Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Flexibla arbetstider och fokus på mental hälsa – hur unga ledare ser på framtidens arbetsmarknad?

2020 tvärstannade hela världen på grund av covid-19. Tre år senare känner vi fortfarande av svallvågorna. Pandemin ändrade fundamentalt på hur vi lever och arbetar och om vi försöker hitta något positivt i ett tufft läge är det kanske att vi ändrat vår uppfattning om hur arbete borde vara.

Allt fler anställda värdesätter en mer inkluderande arbetsmiljö och särskilt den unga generationen har riktat vår uppmärksamhet mot välmående, mental hälsa och balansen mellan arbete och fritid. Utan tvekan kommer den unga generationens syn på dagens ledarskap och hur arbetsmarknaden borde se ut i framtiden tvinga företag att anpassa sig och utvecklas i nya riktningar.

#CtheFuture, en årligen återkommande global undersökning

The Adecco Group genomför varje år en undersökning riktad mot nästa generation ledare för att förstå deras tankar och känslor när det gäller arbetets framtid. I 2022:s upplaga fick respondenterna svara på frågor som handlade om viktiga fokusområden och vad som kommer krävas av chefer på framtidens arbetsmarknad. #CtheFuture 3.0 genomfördes i samband med kampanjen ”VD för en månad 2022”. I denna undersökning deltog 1,685 respondenter från hela världen. Några siffror om deltagarna:

  • 30% studerade på heltid
  • Över 50% var kvinnor
  • 76% var mellan 18-30 år
  • 23% hade fast anställning

Dessa lovande unga ledare tillfrågades om deras tankar kring arbetets framtid och nya sätt att arbeta. Enkäten innehöll till exempel frågor om flexibla arbetssätt, tillgången till arbetsmarknaden och andra viktiga faktorer inför framtiden. Så här svarade de:

1. Mjuka kompetenser är här för att stanna

I undersökningen från 2019 svarade 69% av respondenterna att ”mjuka” kompetenser var viktigare än ”hårda” för framtidens VD:ar. Tre år senare kan vi se att paradigmskiftet är tydligt. I den senaste undersökningen svarade hela 82% av respondenterna att mjuka kompetenser var helt avgörande för framtidens ledare.

2. En ledare ska kunna fatta beslut

Även om kommunikation, kritiskt tänkande och emotionell intelligens rankar högt på listan över nödvändiga mjuka kompetenser, var det utan tvekan personalrelaterade frågor och teamledarskap som ansågs viktigast för framtidens ledare.

3. Högre utbildning förlorar i status

En fin examen är fortfarande värdefull, men unga ledare anser att erfarenhet väger tyngre än akademiska kvalifikationer som merit för personer i ledande ställning. 2022 svarade 54% av respondenterna att de inte tyckte en universitetsexamen var nödvändig för framtidens VD:ar, jämfört med 49% året innan.

4. Det finns utrymme för nya talanger

Även fast pandemin inte är över saknas det inte möjligheter att göra karriär. Under 2022 svarade nästan två tredjedelar av respondenterna att de hade hittat attraktiva jobbmöjligheter jämfört med 50% under pandemins höjdpunkt.

Detta visar att företag verkar prioritera flexibilitet och anpassningsförmåga för att locka till sig topptalangerna under en svår tid.

5. Flexibla arbetstider är en självklarhet

Pandemin påverkade alla aspekter av våra liv, men den kanske mest kännbara förändringen var hur vi alla söker uppnå en bättre balans mellan jobb och fritid.

I den senaste undersökningen rankade 85% av respondenterna flexibla arbetstider som önskvärda/mycket önskvärda, jämfört med 30% som föredrog ett mer traditionellt 9-5-upplägg. Många föredrog fast anställning som anställningsform, men det var viktigt att kunna välja sina arbetstider inom ramarna för avtalet.I den senaste undersökningen rankade 85% av respondenterna flexibla arbetstider som önskvärda/mycket önskvärda, jämfört med 30% som föredrog ett mer traditionellt 9-5-upplägg. Många föredrog fast anställning som anställningsform, men det var viktigt att kunna välja sina arbetstider inom ramarna för avtalet.

6. En chef ska kunna handskas med ett team som arbetar på distans

Eftersom arbetets framtid verkar bli en hybrid av fysisk närvaro och distansarbete söker den unga generationen efter ledare som kan handskas med detta på ett effektivt sätt.

På frågan om dagens chefer är lämpade att leda sitt team på distans, svarade 60% att så var fallet i undersökningen 2021. 2022 hade siffran stigit till 67%, vilket visar att chefer har lagt tid på att utveckla sitt ledarskap för att fungera på framtidens arbetsmarknad.

7. Mental hälsa är numera prio ett

Den globala pandemin ritade om spelplanen för arbetsmarknaden. En bestående effekt är att hälsa och välmående I alla former har blivit högsta prioritet för anställda över hela världen.

Den unga generationen driver inte bara frågor om mångfald, delägarskap och inkludering utan har satt mental hälsa högt på agendan samtidigt som man arbetar för att minska stigmatiseringen av dem som drabbas av psykisk ohälsa.

På frågan om de mest brännande frågorna inför arbetets framtid svarade 20% att “mental hälsa“ var en topprioritet, tätt följt av “tillgänglighet till arbetsmarknaden” och ”lika lön”.

Nästa generations ledare prioriterar annorlunda

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tidigare generationers fokus på prestation och resultat har ersatts av en mer balanserad inställning till jobb och karriär. Unga ledare anser att inkludering, fysisk och mental hälsa och välmående är självklara fokusområden och att en chef måste klara av att leda ett team på ett effektivt sätt även om de anställda har flexibla arbetstider och jobbar helt eller delvis på distans.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden