Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Den virtuella rekryteringsprocessen - optimering och framtidsspaning

I april 2020 rapporterades det att 86 procent av alla företag höll på att införa ny virtuell teknik för att intervjua sökande, detta som en direkt följd av pandemin. Användningen av den senaste tekniken har bland annat bidragit till snabbare processer, mer välorganiserade och strukturerade intervjuer, lägre kostnad per nyanställning och en bättre upplevelse för de arbetssökande.

En virtuell rekrytering innebär att du använder dig av digital teknik för att intervjua och utvärdera de sökande. Men hur kan den virtuella rekryteringsprocessen optimeras och vad kan vi förvänta oss framåt?

AI och nya möjligheter för effektivisering

AI inom rekrytering är för många organisationer redan en självklarhet. Som du säkert är bekant med kan du automatisera exempelvis kommunikation till kandidater eller andra simplare arbetsuppgifter vilket sparar värdefull tid.

Det finns en hel del AI lösningar på marknaden som skapats för att lösa de stora flaskhalsarna i rekryteringsprocessen, chatbot för rekrytering är en av dessa. Det är en mjukvara som bland annat kan hjälpa till att svara på enklare frågor, boka in intervjuer eller hjälpa till med screeningen.

För- och nackdelar med chatbot som hjälpmedel

Förespråkare för chatbots som hjälpmedel i rekryteringsprocessen menar att det ger möjlighet att nå ut till en större kandidatpool. Detta då chatboten kan screena och kommunicera med en stor mängd kandidater och samtidigt ge snabba svar på eventuella frågor, vilket leder till en effektivare rekryteringsprocess och en bättre kandidatupplevelse.

Även om det verkar finnas en hel del fördelar med att använda chatbots så finns det också en del utmaningar. Exempel på detta är dess oförmåga till empati i dialoger och att det datadrivna beslutsfattandet kan vara bristfälligt.

Ett uppmärksammat fall är när Amazon startade ett AI projekt som granskar kandidaters CV och fattar datadrivna beslut på vem som ska anställas. Verktyget använde historiska rekryteringsdata där 60 procent av de anställda var män vilket resulterade i en partiskhet mot kvinnor. Amazon avslutade projektet på grund av fördomar i befintliga data.

Virtual Reality (VR) tar allt större plats

Tekniken går verkligen i rekordfart och något som är påväg att ta allt större plats är VR. Ett företag som bestämt sig för att testa detta är Lloyds Banking Group. De ger kandidaterna chans att visa hur de löser olika typer av problem, detta får de göra i virtuella världar.

Under intervjun har kandidaten fullständig rörelsefrihet i den virtuella världen och de som intervjuar kan med ett VR-headset följa allt från hur kandidaten förbereder sig till hur de agerar vid eventuella problem.

Genom att göra på detta sätt är tanken att processen blir mer fördomsfri då fokus ligger på resultatet och alltså inte på en subjektiv tolkning av svaren.

70 procent tror att virtuell rekrytering är här för att stanna

Många organisationer som använt sig av videointervjuer innan pandemin har det senaste året implementerat processer för att digitalisera hela rekryteringen, från början till slut. En undersökning visar att 70 procent av tillfrågade talent professionals tror att virtuell rekrytering är här för att stanna.

På samma sätt som arbetsplatsen förväntas bli mer flexibel mellan distansarbete och ett fysiskt kontor så menar många att rekryteringsprocesser med virtuella och fysiska element kommer bli den nya normen.

Optimera din tid och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen

AI har definitivt sina fördelar och som tidigare nämnt finns stora möjligheter att effektivisera och automatisera delar av processen. Men när AI tar allt större plats hos organisationer blir det desto viktigare att kvalitetssäkra arbetet.

Vi på Adecco använder forskningsbaserade tester i kombination med traditionella rekryteringsmetoder för att kvalitetssäkra vårt arbete. För oss är det viktigt att följa med och driva utveckling när det kommer till nya metoder och tekniker samtidigt som vi inte tappar tryggheten i våra processer.

Vår prioritet är att hitta den mest lämpade kandidaten samtidigt som vi håller kandidat och kund uppdaterade längs vägen. Håll utkik för inom kort kommer en intervju med en av våra rekryterare som berättar om användningen av digital teknik i Adeccos rekryteringsprocesser.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden