Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Frågor att ställa på arbetsintervjun

Har du några frågor till mig? Om du någon gång varit på en arbetsintervju är du med största sannolikhet bekant med frågan. Även om det här är ett återkommande inslag på alla välstrukturerade intervjuer är många jobbsökande inte beredda på den.

Det kan kännas svårt att vända på situationen och börja ställa egna frågor till rekryteraren. Det är inte ovanligt att du som arbetssökande kanske upplever att du testas, men se istället det här som ett gyllene tillfälle att ta reda på om företaget och rollen passar dig. Här följer ett antal frågor du kan ställa under en arbetsintervju för lära dig mer om företagskulturen, ditt potentiella team och framtida arbetsuppgifter.

Kan du beskriva en typisk dag på för den här tjänsten?

Att fråga hur en typisk dag ser ut för den aktuella tjänsten är ett bra sätt att reda på om rollen och arbetsuppgifterna är något du skulle trivas med att utföra varje dag. Om intervjuaren svarar att ingen dag är den andra lik kan du istället fråga om en typisk månad och vad det mesta av tiden ägnas åt.

Vad har tidigare medarbetare på den här tjänsten gjort bra?

Rekryteringsansvariga letar efter någon som är engagerad i jobbet och vill prestera väl. Den här frågan visar att du vill göra ditt bästa. Svaret ger dig en uppfattning om vad som krävs för att lyckas i rollen och ger dig konkreta mål att jobba mot.

Hur mäts framgång i den här rollen?

Den här frågan kommer att hjälpa dig att förstå vad du kommer att följas upp på och vad du ska prioritera. Då upptäcker du vilka ansvarsområden som är viktiga och om det går i linje med det du vill satsa på.

Kan du berätta lite om företagets kultur och värderingar?

Lär känna företagets kultur och se om den passar dig. Delar du och företaget samma värderingar? Det är en viktig parameter för många personer vid val av arbetsgivare. Genom att förstå en potentiell arbetsgivares kärnvärden kan du enklare uppskatta hur bra du kommer att trivas på jobbet. Svaret ger en fingervisning om hur organisationen behandlar sina medarbetare och om de har en bra balans mellan jobb och fritid samt eventuella andra förmåner.

Vad gillar du med att arbeta på det här företaget?

Det här en jättebra fråga eftersom den kan ge dig värdefull information om exempelvis hur stämningen är på företaget eller hur hen upplever chefens ledarskap. När någon gillar sitt jobb har de inga problem med att prata om vad de gillar och det märks tydligt om de är uppriktiga. Om intervjuaren har svårt att finna orden, eller svarar mekaniskt, kan det vara en varningsflagga.

Kan du berätta lite om teamet som jag ska ingå i?

Du ska arbeta tillsammans med de här människorna varje dag så det är klokt att sätta sig in i dynamiken i teamet. Hur samarbetar de och hur ser ansvarsfördelningen delas ut? Det kan säga mycket om din plats i gruppen och om hur teamet är strukturerat.

Vem kommer jag att arbeta närmast?

Den här frågan knyter an till den föregående men gräver djupare i de viktigaste arbetsrelationer du kommer att ha i rollen. Vem ska du vända dig till för att be om hjälp? Vem ska du samarbeta mest med? Det här är också ett bra tillfälle att ta reda på hur introduktionen ser ut. Har teamet ett mentorsprogram eller annat system där utvalda kollegor hjälper dig att komma in i rollen och på företaget? En väl beskriven introduktion signalerar att det är ett välorganiserat företag med team som fungerar bra tillsammans.

Intervjun handlar inte bara om att bedöma dig – den är också en chans för dig att utvärdera en potentiell arbetsgivare. Fundera över vad som verkligen är viktigt för dig med ett jobb och ställ frågor kopplade till det. På så sätt kan du få jobbet som verkligen passar dig. Lycka till i ditt jobbsökande!

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group