Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

I distansarbetets tidsålder - så behåller du din personal

De senaste 18 månaderna har arbetsmarknaden genomgått dramatiska förändringar. Företag och medarbetare har tvingats hantera en enorm omställning genom att anpassa arbetsmetoder, både individuellt och gemensamt. Framväxten av distansarbete är en av de mer uppenbara förändringar vilket tvingat oss att fundera över hur rekrytering, kommunikation och ledning på distans bör omformas.

Utmaningarna är många och en viktig del i detta är att upprätthålla medarbetarnas arbetsmoral, motivation och framför allt engagemang.

Uppmuntra till interaktion och anpassa introduktionsprocessen.

Av naturliga skäl blir det allt vanligare att anställa personer utan att ha träffats fysiskt. Det är väldigt viktigt att den nyanställdes introduktionsupplevelse blir en positiv erfarenhet. Detta bidrar till att öka sannolikheten för ett högre engagemang vilket gynnar både företag och medarbetare på sikt.

Videomöten är ett absolut måste under introduktionen. Se till att presentera företagets kultur och presentera kollegorna i teamet där du också beskriver deras roller. Introduktion på distans kan ibland kännas lika isolerat som distansarbete för många människor. Därför är det viktigt att nyanställda ser ett vänligt ansikte under hela introduktionsprocessen för att de ska känna sig välkomna.

Glöm inte bort att ha regelbundna avstämningsmöten under de första tre månaderna och tilldela gärna en person utanför det egna teamet som blir den nyanställdes ”kompis”. På detta sätt skapar du bryggor mellan olika team och uppmuntrar till interaktion vilket kan vara svårt att få till när man jobbar distans.

Förstärk kommunikationen

Att kommunicera på en daglig basis med din personal kan för vissa låta överdrivet, för andra är det självklart. Men att ha en öppen dialog bidrar till en positiv företagskultur och leder ofta till ett ökat engagemang hos personalen. Att planera in interaktiva eller digital teambuildings tillfällen är viktigt för att engagemanget och lagandan ska hållas levande, även på avstånd.

Tänk också på att lyssna och låta dina medarbetare komma till tals vid de här tillfällena. Att genomföra regelbundna undersökningar bland medarbetarna är du förmodligen bekant med men glöm inte bort strategin för att följa upp dessa.

Inför flexibla arbetstider

Flexibla arbetsförhållanden hamnar i topp bland önskemålen hos medarbetare visar en undersökning som Zenefits genomförde 2020. Hela 73 procent av anställda uppgav att flexibla arbetsförhållanden gjorde att de trivdes bättre på jobbet.

Den globala pandemin har visserligen påverkat hela världen, men flera nedstängningar har haft stor inverkan på många anställdas privat- och yrkesliv. Ger du dina anställda frihet att själv påverka sin arbetstid stärks chanserna att deras prestation och engagemang ökar. Nyckeln till framgång? Lita på dina anställda och fokusera på deras resultat i stället!

Ge tillgång till utbildningsmaterial

Om du är delaktig i medarbetarnas karriärutveckling får det direkt inverkan på deras engagemang. Genom att förse dem med tydliga utvecklingsmöjligheter skapar du förtroende och chanserna ökar att de stannar kvar inom organisationen.

År 2019 visade en rapport från LinkedIn att 94 procent av alla anställda skulle stanna längre på ett företag och det bara investerade i deras kompetensutveckling. Genom att erbjuda e-utbildningsprogram kan du hjälpa personalen att tillägna sig nya färdigheter och förbättra sina karriärmöjligheter inom företaget.

Hur framtiden än utvecklar sig så behöver du strategier för att säkerställa att dina medarbetare har viljan och engagemanget som krävs för att utvecklas med företaget, även om det är på distans.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group