procent av tiden på kontoret och 49 procent med att jobba på distans.

Slutet för 9-5 och fokus på produktivitet

En stor fördel med flexibelt arbete är att medarbetarna själva får bestämma över sitt schema. Rapporten visade att tre fjärdedelar av de tillfrågade vill ha flexibla arbetstider från och med nu. Att mäta resultat istället för arbetade timmar är något som kommit fram som en tydlig trend. Faktum är att 69 procent av de tillfrågade vill ha avtal som baseras på resultat och inte på arbetade timmar.

Ledarskap måste uppfinnas på nytt

Framtida ledarskap handlar om så mycket mer än att bara erbjuda flexibelt arbete. Emotionell intelligens blir viktigare än någonsin när vi inte längre ses fysiskt som vi gjorde förr. Vid distansarbete gäller det inte bara att lära sig den nya tekniken, vi måste också förändra vårt sätt att tänka. Chefer förväntas göra mer för sina anställda för att säkerställa att de är motiverade, arbetar mot samma mål och känner sig sedda. Studien visade att 74 procent av de tillfrågade vill att deras chef ska vara samarbetsvillig, problemlösande och adaptiv, med en empatisk och stödjande ledarstil.

Kompetensutveckling nödvändigt för företag och medarbetare

Digitaliseringen har påskyndats inom många sektorer vilket har gjort att företag inte bara måste fokusera på nya roller utan även på en ny typ av anställd. Den framtida arbetskraften kommer vara adaptiv, ha hög digital kompetens och vara villig att kontinuerligt vidareutveckla sig.

Företag som satsar på att åtgärda de kompetensgapen som finns inom organisationen minskar sina kostnader och ökar de anställdas engagemang och lojalitet. Att kompetensutveckla inom det digitala kommer vara centralt om man blickar framåt, detta menar 69 procent av studiens tillfrågade.

Den nya tilliten

Under pandemin har arbetsgivarna vunnit sina anställdas tillit och är nu den mest betrodda institutionen för att ”återställa det normala”. Överlag anses arbetsgivarna ha satt sina anställda i första hand och hanterat krisen på ett effektivt sätt. Rapporten visade att sex av tio av de tillfrågade litar på att deras chefer kommer stödja dem i framtida kriser. Med detta förtroende kommer även ett ökat ansvar. 80 procent av de tillfrågade svarade att de anser att deras arbetsgivare är ansvariga för att säkerställa en bättre arbetsmiljö efter pandemin.

Vårt sätt att arbeta har förändrats under det senaste året och vi kommer inte återgå till att arbeta på samma sätt som vi gjorde innan pandemin. Nu måste vi hitta vårt ”nya normala”. Det innebär att vi måste omfamna digitaliseringen, kontinuerligt anpassa ledarskapet och arbetskraften och möta nya förväntningar från medarbetarna. Se inte den här förändringen som ett hinder utan som ett värdefullt tillfälle att skapa en ny och bättre jobbvärld.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group