Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Hantera konstruktiv kritik som ett proffs

Att få feedback är viktigt för att du ska kunna utvecklas i ditt arbete. Det kan självklart kännas jobbigt att få kritik. Men kom ihåg att all feedback, positiv som negativ, ges för att du ska utvecklas och bli säkrare i din roll. Här får du reda på hur du hanterar konstruktiv kritik som ett proffs och utnyttjar feedbacken till din fördel.

Reagera inte omedelbart

Det första du ska göra när du får kritik är inget alls. Bearbeta informationen du fått under några ögonblick. Den korta pausen ger dig chansen att tänka igenom kritiken och möjligheten att ge ett välgrundat svar.

Fokusera på de positiva fördelarna med feedbacken

Tänk på att syftet med att få feedback är att hjälpa dig bli ännu bättre på ditt jobb. Påminn dig själv om att det här är en möjlighet för dig att utvärdera olika områden där du kan förbättras. Om du inte blir medveten om dessa områden är det svårt att utvecklas till det bättre.

Se upp med att enbart reagera negativt om feedbacken kommer från någon du inte kommer så bra överens med. Det behöver inte betyda att den här personens åsikt är felaktig och det kan därför vara bra att försöka lägga alla förutfattade meningar åt sidan.

Lyssna noga

Det är lätt hänt att börja analysera varje kommentar för att kunna förbereda motargument. Det är dock bättre att lyssna på vad som sägs för att du ska kunna dra nytta av den feedback du får. Det ger dig en förståelse för vad den verkligen handlar om. Var närvarande, avbryt inte och vänta till den som ger dig feedback har pratat klart. Gå gärna tillbaka till några av punkterna i feedbacken om du behöver få förtydliganden innan du svarar. Det kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för den andra personens perspektiv.

Ställ frågor och diskutera lösningar

När du har lyssnat klart på all feedback har du möjlighet att gå igenom den igen och få en djupare förståelse för de punkter som har förts fram. Ta upp ditt eget perspektiv på den feedback som förts fram.

En bra inställning är att be om konkreta exempel som har legat till grund för den feedback du har fått. Utvärdera sedan om det aktuella misstaget har varit en engångsföreteelse eller något som har upprepats ett flertal gånger. Var noga med att bekräfta vilka punkter ni är helt överens om. Diskutera slutligen hur du kan bli bättre på ditt arbete. Att samarbeta och diskutera lösningar på eventuella förbättringsområden är ett bra sätt att uppnå detta.

Det kan hända att du får missriktad feedback eller att de problem som tas upp inte beror på dig. Om detta inträffar bör du tydligt beskriva den situation som diskuteras så att den andra personen får en helhetsbild av det inträffade. Du behöver inte gå igenom hela förloppet i detalj eller lägga skulden på någon annan. Berätta bara vad som hänt och ge den andra personen möjlighet att svara.

Uppföljning

Se till att ha ett uppföljningsmöte inbokat inom cirka en månad. Det ger dig möjlighet att arbeta med förbättringar, testa olika lösningar och få råd från kolleger. Under uppföljningsmötet diskuterar ni vad som har fungerat bra och vilka områden du kan behöva hjälp med. Uppföljningen spelar en avgörande roll för att främja en samarbetsinriktad relation och visar din professionella inställning till att ta kritik.

Konstruktiv feedback hjälper dig att göra ett bättre jobb

Genom att se saker ur ett objektivt perspektiv och ta den konstruktiva kritiken på rätt sätt kan du utvecklas mycket i din yrkesroll. Det kan göra dig nöjdare med ditt jobb och öppna upp för framtida möjligheter. Ta del av fler karriärtips i vår blogg eller registrera ditt CV i vår databas för att göra dig sökbar för lediga tjänster.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden