Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Så ser du om drömföretaget är en inkluderande arbetsplats

Funderar du på att tacka ja till ett jobberbjudande men vill ta reda på om företaget tar sitt mångfalds- och inkluderingsarbete på allvar? Studier visar att företag som får höga betyg för sitt arbete med jämlikhet, inkludering och mångfald genomgående uppvisar bättre kreativitet och lönsamhet.

83 procent av de arbetssökande i Generation Z (personer födda mellan 1996-2012) ser företagets arbete för mångfald och inkludering som en viktig faktor vid av val av arbetsgivare. Men hur vet du om din potentiella nya arbetsplats är bra ur mångfalds- och inkluderingssynpunkt? Här listar vi 8 punkter som kan hjälpa dig att utvärdera en potentiell arbetsgivare.

Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och förvaltningsmyndighet. Deras definition på en inkluderande arbetsplats lyder så här: ”en blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering”. Det sammanfattar rätt bra hur man bör se på saken och är ledord för de flesta moderna företag.

Den svenska lagstiftningen mot diskriminering fungerar också som en måttstock när det gäller rekrytering. Ledordet är ömsesidig respekt, och en inkluderande arbetsplats hjälper hela personalen att trivas och utvecklas.

 1. Är det mångfald i företagsledningen?
  Titta gärna på hemsidan hur ledningsgruppen är sammansatt. Det ger ofta en indikation på hur förankrat mångfaldsarbetet är på alla nivåer. Ser alla chefer likadana ut? Det kan vara ett varningstecken. Hur många kvinnor är med i företagets ledning? Det finns säkert ett organisationsschema att studera. Ta gärna upp företagets mångfalds- och inkluderingspolicy i intervjun och be att få exempel på hur den tillämpas.
 2. Mångfald bland övrig personal?
  En varierad grupp av människor tyder på ett fungerande mångfaldsarbete. Är alla medarbetare i samma ålder eller ser likadana ut? Håll ögonen öppna när du besöker arbetsplatsen.
 3. Finns det fackliga representanter och skyddsombud?
  Dessa fungerar ofta som en länk mellan ledning och anställda och bevakar ofta hur inkludering- och mångfaldspolicyn uppfylls. Kontrollera om det finns utsedda representanter och ombud på arbetsplatsen.
 4. Kompetensutveckling på arbetstid?
  Hur ser det ut med möjligheter till vidareutbildning och kunskapsutveckling, finns det avsatt tid för detta? Kompetensutveckling bidrar till trivsel och inkludering och gör arbetsplatsen mer intressant för de anställda.
 5. En inkluderande kalender
  Finns Pride, kvinnodagen och Ramadan med på den interna kalendern? Det är tecken på att ledningen tar inkluderings- och mångfaldsarbetet på allvar och respekterar varierande intressen och traditioner hos de anställda.
 6. Hur är stämningen?
  Be att få träffa några anställda och fråga dem om kamratskap, föreningsliv och annat som påverkar stämning och trivsel på jobbet.
 7. Känner sig personalen sedd och uppskattad?
  Fråga gärna potentiella chefer och kollegor om hur engagerade de är i företagets med- och motgångar. Hur fungerar medarbetarsamtalen och hur sätts målen på individ- och avdelningsnivå? Fråga inte bara cheferna utan även annan personal om du har möjlighet.
 8. Involverar ledningen personalen i sina beslut?
  Ledningsbeslut blir bättre när de baseras på input från hela personalen. Lyssnar ledningen i företaget på alla anställda eller är det toppstyrning som gäller? Hur fungerar den interna kommunikationen?

Fråga oss på Adecco

En inkluderande arbetsplats är väldigt viktig för oss när vi hjälper företag att rekrytera och bemanna. Mångfald och inkludering är alltid en faktor när vi letar kandidater. Ta gärna kontakt med oss inför att du ska skicka in din ansökan om du vill veta mer om hur vi arbetar med inkludering i rekryteringsprocessen.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden