Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Hur får vi upskilling att bli mer engagerande för våra anställda?

Adecco och Microsoft höll nyligen ett gemensamt event om up- och reskilling. Ett av många ämnen som behandlades var hur man bäst motiverar sina anställda att höja sin kompetens. Här kommer några tips.

Förklara varför det är viktigt – inte bara för individen, men även för företaget

En vanlig utmaning som företag ofta ställs inför är att anställda inte förstår varför det är viktigt att lära sig nya system, metoder eller fakta. Självklart finns det en anledning, ett lärande företag vet vilka kompetenser som behövs. Har man gjort en bra analys vet man också vilket gap som finns mellan personalens kunskaper och färdigheter och den nivå som behövs för att företaget ska bli konkurrenskraftigt och växa i sin bransch.

Men ofta kommuniceras inte detta. Lärandet kan uppfattas som omotiverande och som ett krav för att behålla jobbet istället för något som stärker inte bara den enskildes kompetens, utan konkurrenskraften hos hela organisationen. Lärandet kan också minska klyftorna mellan olika kompetenser på företaget, och vara ett sätt för olika avdelningar att lära sig om varandra och deras betydelse.

Tänk på lärandet som en upplevelse, inte ett krav

LMS, Learning Management Systems är vanliga på företag som satsar på intern kompetensutveckling och upskilling. Tyvärr kan dessa bli enkelspåriga och ganska tråkiga plattformar för ett individuellt lärande. Ett LXP, Learning Experience Platform, är ett modernt verktyg som erbjuder många interna och externa kanaler för lärande i samma portal. Här kan varje anställd skapa sin egen mix vilket ökar engagemanget. Video, TED Talks, artiklar från fackpress blandas med internt producerat material. Självklart behövs kunskapskontroll i systemet, men själva informationsutbytet är mer mångfacetterat och erbjuder fördjupningar och kanaler för den som vill lära mer om ett visst ämne.

Utbildning behövs även för mjuka kompetenser

Priya Janssen, Nordic Training and Development partner vid The Adecco Group lägger till:

– De kompetensutvecklande kurser som anställda helst sätter av tid till är ofta kopplade till ”hårda” kunskaper och certifieringar. Men det är viktigt att uppmuntra ”mjuka” kompetenser, som kommunikation, företagskultur och kreativt tänkande. De behövs i alla roller på ett modernt företag.

Anpassa till individens preferenser om tid, plats och kanal

Att ha en fast tid för lärande varje fredagseftermiddag kan fungera för vissa, men inte för alla. Pandemin och hybridarbete har gjort att varje person har sitt eget sätt att organisera sin vardag. Låt dem också planera och genomföra sitt lärande på det sätt och på de tider som passar dem bäst. Kanske via mobilen på bussen hem blandat med fysiska seminarier och workshops. Det gör att tröskeln sänks för att ge tid till det egna lärandet.

Skapa en struktur som varje anställd förstår

Flexibilitet är inte samma som brist på struktur. Tänk på att tydligt presentera målen för lärandet, med distinkta delar och med motivering varför kompetensutvecklingen är viktig. Skapa guider som stöd för hur LMS eller LXP ska användas. Se till att det finns support för dem som behöver hjälp med att komma igång eller att komma i mål. Och du som är chef, prova själv!

Det är OK att inte kunna saker

Ett barn som lär sig knyta skorna eller cykla blir oftast inte lika frustrerad som en vuxen som ska lära sig ett nytt IT-system. Det beror på att ett barn instinktivt vet att det inte går att lära sig nya saker på första försöket, och att kompisar och syskon kämpar med samma saker samtidigt, med varierad framgång. Engagemanget ökar om anställda känner att det är OK att visa att man inte redan kan saker eller att det tar lite längre att få in de nya handgreppen. Detta gäller särskilt tekniska system, där alla inte har samma förutsättningar eller intresse.

Var en engagerad ledare, följ upp och bjud på tårta!

A och O i processen att öka kompetensnivån hos personalen är att vara med på resan själv. Bygg en lärande kultur och se till att fråga dina anställda hur det går i deras upskilling. Hur fungerar systemen? Är materialet bra och anpassat till deras förkunskaper? Får de stöd när de behöver? Behöver de mer tid?

Sist men inte minst: Glöm inte att fira framgångarna! Utmana teamet och bjud på tårta när ni nått delmålen.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden