Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Den gröna omställningen - en chans till en ny start i norr

Över de närmaste decennierna satsas enorma resurser på den gröna omställningen. I samband med detta lockas många svenska och utländska investerare och företag att etablera sig i Norrland.

Detta ger också upphov till en sällan skådad satsning på infrastruktur och samhällsbyggnad. Vissa analyser säger att det kommer skapas uppåt 100 000 nya arbetstillfällen, och redan nu märks hur svårt det är att hitta de nödvändiga kompetenserna.

Vad innebär egentligen den gröna omställningen?

Den gröna omställningen behövs för att Sverige ska nå sina klimat- och miljömål nu och i framtiden. Man kan kortfattat säga att det handlar om hållbar energiproduktion och en industriomställning från traditionella fossilbaserade processer som till exempel gruvbrytning och stålproduktion till sådana där råvaror, energi och processer ger ett så litet klimatavtryck som möjligt.

I Norrland finns goda möjligheter till hållbar energiproduktion, till exempel genom vindkraft eller solenergi. Men de stora mängder energi, framför allt el, som kommer behövas kräver inte bara dramatiskt ökad produktion utan även transport och lagring av energi och effektivisering genom cirkulära flöden och ny teknik. Allt detta kräver kvalificerad arbetskraft och stora investeringar.

Infrastruktur och grön industri kräver kompetens

Många av de företag som nu etablerar sig i Norrland i samband med den gröna omställningen är i framkant när det gäller teknik, hållbarhetstänk och digitalisering. För att få en tjänst på dessa företag behöver kandidater spetskompetens inom dessa områden. Samtidigt ska helt nya samhällen byggas eller befintliga tätorter förberedas för inflyttning av en mängd människor, många av dem barnfamiljer. Kort sagt så behövs arbetskraft av många slag, både inom service, administration, hälsovård, skola, barnomsorg och industri.

Ett fokusprojekt för Sveriges framtid

Regeringen har tillsatt en särskild samordnare för etableringarna i Norr- och Västerbotten, som är de viktigaste regionerna i den gröna omställningen. I hans uppdrag ingår att informera och koordinera insatserna från industri och berörda kommuner.

– Parallellt med företagens expansion behöver offentlig sektor och annan service utöka sin verksamhet. För närvarande görs stora ansträngningar från kommuner och andra offentliga aktörer i att visa på de unika kvalitéer som finns på de olika platserna. Redan befintliga kvalitéer kommer att förstärkas av att nya attraktiva bostadsmiljöer kommer till.

Peter Larsson, regeringens samordnare

En chans att satsa på livskvalitet för dig och familjen

Naturen och de många möjligheterna till ett rikt friluftsliv lockar många ut från storstäderna. Många människor har under pandemin omvärderat sin livssituation och arbetssituation och insett att det finns alternativ till traditionella karriärvägar och status. Arbetsgivare har tvingats tänka om vad gäller arbetssätt. Hybridarbete med ett stort inslag av digitala möten och molnbaserade verktyg är numera standard, vilket gör att man kan välja bostadsort friare än tidigare.

Sammantaget gör det att ut- och återflyttningen bort från storstäderna lockar många, särskilt när man väger in de ekonomiska aspekterna. Pengarna räcker helt enkelt mycket längre. För samma pris som en trea i Stockholm får du en rymlig villa med tomt. Det är tryggt för barnen, fullt av vacker natur och renare luft. I Norrland finns även hela spektrumet av högskoleutbildningar att tillgå.

Adecco tar en aktiv roll i den gröna omställningen

Som experter på kompetensförsörjning och förmedlare av kvalificerad arbetskraft är Adecco redan etablerade i hela Norrland, men särskilt fokus på Norrbotten och den gröna industriuppbyggnaden där.

Är du intresserad av en egen omställning till ett rikt liv i norr, så finns mycket mer att läsa på vår sida ”Välkommen till Norrland”.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden