Kan ett sabbatsår förhindra utbrändhet?

Sabbatsår och Utbrändhet

Allt fler anställda drabbas av utbrändhet. En förebyggande åtgärd skulle kunna vara en kortare eller längre tids tjänstledighet. Låt oss titta på några fördelar och utmaningar med att låta anställda ta ett sabbatsår.

Utbrändhet har blivit något av en epidemi på dagens arbetsmarknad. Studier visar att år av oavbrutet arbete utan någon egentlig avkoppling gör att anställda känner sig mer utbrända än någonsin. En anledning är mindre tydliga gränser mellan arbete och fritid som en följd av pandemin. Många har också sagt upp sig eller bytt jobb vilket har lett till arbetskraftsbrist och stor personalomsättning. Vissa arbetsgivare har börjat med en ny strategi, lånad ifrån den akademiska världen: Sabbatsår eller tjänstledighet under längre eller kortare tid. Kan det vara ett sätt att minska utbrändheten?

En våg av uppsägningar i pandemins spår visar att anställda vill ha förändring och förnyelse i sitt arbetsliv. Men vad värderas högst? Förutom lön, arbetsmiljö och karriärmöjligheter finns det annat som spelar roll i beslutet att stanna kvar eller lämna sin arbetsplats. I Adecco Groups rapport ”Hur ser arbetsgivare och anställda på jobb och karriär?” konstaterades att flexibilitet, välmående, hälsa och säkerhet var nyckelfaktorer i valet av arbetsgivare.

Adecco Groups egen studie visar att fyra av tio anställda har lidit av överarbete eller utbrändhet under 2021. 34% av kvinnor säger att deras psykiska välmående har försämrats bara den senaste månaden. För unga chefer är det ännu värre: 54% rapporterar att de har känt sig utbrända.

Christina Maslach, psykologiprofessor vid University of California i Berkeley konstaterar i en artikel i Wall Sreet Journal: ”Det finns en tendens att se på utbrändhet som en psykisk sjukdom och därmed ett personligt problem för den individ som drabbas. Om det är ditt problem, så är det upp till dig att lösa det. Men den andra sidan av myntet är arbetsplatsen och den kroniska stress som leder till utbrändheten.”

Även om sabbatsår inte är en vanlig förmån så experimenterar företag av alla typer och storlekar med betald och obetald tjänstledighet. Vissa anser att ett längre avbrott från jobbet kan vara det bästa sättet att ladda batterierna, öka produktiviteten och förhindra utbrändhet.

Catherine Merritt, VD på Spool Marketing i Chicago började erbjuda betald tjänstledighet till sina anställda när hon märkte att pandemirelaterad stress ledde till utbrändhet bland personalen. Utöver sin vanliga semester får de som arbetat minst tre år på företaget ta ytterligare tre veckor ledigt med full lön. Merritt rekommenderar längre tjänstledigheter som en förmån för de företag som vill locka till sig och behålla de allra bästa talangerna.

Sabbatsårets historia

Längre tjänstledigheter för personlig- och karriärutveckling är ett koncept som lånats från den akademiska världen. Svenska Akademiens Ordbok definierar ”Sabbatsår” som ”år med ledighet från under¬visning och administration särsk. i den akademiska världen; av¬sett för forskning”. Sabbatsår är något som har varit vanligt länge vid universitet och högskolor. Ordet kommer från det grekiska sabbaton, vilket i sin tur härrör från det hebreiska shabbāth som betyder ”vila”. Sabbatsår har setts som en investering i framtiden för en institution, inte bara som en förmån för universitetslärare och professorer. Många av världens ledande universitet, som Harvard och Columbia University, har tillämpat sabbatsår sedan 1800-talet.

Sabbatsår i olika kulturer

Det finns stora skillnader i hur sabbatsår tillämpas i olika länder. Generellt rör det sig om ett betalt avbrott på tre, sex eller tolv månader med syfte att låta den anställda ladda om och lära sig något nytt, med en garanti att få återvända till sitt gamla jobb. Allra vanligast är sabbatsår i USA, Storbritannien och Australien. Men hur de utnyttjas är väldigt olika från land till land.

I Europa handlar det om en eller två tjänstledigheter med lön och garanterad anställning under hela karriären. I Australien är det mycket vanligare med ett sabbatsår för att jobba utomlands eller bara prova en annan livsstil ett tag, säger Brett Evans, executive director på Atlas Wealth Management i Southport, i en BBC-intervju.

I Indien är det bara helt nyligen som sabbatsår har blivit accepterade över huvud taget, enligt Lovaii Navlakhi, grundare och VD på International Money Matters i Bangalore. I USA erbjuder färre än en tredjedel av företagen någon form av sabbatsår.

Moderna sabbatsår handlar inte om att samla all sin intjänade ledighet och använda den i ett sträck. De är snarare längre, betalda ledigheter för att ladda om, lära nytt eller bara tillbringa tid med familjen.

Oftast en förmån för de lojala

Hur sabbatsår tillämpas varierar mellan olika organisationer, men brukar bara erbjudas anställda efter minst fem år på företaget. Här några exempel på företag som tillämpar sabbatsår som en förmån eller som en del av sin strategi för att behålla de bästa talangerna:

HSBC, med huvudkontor i London, erbjuder sabbatsår för att hjälpa anställda till en bättre balans mellan arbete och fritid. Kommunikationschefen Andy Russell tog en timeout på ett halvår för att resa jorden runt, vilket gav honom nya perspektiv på karriären.

Hubspot belönar sin personal med fyra veckor ledigt med full lön efter fem års anställning, plus en bonus på $5000. Andra amerikanska företag som erbjuder tjänstledighet med lön till sina trognaste anställda är Adobe, Hallmark, Autodesk och Buffer.

Fördelar och utmaningar med sabbatsår som jobbförmån

Forskning visar att sabbatsår i den akademiska världen för studier, forskning eller resor är gynnsamma på flera sätt, både för institutionen och den enskildes karriär.

I företagsvärlden är de sabbatsår som förekommer betald eller obetald ledig tid som arbetsgivare och anställda kommer överens om enligt företagets egen modell. Vissa studier visar att längre avbrott faktiskt kan vara effektiva mot utbrändhet, och antalet företag som erbjuder några månaders tjänstledighet för återhämtning ökar.

Adeccos egna data visar att stress och utbrändhet kan vara nästa pandemi, hela 4 av 10 anställda känner oro för att bli utbrända. Mer än hälften av yngre chefer lider av utbrändhet, just den grupp som är framtiden för företaget och 32% av anställda har sagt att deras psykiska välmående har försämrats de senaste 12 månaderna.

Förutom utbrändhet finns det en koppling mellan stress och förtida dödlighet. WHO och ILO har klassificerat långvarigt överarbete som en allvarlig hälsofara för den som arbetar 55 timmar per vecka eller mer.

Det finns för- och nackdelar med att erbjuda sabbatsår för anställda, både för arbetsgivare och anställda. De som är emot tjänstledighet som ett sätt att förhindra eller hantera utbrändhet säger att det visserligen kan vara ett bra sätt att locka till sig och behålla talanger, men är inte ett effektivt medel mot utbrändhet.

Fördelar med sabbatsår

Mental och fysisk hälsokur: Adecco Groups forskning visar att anställda önskar större flexibilitet över tid. Ett sabbatsår kan ge en möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid samtidigt som arbetsrelaterad stress och karriäroro minskar.

Längre avbrott kan motverka utbrändhet: En bra balans mellan arbete och fritid är en nyckelfaktor för att förhindra utbrändhet och studier visar att ett längre avbrott från jobbet kan vara gynnsamt.

Ökad lojalitet: De bästa talangerna kan känna större lojalitet mot ett företag med bättre förmåner, som till exempel ett sabbatsårsprogram för anställda. Det får även långtidsanställda att känna sig uppskattade och sedda av företaget.

Ledighet som förmån i rekryteringen: Anställda bekräftar att de värderar extra förmåner när de väljer arbetsgivare. I jobbannonserna börjar företag lyfta fram förmåner som distansarbete, flexibilitet och fyradagars arbetsveckor som strategier för att sticka ut.

Nya kunskaper och förmågor: Anställda kan återvända till arbete med både nya idéer och nya förmågor. Ett sabbatsår med ett bestämt syfte och mål kan vara ett utmärkt tillfälle för anställda att utvecklas. Många tvivlar på sin kompetens och framtida karriärmöjligheter. Då ger ett sabbatsår dem möjligheten till nya erfarenheter, lärande eller kvalifikationer som ökar självförtroendet.

Stärkt arbetsmoral och produktivitet: När en anställd återkommer till jobbet efter ett sabbatsår kan de vara laddade med nya idéer och energi.

Utmaningar med sabbatsår

Kostar tid och pengar: Sabbatsår kan vara dyra både för företag och anställda. En person som vill ta ett sabbatsår bör planera detta i god tid, minst två år i förväg, för att se över hur karriären kommer påverkas och att säkerställa finansieringen av tjänstledigheten. Företagen kan få administrativa utmaningar.

Affärsmässiga störningar och extra kostnader: Planering behövs även här för att undvika intäktsbortfall och oväntade kostnader. Att hitta någon för att täcka upp för tjänstledig personal kan vara utmanade och kräva onboarding. Detta kan medföra extrajobb för teamet. Därför bör det finnas en godkännandeprocess som tar hänsyn till företagets affärsmässiga behov vid varje tidpunkt.

Känslomässig frånkoppling: En anställd kan känna sig frånkopplad från sitt tidigare liv eller arbetssituation efter att ha kommit tillbaka från en period full av nya erfarenheter och intryck. Teambuilding kan vara ett sätt att få anställda att känna sig som en del av gruppen igen.

Svår övergång tillbaka till jobbet: Även om många företag garanterar sina anställda ett jobb efter sabbatsåret så kan det bli svårt att återkomma till exakt samma roll, på grund av omorganisationer eller andra förändringar.

Slutsatser

Sabbatsår kan vara ett effektivt sätt att höja anställdas välmående, förhindra utbrändhet, minska avhoppen och stärka lojaliteten. Arbetsgivare kan utveckla välorganiserade program för tjänstledighet med tydliga mål som säkrar lönsamheten för både företaget och de anställda.

Tjänstledigheterna bör planeras på ett sådant sätt att anställda lätt kan återvända till arbetet. Förutom bättre psykiskt och fysiskt välmående, kan en längre tids tjänstledighet ge tillfällen till lärande och inspiration som hjälper både karriären och företaget vid återkomsten till jobbet.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företag


Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group