Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Generation Z – så formar de om spelreglerna på arbetsmarknaden

Personer födda mellan 1995 och 2012 ingår i vad som kallas för Generation Z eller Gen Z. Deras intåg på arbetsmarknaden har fört med sig nya förväntningar, förhoppningar och behov. Den här generationen vill att deras arbetsgivare aktivt bidrar till positiv förändring när det gäller såväl lokala som globala samhällsutmaningar.

För att attrahera dem krävs det att du som arbetsgivare är beredd på nya spelregler. Framtidens medarbetare har nämligen inte samma bild av vad jobbet är som många av dagens arbetsgivare är vana vid.

Flexibilitet framför trygghet

Generation Z är inte främmande för idén om att starta eget företag och många är positivt inställda till gig-ekonomin. Det innebär att arbetsgivaren måste svara upp mot andra förväntningar på värden än fasta anställningar och lön. För Gen Z är bland annat flexibilitet viktigare än trygghet.

För de här personerna är inte nio till fem en självklarhet. De har generellt sett en mer flexibel inställning till tid vilket kan ha och göra med att de lever i en konstant uppkopplad digital värld. Generation Z vill själva kunna anpassa sin arbetstid utifrån när på dygnet de är som mest produktiva, oavsett om de är morgonfåglar eller nattugglor.

Att gå miste om en fantastisk talang för att du som arbetsgivare kräver nio till fem-upplägg är både dumt och onödigt. Det finns idag många metoder för hur du kan få team och verksamheter att fungera med en mer flexibel syn på arbetstid.

Det mentala kontoret

På samma sätt som synen på arbetstid blir alltmer flexibel och individanpassad håller uppfattningen om jobbet som en fysisk plats på att luckras upp. För många arbeten idag krävs bara en dator och uppkoppling.

Var Gen Z sitter någonstans spelar alltså mindre roll. Det kan vara hemma, på ett café, ett co-working space eller varför inte på en varm strand utomlands under vajande palmer. Det viktiga är att vara i en miljö där man känner sig produktiv.

Flera former av arbete

Under lång tid har anställningstrygghet varit högt värderad och en fast anställning allmänt uppfattad som det bästa alternativet för många. Tiden då långsiktiga permanenta roller, yrken och anställningar var normen är definitivt över. Dagens och framtidens arbetsmarknad består av olika arbetsformer. Lönearbete, egenföretagande, nätverksföretagande, gig-arbete och frilansande är bara några exempel.

ILO (International Labour Organization) uppskattar att endast hälften av det arbete som utförs världen över sker genom traditionell anställning. I vissa delar av världen är den andelen så låg som 20 procent.

Den utvecklingen är tydlig även i Sverige och påverkar hur du rekryterar framtidens medarbetare. För att attrahera och behålla rätt kompetens gäller det att du som arbetsgivare hänger med i utvecklingen och anpassar organisationen efter de nya spelreglerna.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden